Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 333479
Søknadsnummer 20120133
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Calanus AS (NO)
Innehaver Salgard AS (NO)
Oppfinner Snorre Angell (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for å isolere oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, hvilken anordning anbringes omsluttende oppdrettsmerden, der anordningen omfatter et finmasket fluidpermeabelt nett som er åpent oppad og nedad når anordnet rundt oppdrettsmerden, der det fluidpermeable nettet vil strekke seg en avstand ned i oppdrettsmerdens dybderetning, for slik å danne et skjørt rundt oppdrettsmerden.

IPC-klasse

A01K 61/00  
Calanus AS
Postboks 2489 9272 TROMSØ NO
Salgard AS
Postboks 2489 Langnes 9272 TROMSØ NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )

Org.nummer: 815673662
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Solhøgda 16 8400 SORTLAND NO ( SORTLAND kommune, NORDLAND fylke )
Oldersneia 9 9100 KVALØYSLETTA NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )
Aspåsveien 2 8402 SORTLAND NO ( SORTLAND kommune, NORDLAND fylke )
Postboks 229 8401 SORTLAND NO ( SORTLAND kommune, NORDLAND fylke )
Sigerfjordvn. 290 8400 SORTLAND NO ( SORTLAND kommune, NORDLAND fylke )
Fullmektig i Norge:
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
Referanse på sak: P22900NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

US 6062170 A (A)

NO 312056 B1 (B1)

NO 331189 B1 (B1)

RANDI NYGAARD GRØNTVEDT, Strategisamling FHF 1.-2. Juni 2010, Veterinærinstituttet, "Lakselus og kunnskap: Hvor står vi, hva skjer og hva vet vi ikke?" [Hentet 2011.11.22 fra internett] http://www.fhl.no/getfile.php/DOKUMENTER/Lakselus%20og%20kunnskap.pdf ()

Klagenemndas saksnummer 17/00023 Patentstyrets saksnummer 2016/00598
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller


BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2016/00598

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Anket inn for domstolsbehandling
Avgjort Opphevet helt/delvis Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Ny klage oversendt Klagenemnda
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2016/00598

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende E-post fra KFIR
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende Kjennelse KFIR
10-01 Hovedbrev Kjennelse KFIR
Innkommende Avgjørelse KFIR
09-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Annet dokument D41 - Standardvilkår for bevilgninger FHF.pdf
07-03 Annet dokument D42 - Overordnet strategi FHF.pdf
07-04 Hovedbrev Hovedbrev
07-05 Annet dokument D40 - Mandat og retningslinjer for styringsgrupper i FHF-prosjekter.docx
07-06 Annet dokument D43 - EpostkorrespndanseSteffen og Rune.pdf
Utgående Oversendelse
06-01 AltUt-sending Oversendelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Annet dokument Mørenotvedlegg3.pdf
05-03 Annet dokument NFRprosjekt.pdf
05-04 Annet dokument Mathisenuttal.pdf
05-05 Annet dokument Mørenotvedlegg2.pdf
05-06 Annet dokument Mørenotvedlegg1.pdf
05-07 Annet dokument NO332298.pdf
05-08 Annet dokument AvtaleVFH.pdf
05-09 Hovedbrev Hovedbrev
05-10 Annet dokument NO331345.pdf
05-11 Annet dokument RFFNORDprosjekt.pdf
05-12 Annet dokument Elvegårduttal.pdf
05-13 Annet dokument FakturaShanghai.pdf
05-14 Annet dokument Domtingrett.pdf
05-15 Annet dokument Avslagsøknad.docx
05-16 Annet dokument Domlagmannsrett.pdf
05-17 Annet dokument InnsigelseNAGBotngaard.pdf
05-18 Annet dokument KartØksfjorden.pdf
05-19 Annet dokument InnsigelsePlany.pdf
05-20 Annet dokument FHFprosjekt.pdf
05-21 Annet dokument InnsigelseMørenot.pdf
Utgående Oversendelse
04-01 AltUt-sending Oversendelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende, AR175908654 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR175873862 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument D10.pdf
01-03 Annet dokument D9.pdf
01-04 Annet dokument D6.pdf
01-05 Annet dokument D8.pdf
01-06 Hovedbrev Hovedbrev
01-07 Annet dokument D11.pdf
01-08 Annet dokument D1.pdf
01-09 Fullmakt Fullmakt
01-10 Annet dokument D7.pdf
01-11 Annet dokument D5.pdf
01-12 Annet dokument D2-D3.pdf
01-13 Annet dokument D4.pdf
Saken har 3 innsigelser
Patentstyrets saksnummer 2014/00143
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Plany AS
Haugsbygda 6082 GURSKEN NO ( SANDE (M.R.) kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Kravstillers fullmektig


ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00143

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Avgjørelse i høyere instans har medført en endring i patentet/registreringen
Under behandling Tilbakeført etter beslutning i høyere instans eller etter oppheving/endring i Patentstyret
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/00143

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754489
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754489
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Hovedbrev Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Utgående Generelt brev
10-01 AltUt-sending Generelt brev
Utgående Generelt brev
09-01 AltUt-sending Generelt brev
Utgående Berostillelse
08-01 AltUt-sending Berostillelse
Utgående Berostillelse
07-01 AltUt-sending Berostillelse
Utgående Oversendelse
06-01 AltUt-sending Oversendelse
Innkommende, AR67434934 Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående Bekreftelse
04-01 AltUt-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
03-01 Brev UT Oversendelse
03-02 Vedlegg Sintef vedlegg til innsigelse
03-03 Vedlegg Zacco
03-04 Vedlegg NCE vedlegg til innsigelse
Innkommende Fullmakt fra innehaver
02-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Innkommende, AR66295021 Zacco
01-01 Hovedbrev Zacco
01-02 Annet dokument NCE vedlegg til innsigelse
01-03 Annet dokument Sintef vedlegg til innsigelse
01-04 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
Patentstyrets saksnummer 2014/00146
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Botngaard AS
Valsneset 7165 OKSVOLL NO ( BJUGN kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Kravstiller

Nordic Aqua Gear AS
Postboks 34 8006 BODØ NO ( BODØ kommune, NORDLAND fylke )

Kravstillers fullmektig


ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00146

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Avgjørelse i høyere instans har medført en endring i patentet/registreringen
Under behandling Tilbakeført etter beslutning i høyere instans eller etter oppheving/endring i Patentstyret
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/00146

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754530
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754530
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Annet dokument 76_Domav16.06.2016_99123680.pdf
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Utgående Generelt brev
09-01 AltUt-sending Generelt brev
Utgående Generelt brev
08-01 AltUt-sending Generelt brev
Utgående Berostillelse
07-01 AltUt-sending Berostillelse
Utgående Berostillelse
06-01 AltUt-sending Berostillelse
Utgående Generelt brev
05-01 AltUt-sending Generelt brev
Innkommende, AR66748671 Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående Bekreftelse
03-01 AltUt-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
02-01 Brev UT Oversendelse
02-02 Vedlegg Acapo
02-03 Vedlegg D18 a program og publisering av D18.pdf
02-04 Vedlegg D18 Botngaard Lakselus seminar Molde 29 nov 2011.pdf
02-05 Vedlegg D20 Luseskjørt - vanngjennomtrengning.pdf
02-06 Vedlegg D19 Henriksen og Olafsen 2011.pdf
02-07 Vedlegg D14 epost 04 05 11.pdf
02-08 Vedlegg D13a eksempel solgt permaskjørt 2009.pdf
02-09 Vedlegg D13 eksempler solgt permaskjørt 2011.pdf
02-10 Vedlegg D17 Knutsen 2011.pdf
02-11 Vedlegg D16 FHL faktaark_lakselus2011
02-12 Vedlegg D15 Sea Lice Integrated Pest Management.pdf
02-13 Vedlegg D9 Referat_oppstartsmøte_20120110.pdf
02-14 Vedlegg D10 Epost 13.01.2013 til prosjektdeltakerne.pdf
02-15 Vedlegg D11 SinkabergHansen 10. januar 2012.pdf
02-16 Vedlegg D12 Botngaard presentasjon 10.01.2012.pdf
02-17 Vedlegg D8 Prestvik et al 2010.pdf
02-18 Vedlegg D8a Dokumentasjon publisering D8.pdf
02-19 Vedlegg D6 Lien og Høy Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd.pdf
02-20 Vedlegg D5 Anderson et al 2001.pdf
02-21 Vedlegg D7 Heuch og Schram 2002.pdf
02-22 Vedlegg D6a Dokumentasjon publisering D6.pdf
02-23 Vedlegg D3 NO331189B1.pdf
02-24 Vedlegg D4 Grondtvedt 1.6.2010.pdf
02-25 Vedlegg D1 US6062170A.pdf
02-26 Vedlegg D2 NO312056B1.pdf
Innkommende, AR66400707 D4 Grondtvedt 1.6.2010.pdf
01-01 Annet dokument D4 Grondtvedt 1.6.2010.pdf
01-02 Annet dokument D3 NO331189B1.pdf
01-03 Annet dokument D2 NO312056B1.pdf
01-04 Annet dokument D1 US6062170A.pdf
01-05 Annet dokument D5 Anderson et al 2001.pdf
01-06 Annet dokument D6 Lien og Høy Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd.pdf
01-07 Annet dokument D6a Dokumentasjon publisering D6.pdf
01-08 Annet dokument D7 Heuch og Schram 2002.pdf
01-09 Annet dokument D11 SinkabergHansen 10. januar 2012.pdf
01-10 Annet dokument D10 Epost 13.01.2013 til prosjektdeltakerne.pdf
01-11 Annet dokument D9 Referat_oppstartsmøte_20120110.pdf
01-12 Annet dokument D8a Dokumentasjon publisering D8.pdf
01-13 Annet dokument D8 Prestvik et al 2010.pdf
01-14 Annet dokument D12 Botngaard presentasjon 10.01.2012.pdf
01-15 Annet dokument D13 eksempler solgt permaskjørt 2011.pdf
01-16 Annet dokument D13a eksempel solgt permaskjørt 2009.pdf
01-17 Annet dokument D14 epost 04 05 11.pdf
01-18 Annet dokument D15 Sea Lice Integrated Pest Management.pdf
01-19 Annet dokument D16 FHL faktaark_lakselus2011
01-20 Annet dokument D17 Knutsen 2011.pdf
01-21 Annet dokument D18 a program og publisering av D18.pdf
01-22 Fullmakt Fullmakt
01-23 Annet dokument D18 Botngaard Lakselus seminar Molde 29 nov 2011.pdf
01-24 Annet dokument D19 Henriksen og Olafsen 2011.pdf
01-25 Annet dokument D20 Luseskjørt - vanngjennomtrengning.pdf
01-26 Hovedbrev Acapo
01-27 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
Patentstyrets saksnummer 2014/00144
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Mørenot Aquaculture AS
Rennesøygata 16 5537 HAUGESUND NO ( HAUGESUND kommune, ROGALAND fylke )

Statushistorie for 2014/00144

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Avgjørelse i høyere instans har medført en endring i patentet/registreringen
Under behandling Tilbakeført etter beslutning i høyere instans eller etter oppheving/endring i Patentstyret
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/00144

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754534
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
12-01 Brev UT OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
12-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754534
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Utgående Generelt brev
09-01 AltUt-sending Generelt brev
Utgående Generelt brev
08-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Berostillelse
07-01 AltUt-sending Berostillelse
Utgående Berostillelse
06-01 Brev UT Berostillelse
Utgående Generelt brev
05-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Bekreftelse
04-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse
03-01 AltUt-sending Oversendelse
03-02 Vedlegg E-post
03-03 Vedlegg Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
03-04 Vedlegg Vedlegg 1 - Hirtshals 141210
03-05 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Fullmakt fra innehaver
02-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Innkommende Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
01-01 Annet dokument Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
01-02 Annet dokument Vedlegg 1 - Hirtshals 141210
01-03 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-04 Hovedbrev Hovedbrev
01-05 Hovedbrev E-post

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Begrenset kravsett (Borgarting lagmannsretts dom av 2016.06.16
20-01 Krav Begrenset kravsett (Borgarting lagmannsretts dom av 2016.06.16
Utgående PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
19-01 Brev UT PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Utgående Batch PTREMINDER Patent varsel årsavgift
18-01 Brev UT Batch PTREMINDER Patent varsel årsavgift
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
16-01 Brev UT PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående PT Meddelelse om patent
13-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
12-03 Patenttegninger Patenttegninger
12-04 Krav Krav
12-05 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående Bekreftelse på patentsøknad
10-01 Brev UT Bekreftelse på patentsøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitet patent
09-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Krav Krav
Utgående Realitet patent
07-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev
06-03 Krav Krav med sporing
06-04 Krav Krav
Utgående Realitet patent
05-01 AltUt-sending Realitet patent
05-02 Vedlegg PT report 02:29:48
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring: søkers rett til oppfinnelse
04-03 Fullmakt Fullmakt
Utgående PT PFC Defect Letter
03-01 AltUt-sending PT PFC Defect Letter
Utgående Infobrev til oppfinner
02-01 Brev UT Infobrev til oppfinner
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 Beskrivelse Beskrivelse
01-03 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring søkers rett til oppfinnelse
01-04 Fullmakt Fullmakt
01-05 Krav Krav
01-06 Sammendrag Sammendrag
01-07 Patenttegninger P22900NO00 tegninger.pdf

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 8. avg.år. 2018.12.13 2550 ONSAGERS AS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2017.11.27 2200 ONSAGERS AS Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2017.01.05 2000 ONSAGERS AS Betalt og godkjent
Årsavgift 5. avg.år. 2015.12.09 1650 Onsagers AS Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2015.06.16 1620 Onsagers AS Betalt og godkjent
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2013.11.29 1800 Onsagers AS Betalt og godkjent
31304720 2013.04.19 1850 Onsagers AS Betalt
31202226 2012.02.27 800 Onsagers AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?