Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket THERMOS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19955112
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 178311
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 11
Figurative elementer (Wien klasser) 29.01.15
Søker Thermos KK (JP)
Innehaver Thermos, LLC (US)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
11
Grillapparater, grillspyd, rister for grillapparater, kokeapparater og -installasjoner
Thermos KK
NIIGATA-KEN JP
Thermos, LLC
475 N. Martingale Road, Suite 1100 IL60173 SCHAUMBURG US
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.08.04 2600 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2006.09.20 2300 Zacco Norway AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.