Forrige treff 3 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket SAGAFURU
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 200080046
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1848AM
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Ansvarsmerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 14
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.16
Søker Arne Strøm (NO)
Innehaver Arne Strøm (NO)
14
Kun til intern bruk. Only for office use.
Arne Strøm
Pb. 18 7100 RISSA NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Arne Strøm
Pb. 18 7100 RISSA NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Ansvarsmerke registrert i tidligere manuelt register

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse for Ansvarsmerke (3403)
04-01 Brev UT VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse for Ansvarsmerke (3403)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse for Ansvarsmerke (3402)
02-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse for Ansvarsmerke (3402)
Innkommende Skannet saksdokumenter
01-01 Varemerkebilde Skannet saksdokumenter

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.