Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket MANHATTAN ICE-DREAM
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Avslått Detaljstatus ikke tilgjengelig (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 19966522
Notifikasjonsdato
Prioritet 1995.12.02 DE 395 49 412
Registreringsnr 0659797
Registrert internasjonalt , 0659797
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29, 30
Figurative elementer (Wien klasser) 24.07.01 26.04.12
Søker Société des Produits Nestlé SA (CH)
Innehaver(e) Société des Produits Nestlé SA (CH)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
29
Meat, fish, mussels, crustaceans, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, fruit sauces; dairy products.
30
Edible ices; bread, pastry and confectionery, including premilinary and intermediate products thereof; cereal preparations, honey; chocolate, articles of chololate and sugar confectionery; coffee, tea, cocoa, sugar; preparations, cream puddings and desserts essentially containing edible ice and/or chocolate and/or articles of chocolate and/or sugar confectionery and/or coffee and/or cocoa and/or sugar.
Société des Produits Nestlé SA
P.O. Box 353 1800 VEVEY CH
Société des Produits Nestlé SA
P.O. Box 353 1800 VEVEY CH
ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
  • 1995.12.02 DE 395 49 412
Klagenemndas saksnummer N/A
Patentstyrets saksnr. 7088

Statushistorie for 7088

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N200650_769.xml
01-01 MECA Origin Files N200650_769.xml

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:36:29