Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Embalasje for myke, engangs-kontaktlinser
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Under behandling Formaliakontroll utført
Søknadsnummer 20160743
Inngitt
Avdelt fra 20040671
Prioritet 2001.08.17, AU PR 7086
Sakstype PCT søknad
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/AU2002/001105
Løpedag
Allment tilgjengelig
Søker Menicon Singapore Pte Ltd (SG)
Oppfinner Steven Donald Newman (SG)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Engangsemballasje for å lagre en kontaktlinse (22), der emballasjen omfatter minst ett innelukkingslag (16, 17) av fleksibelt/føyelig innpakningsmateriale som danner i hvert fall første (16) og andre (17) motstående overflater som definerer et innvendig innpakningsrom (21) i hvilket kontaktlinsen (22) er inneholdt, et medium (23) i rommet for å opprettholde hydratiseringen av linsen, og et middel for å muliggjøre frigjøring av nevnte kontaktlinse fra nevnte emballasje, idet nevnte minst ene innelukkingslag av fleksibelt/føyelig materiale er i stand til å anta en hovedsakelig flat form og ikke er forhåndsformet.

Menicon Singapore Pte Ltd
8 International Business Park 609955 SINGAPORE SG
#27-05 Pearl Tower, 62 Bayshore Road BAYSHORE PARK SG
Fullmektig i Norge:
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: 126384/AFI
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

2001.08.17, AU PR 7086

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende, AR170387407 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
03-03 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
02-01 Brev UT PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Innkommende, AR146347792 Søknadsskjema Patent
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema Patent
01-02 Sammendrag Sammendrag
01-03 Krav Krav
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Patenttegninger figures
01-06 Krav Krav opprinnelig

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Årsavgift Ikke betalt
Årsavgift 18. avg.år. 5800,0 Totalbeløp 5800,0 Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 17. avg.år. 2018.06.20 5500 BRYN AARFLOT AS Betalt og godkjent
Årsavgift 16. avg.år. 2017.08.10 5200 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 1. tom 15. avg. år. 2016.06.23 38800 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
31608073 2016.06.13 5900 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)