Previous result 2 Next result
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text BUDAL
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Ceased Not renewed (check also details in the case)
Application number 19783308
Filed
Priority None
Registration number 110649
Registered
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour Not given
Goods/services (NICE class) 01, 05, 31
Applicant Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (DE)
Owner Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (DE)
Agent ACAPO AS (NO)
01
Midler til å holde næringsmidler friske og gjøre dem holdbare, midler til behandling av eggehvitestoffer, midler til å forebygge koagulering av blod, til mørning av kjøttfibre; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, midler til bløtgjøring av vann, kjelesteinforebyggingsmidler, ioneutvekslere, emulgeringsmidler for tekniske formål, brannslukningsmidler, impregneringsmidler for papir og tekstiler, kjemiske flammebeskyttelsesmidler, hjelpemidler for galvanoteknikken, for den keramiske industri og glassindustrien, for metalloverflatebehandling som kjemiske produkter for industrielle formål, sveise- og flussmidler, mineralske råstoffer, nemlig jordmetaller, uran og kvikksølv; fosforsyresalter, gjødningsmidler, plantenæringssalter, appretur- og garvemidler, ostesmeltesalter, tilsetninger til fremstilling av kondensert melk, midler til emulgering av spisefett og -oljer.
05
Brønn- og medisinske badesalter, dietetiske næringsmidler for barn og syke; tilsetninger til dietetiske næringsmidler og medisinske tilsetninger til fôrmidler.
31
Fôrmidler; ikke-medisinske tilsetninger til fôrmidler.
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker
Budenheim DE
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker
Budenheim DE
NIPO's case no. 2016/07356
Case reference : TM1374NOOO   Filed  
Current status Settled

Sender

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737

Status history for 2016/07356

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2016/07356

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Other document Vedlegg
ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2016/07356
Case reference : TM1374NOOO   Filed  
Current status Settled

Sender

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737

Status history for 2016/07356

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2016/07356

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Other document Vedlegg

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Ceased Not renewed
Registered Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Grace period has started (TradeMark) (2012.04.18)
02-01 Outgoing Letter Grace period has started (TradeMark) (2012.04.18)
Outgoing Reminder of fee (TradeMark) (2011.12.13)
01-01 Outgoing Letter Reminder of fee (TradeMark) (2011.12.13)

Payment due:

Payment history:

List of payments
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.