Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel An arrangement of an unmanned and remotely operated production facility
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)
Patentnummer 341495
Søknadsnummer 20161220
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Kværner AS (NO)
Innehaver Kværner AS (NO)
Oppfinner Odd Inge Stuedal (NO)
Fullmektig PROTECTOR IP AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

An arrangement of an unmanned and remotely operated production facility comprising a wellhead platform including a wellhead assembly (1) having an X-mas tree, a flowline (2) transporting hydrocarbon fluids produced from a well via said wellhead assembly to two or more consecutive process equipment(s) (3-6), and further on to a destination via a transport line (8). Any process equipment and/or pipeline section located at a higher level than said outlet point A from said wellhead assembly (1), is arranged to either drain back to the x-mas tree, or drain downstream to said transport pipeline by assistance of respective valves arranged along said flowline (2).

Kværner AS
Postboks 74 1325 LYSAKER NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 996460134
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Kværner AS
Postboks 74 1325 LYSAKER NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 996460134
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Haakon Odd Christiansens Veg 38 7048 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Laura Hangerås' veg 8 7026 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Fullmektig i Norge:
PROTECTOR IP AS
Oscars gate 20 0352 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979409524
Referanse på sak: P5097IR00-AGI
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

WO 2016/028158 A1 (A1)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse på patentsøknad
12-01 Brev UT Bekreftelse på patentsøknad
Innkommende, AR297363933 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Hovedbrev Bestillingsskjema
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
11-01 AltUt-sending PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
10-01 AltUt-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
09-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR213215569 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Patenttegninger Nye figurer 1-2
07-03 Krav Krav
07-04 Beskrivelse Beskrivelse
07-05 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR211283517 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
05-01 AltUt-sending Realitet patent
05-02 Vedlegg PT report 01:16:04
Innkommende, AR159777728 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring Søkers rett til oppfinnelse
Utgående Formalia 1
03-01 AltUt-sending Formalia 1
Utgående Infobrev til oppfinner
02-01 Brev UT Infobrev til oppfinner
Innkommende, AR157677639 Søknadsskjema Patent
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema Patent
01-02 Patenttegninger Tegninger
01-03 Beskrivelse Beskrivelse
01-04 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Årsavgift Ikke betalt
Årsavgift 4. avg.år. 1350,0 Totalbeløp 1350,0 Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2018.10.01 2100 CPA Global (Patrafee) AB
Forsinkelsesavgift patent 2018.10.01 700 CPA Global (Patrafee) AB
31714841 2017.11.07 1200 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
31612491 2016.08.09 4650 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?