Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket MAARUD POTETGULL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 19903957
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 158200
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Figurative elementer (Wien klasser) 24.01.25
Søker Kraft Foods AS (NO)
Innehaver Estrella Maarud Brands AB (SE)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
29
Potet-chips.
Kraft Foods AS
Johan Throne Holsts plass 1 0566 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Estrella Maarud Brands AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
02-01 Brev UT Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2013.05.29)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2013.05.29)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.