Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket ASPIRIN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19967146
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 183693
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 31
Søker Bayer AG (DE)
Innehaver Bayer Intellectual Property GmbH (DE)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
31
Levende planter og naturlige blomster, levende planter og naturlige blomster, herunder roser og roseplanter; formeringsemner av planter.
Bayer AG
51368 LEVERKUSEN DE
Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 MONHEIM AM RHEIN DE
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2007.05.22)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2007.05.22)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2017.05.11 2600 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2007.05.08 2300 Zacco Norway AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.