Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket LØVSTEK
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 19812700
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 113001
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29, 31
Søker Stabburet AS (NO)
Innehaver Stabburet AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
29
Hele klassene.
31
Hele klassene.
Stabburet AS
Postboks 711 1411 KOLBOTN NO ( OPPEGÅRD kommune, AKERSHUS fylke )
Stabburet AS
Postboks 711 1411 KOLBOTN NO ( OPPEGÅRD kommune, AKERSHUS fylke )
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnummer 2006/00020
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller


OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2006/00020

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Avgjort og endringer utført
Under behandling 0

Korrespondanse for 2006/00020

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående TM Beslutningsprotokoll Merkeendring (2006.06.09)
02-01 Brev UT TM Beslutningsprotokoll Merkeendring (2006.06.09)
Innkommende Forespørsel: Merkeendring VM
01-01 Forespørsel: Merkeendring varemerke Forespørsel: Merkeendring VM
01-02 Vedlegg: Info om kunder Vedlegg: Info om kunder

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2012.11.20)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2012.11.20)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2013.02.06 2300 Onsagers AS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2013.02.06 650 Onsagers AS Betalt og godkjent
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.