Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket INFOSEC
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 19955444
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 177710
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41, 42
Søker INFOSEC Norge AS (NO)
Innehaver(e) Jan Henriksen (NO)
41
Opplæringsvirksomhet, utdannelse og kursvirksomhet vedrørende informasjons- og IT-sikkerhet.
42
Utarbeidelse av dataprogrammer, faglige konsultasjoner og rådgivning vedrørende informasjons- og IT-sikkerhet.

INFOSEC Norge AS
Postboks 89 1941 BJØRKELANGEN NO ( AURSKOG-HØLAND kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 964362564
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Jan Henriksen
Hagajordet 10 1940 BJØRKELANGEN NO ( AURSKOG-HØLAND kommune, AKERSHUS fylke )
2 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2022/11433
Din referanse: Jan Henriksen   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

INFOSEC Norge AS
Hagajordet 10 1940 BJØRKELANGEN NO ( AURSKOG-HØLAND kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 964362564

Statushistorie for 2022/11433

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/11433

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR499418885 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2016/10191
Din referanse: jan henriksen   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

INFOSEC Norge AS
Postboks 89 1941 BJØRKELANGEN NO ( AURSKOG-HØLAND kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 964362564

Statushistorie for 2016/10191

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2016/10191

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
02-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående Grace period has started (TradeMark) (2006.12.12)
01-01 Brev UT Grace period has started (TradeMark) (2006.12.12)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.09.30 2600 Jan Henriksen Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2006.12.18 2300 INFOSEC Norge AS
Forsinkelsesavgift varemerke 2006.12.18 650 INFOSEC Norge AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:12:57