Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Maarud Nils Potetgull
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19957034
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 179203
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Søker Maarud AS (NO)
Innehaver Estrella AB (SE)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
29
Hele klassen
Maarud AS
2114 DISENÅ NO ( SØR-ODAL kommune, HEDMARK fylke )
Estrella AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2006.11.27)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2006.11.27)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.11.01 2600 BRYN AARFLOT AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2007.01.03 2300 Zacco Norway AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.