(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Anordning ved brønnhode
Status
Legal status
Detailed status
Pending Granted (Bn) Request for administrative limitation or reevaluation filed and decision pending (check also details in the case)
Patent number 340947
Application number 20141427
Filed
Divided to 20170898;
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant NeoDrill AS (NO)
Owner NeoDrill AS (NO)
Inventor Harald Strand (NO)
Agent HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør (12) fra et bøyemoment (MW) generert av en horisontal lastkomponent (Lh) fra et brønnelement (2, 3) anordnet over et brønnhode (11), hvor ei støtteramme (6) er tilkoplet et øvre parti (12a) av brønnhoderøret (12) og rager utover fra 5 brønnhoderørets (12) senterakse og er forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13, 41) i en radiell avstand fra brønnhoderøret (12), idet støtteramma (6) er innrettet til å kunne ta opp en andel av nevnte bøyemoment (Mw).

View the abstract and front page figure in Espacenet

NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
Lysegata 17 4307 SANDNES NO ( SANDNES Municipality, ROGALAND county )
Agent in Norway:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900
Your reference: P27153NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

WO 2011162616 A1 (A1)

US 20060162933 A1 (A1)

 • Status: Registered
  Start date for license:
  Type of license:
  Scope: Gjelder hele rettighetene
  Licensee:

  Equinor ASA
  Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

  Org. number: 923629016
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
    

  Source: The Brønnøysund Register Centre
  Owner of rights:
  Kanalsletta 4 4033 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )
NIPO's case no. 2021/00193
Filed  
Current status Pending

Claimant

Aker Solutions AS
Postboks 94 1325 LYSAKER NO ( BÆRUM Municipality, AKERSHUS county )

Org. number: 929877950
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Claimant's agent

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2021/00193

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Received

Correspondence for 2021/00193

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse
08-01 AltUt sending Oversendelse
08-02 Attachment Oversendelse
Outgoing Oversendelse
07-01 AltUt sending Oversendelse
07-02 Attachment P27153NO00_svarbrev_AO_
Incoming, AR447525915 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Other document P27153NO00 Andre subsidiære kravsett
06-03 Other document P27153NO00 Andre subsidiære kravsett_oppmerking
06-04 Other document P27153NO00 Femte subsidiære kravsett
06-05 Other document P27153NO00 Femte subsidiære kravsett_oppmerking
06-06 Other document P27153NO00 Fjerde subsidiære kravsett
06-07 Other document P27153NO00 Fjerde subsidiære kravsett_oppmerking
06-08 Other document P27153NO00 Første subsidiære kravsett
06-09 Other document P27153NO00 Første subsidiære kravsett_oppmerking
06-10 Other document P27153NO00 Sjette subsidiære kravsett
06-11 Other document P27153NO00 Sjette subsidiære kravsett_oppmerking
06-12 Other document P27153NO00 Sjuende subsidiære kravsett
06-13 Other document P27153NO00 Sjuende subsidiære kravsett_oppmerking
06-14 Other document P27153NO00 Tredje subsidiære kravsett
06-15 Other document P27153NO00 Tredje subsidiære kravsett_oppmerking
06-16 Other document P27153NO00 Åttende subsidiære kravsett
06-17 Other document P27153NO00 Åttende subsidiære kravsett_oppmerking
06-18 Main letter P27153NO00_svarbrev_AO_
Incoming, AR436952947 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Bekreftelse
04-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse av krav
03-01 AltUt sending Oversendelse av krav
03-02 Attachment Begjæring om administrativ overprøving
03-03 Attachment Bilag 1 - Brev Equinor
03-04 Attachment Bilag 2 - Norsk patent 340947
03-05 Attachment Bilag 3 - Equinor Neodrill Dom
03-06 Attachment Bilag 4 - Norsk patent 334839 B1
03-07 Attachment Bilag 5 - Ormen_Lange
03-08 Attachment Bilag 6 - Program og deltakerliste
03-09 Attachment Bilag 7 - Avviklede arrangementer
03-10 Attachment Bilag 8 - Ormen Lange OTC18965
Incoming, AR426209298 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Power of attorney Fullmakt Aker
Incoming, AR426208009 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Main letter Begjæring om administrativ overprøving
01-03 Other document Bilag 1 - Brev Equinor
01-04 Other document Bilag 2 - Norsk patent 340947
01-05 Other document Bilag 3 - Equinor Neodrill Dom
01-06 Other document Bilag 4 - Norsk patent 334839 B1
01-07 Other document Bilag 5 - Ormen_Lange
01-08 Other document Bilag 6 - Program og deltakerliste
01-09 Other document Bilag 7 - Avviklede arrangementer
01-10 Other document Bilag 8 - Ormen Lange OTC18965

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted (Bn) Request for administrative limitation or reevaluation filed and decision pending
Granted Message about invalidation case or transfer of patent case for court has been received.
Granted Granted (B1)
Pending Accepted for grant
Pending Second and later letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
11-01 Outgoing Letter Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Incoming Melding om søksmål
10-01 Main letter Melding om søksmål
Outgoing PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
09-01 AltUt sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Outgoing PT Meddelelse om patent
08-01 AltUt sending PT Meddelelse om patent
Incoming, AR201392674 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Patent Description Beskrivelse ren
07-03 Patent Description Beskrivelse merket
07-04 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
06-01 AltUt sending Realitet patent
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
05-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Incoming, AR113109508 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Patent drawings Patenttegninger
04-03 Patent Description Beskrivelse
04-04 Patent Description Beskrivelse
04-05 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
03-01 AltUt sending Realitet patent
03-02 Attachment PT report 05:10:35
Outgoing Infobrev til oppfinner
02-01 Outgoing Letter Infobrev til oppfinner
Incoming, AR81291367 Søknadsskjema Patent
01-01 National patent application form Søknadsskjema Patent
01-02 Patent drawings Tegninger
01-03 Applicant rights on invention Erklæring Søkers rett til oppfinnelse
01-04 Patent Description Beskrivelse
01-05 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 8. avg.år. 2550,0 Total amount 2550,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 7th year 2020.09.16 2200 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Paid and approved
Annual fee 6th year 2019.11.05 2000 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 5th year 2018.11.14 1650 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 4th year 2017.11.17 1350 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
31709291 2017.07.05 1200 Håmsø Patentbyrå AS Paid
Annual fee 1st-3rd year 2016.11.16 2100 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
31416609 2014.12.02 850 Håmsø Patentbyrå AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:19:42