Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket JARLSBERG
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 107996
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 84441
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Søker Tine SA (NO)
Innehaver Tine SA (NO)
Fullmektig Kvale Advokatfirma DA (NO)
Tine SA
Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Tine SA
Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Kvale Advokatfirma DA
Postboks 1752 Vika 0122 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 947996053
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR132145363 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Bekreftelsesbrev
01-01 Brev UT Bekreftelsesbrev

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2012.01.03 2300 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.