Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket PLP PROSJEKTLEDERPROSESSEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19965716
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 188470
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Forbehold Ved registrering oppnås ikke enerett til PROSJEKTLEDERPROSESSEN
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35, 36, 41, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 27.05.23
Søker Innovasjon Norge (NO)
Innehaver Innovasjon Norge (NO)
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
35
Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester
36
Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet
42
Juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning, utvikling av nye produkter (for tredjemann), EDB-programmering, faglige konsultasjoner immaterialrettslig rådgivning og konsultasjoner, ingeniørvirksomhet, tekniske prosjektstudier, teknisk konsulentvirksomhet
Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
03-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående Grace period has started (TradeMark) (2008.04.15)
02-01 Brev UT Grace period has started (TradeMark) (2008.04.15)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.10)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.10)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2018.02.15 2600 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS Betalt og godkjent
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2018.02.15 1000 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2008.06.18 2300 Innovasjon Norge
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2008.06.18 950 Innovasjon Norge
Forsinkelsesavgift varemerke 2008.06.18 650 Innovasjon Norge
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.