Forrige treff 4 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket ISOPOR
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19560090
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 48768
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 17, 19
Søker Brødrene Sunde AS (NO)
Innehaver Brødr. Sunde AS (NO)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
17
Pakningsmateriale, isoleringsmidler; naturlige og kunstig bygningsmateriale og andre artikler for bygningsøyemed, så som belysning, oppvarming og koking; <F> Registreringen omfatter ikke elektriske isoleringsmidler.
19
Pakningsmateriale, isoleringsmidler; naturlige og kunstig bygningsmateriale og andre artikler for bygningsøyemed, så som belysning, oppvarming og koking; <F> Registreringen omfatter ikke elektriske isoleringsmidler.
Brødrene Sunde AS
Postboks 8115 Spjelkavik 6022 ÅLESUND NO ( ÅLESUND kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Brødr. Sunde AS
Borgundfjordveien 137 6022 ÅLESUND NO ( ÅLESUND kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Org.nummer: 916416784
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
Referanse på sak: -
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
03-01 Brev UT VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
02-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2006.07.13)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2006.07.13)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
[Kreditering] Fornyelsesavgift varemerke 2017.03.13 -2600 Kreditert
[Kreditering] Forsinkelsesavgift varemerke 2017.03.13 -550 Kreditert
Fornyelsesavgift varemerke 2017.02.27 2600 Joakim Hjertholm
Forsinkelsesavgift varemerke 2017.02.27 550 Joakim Hjertholm
Fornyelsesavgift varemerke 2017.02.24 2600 ZACCO NORWAY AS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2017.02.24 550 ZACCO NORWAY AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2006.08.09 2300 Brødr. Sunde AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.