Previous result 2 Next result
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text PLP PROSJEKTLEDERPROSESSEN
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Renewed (check also details in the case)
Application number 19965716
Filed
Priority None
Registration number 188470
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Disclaimer Ved registrering oppnås ikke enerett til PROSJEKTLEDERPROSESSEN
Goods/services (NICE class) 35, 36, 41, 42
Figurative elements (Vienna class) 27.05.23
Applicant Innovasjon Norge (NO)
Owner Innovasjon Norge (NO)
Agent HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
35
Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester
36
Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet
42
Juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning, utvikling av nye produkter (for tredjemann), EDB-programmering, faglige konsultasjoner immaterialrettslig rådgivning og konsultasjoner, ingeniørvirksomhet, tekniske prosjektstudier, teknisk konsulentvirksomhet
Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900
Case reference : -
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
3 events
  1. event  
NIPO's case no. 2018/12432
Case reference : VM26261NO00 m fl.   Filed  
Current status Settled

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2018/12432

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2018/12432

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR281031311 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Other document varemerkeregistreringer.pdf
  2. event  
NIPO's case no. 2014/04594
Case reference : Nora Brinck   Filed  
Current status Settled

Sender

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542

Status history for 2014/04594

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2014/04594

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 Outgoing Letter GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Main letter E-post
01-03 Change of agent Hovedbrev og fullmakt
  3. event  
NIPO's case no. 2014/02244
Case reference : zen   Filed  
Current status Settled

Sender

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542

Status history for 2014/02244

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2014/02244

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 Outgoing Letter GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Main letter E-post
01-03 Change of agent Hovedbrev

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Renewed
Registered Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
03-01 Outgoing Letter VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Outgoing Grace period has started (TradeMark) (2008.04.15)
02-01 Outgoing Letter Grace period has started (TradeMark) (2008.04.15)
Outgoing Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.10)
01-01 Outgoing Letter Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.10)

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
Renewal fee trademark 2018.02.15 2600 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS Paid and approved
Additional renewal fee > 3 classes 2018.02.15 1000 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS Paid and approved
Renewal fee trademark 2008.06.18 2300 Innovasjon Norge
Additional renewal fee > 3 classes 2008.06.18 950 Innovasjon Norge
Late payment fee trademark 2008.06.18 650 Innovasjon Norge
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.