Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Anordning ved brønnhode
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Patentnummer 340947
Søknadsnummer 20141427
Inngitt
Avdelt til 20170898;
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker NeoDrill AS (NO)
Innehaver NeoDrill AS (NO)
Oppfinner Harald Strand (NO)
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Anordning for reduksjon i belastningen av et brønnhoderør (12) fra et bøyemoment (MW) generert av en horisontal lastkomponent (Lh) fra et brønnelement (2, 3) anordnet over et brønnhode (11), hvor ei støtteramme (6) er tilkoplet et øvre parti (12a) av brønnhoderøret (12) og rager utover fra 5 brønnhoderørets (12) senterakse og er forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13, 41) i en radiell avstand fra brønnhoderøret (12), idet støtteramma (6) er innrettet til å kunne ta opp en andel av nevnte bøyemoment (Mw).

NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Lysegata 17 4307 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
Referanse på sak: P27153NO00
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

WO 2011162616 A1 (A1)

US 20060162933 A1 (A1)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
11-01 Brev UT Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
10-01 Hovedbrev Melding om søksmål
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
09-01 AltUt-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
08-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR201392674 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Beskrivelse Beskrivelse ren
07-03 Beskrivelse Beskrivelse merket
07-04 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
06-01 AltUt-sending Realitet patent
Utgående PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
05-01 Brev UT PT Batch Varsel om betaling av første årsavgift (3317)
Innkommende, AR113109508 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Patenttegninger Patenttegninger
04-03 Beskrivelse Beskrivelse
04-04 Beskrivelse Beskrivelse
04-05 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
03-01 AltUt-sending Realitet patent
03-02 Vedlegg PT report 05:10:35
Utgående Infobrev til oppfinner
02-01 Brev UT Infobrev til oppfinner
Innkommende, AR81291367 Søknadsskjema Patent
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema Patent
01-02 Patenttegninger Tegninger
01-03 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring Søkers rett til oppfinnelse
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 5. avg.år. 2018.11.14 1650 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2017.11.17 1350 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
31709291 2017.07.05 1200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2016.11.16 2100 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
31416609 2014.12.02 850 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?