Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket SPINNING
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19952483
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 177431
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker Mad Dogg Athletics, INC (US)
Innehaver Mad Dogg Athletics, INC (US)
Fullmektig OSLO PATENTKONTOR AS (NO)
41
Fysisk trening; gymnastikkundervisning
Mad Dogg Athletics, INC
2111 Narcisus Court Venice, CA 90291 US
Mad Dogg Athletics, INC
2111 Narcisus Court Venice, CA 90291 US
OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
02-01 AltUt-sending VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
01-01 AltUt-sending VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2017.04.06 2600 OSLO PATENTKONTOR AS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2017.04.06 550 OSLO PATENTKONTOR AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2006.06.12 2300 Oslo Patentkontor AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.