Previous result 1 Next result
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Embalasje for myke, engangs-kontaktlinser
Status
Legal status
Detailed status
Pending Pending Formal checks performed
Application number 20160743
Filed
Divided from 20040671
Priority 2001.08.17, AU PR 7086
Case type PCT application
Registered internationally
International application number PCT/AU2002/001105
Effective date
Publicly available
Applicant Menicon Singapore Pte Ltd (SG)
Inventor Steven Donald Newman (SG)
Agent BRYN AARFLOT AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Engangsemballasje for å lagre en kontaktlinse (22), der emballasjen omfatter minst ett innelukkingslag (16, 17) av fleksibelt/føyelig innpakningsmateriale som danner i hvert fall første (16) og andre (17) motstående overflater som definerer et innvendig innpakningsrom (21) i hvilket kontaktlinsen (22) er inneholdt, et medium (23) i rommet for å opprettholde hydratiseringen av linsen, og et middel for å muliggjøre frigjøring av nevnte kontaktlinse fra nevnte emballasje, idet nevnte minst ene innelukkingslag av fleksibelt/føyelig materiale er i stand til å anta en hovedsakelig flat form og ikke er forhåndsformet.

Menicon Singapore Pte Ltd
8 International Business Park 609955 SINGAPORE SG
#27-05 Pearl Tower, 62 Bayshore Road BAYSHORE PARK SG
Agent in Norway:
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
Case reference : 126384/AFI
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

2001.08.17, AU PR 7086

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming, AR170387407 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Main letter Hovedbrev
03-03 Patent Description Beskrivelse
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
02-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Incoming, AR146347792 Søknadsskjema Patent
01-01 National patent application form Søknadsskjema Patent
01-02 Patent abstract Sammendrag
01-03 Patent claims Krav
01-04 Patent Description Beskrivelse
01-05 Patent drawings figures
01-06 Patent claims Krav opprinnelig

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Not paid
Annual fee 18th year 5800 Total amount 5800 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 17th year 2018.06.20 5500 BRYN AARFLOT AS Paid and approved
Annual fee 16th year 2017.08.10 5200 CPA GLOBAL LIMITED Paid and approved
Annual fee 1st-15th year 2016.06.23 38800 Bryn Aarflot AS Paid and approved
31608073 2016.06.13 5900 Bryn Aarflot AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)