Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket FULLGJØDSEL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19820472
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 121879
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 01
Søker Norsk Hydro ASA (NO)
Innehaver Yara International ASA (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
01
Flersidig eller sammensatt gjødsel.

Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914778271
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Yara International ASA
Postboks 2464 Solli 0202 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
07-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2005.06.28)
05-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2005.06.28)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2005.06.14)
04-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2005.06.14)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2015.08.10 2600 Onsagers AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2005.08.17 2300 Yara International ASA
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.