Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket BUDAL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 19783308
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 110649
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 01, 05, 31
Søker Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (DE)
Innehaver Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (DE)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
01
Midler til å holde næringsmidler friske og gjøre dem holdbare, midler til behandling av eggehvitestoffer, midler til å forebygge koagulering av blod, til mørning av kjøttfibre; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, midler til bløtgjøring av vann, kjelesteinforebyggingsmidler, ioneutvekslere, emulgeringsmidler for tekniske formål, brannslukningsmidler, impregneringsmidler for papir og tekstiler, kjemiske flammebeskyttelsesmidler, hjelpemidler for galvanoteknikken, for den keramiske industri og glassindustrien, for metalloverflatebehandling som kjemiske produkter for industrielle formål, sveise- og flussmidler, mineralske råstoffer, nemlig jordmetaller, uran og kvikksølv; fosforsyresalter, gjødningsmidler, plantenæringssalter, appretur- og garvemidler, ostesmeltesalter, tilsetninger til fremstilling av kondensert melk, midler til emulgering av spisefett og -oljer.
05
Brønn- og medisinske badesalter, dietetiske næringsmidler for barn og syke; tilsetninger til dietetiske næringsmidler og medisinske tilsetninger til fôrmidler.
31
Fôrmidler; ikke-medisinske tilsetninger til fôrmidler.
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker
Budenheim DE
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker
Budenheim DE
ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Grace period has started (TradeMark) (2012.04.18)
02-01 Brev UT Grace period has started (TradeMark) (2012.04.18)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2011.12.13)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2011.12.13)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.