Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Kombinasjonsterapier for B-celle lymfomer omfattende administrasjon av anti-CD20 antistoff
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Søknadsnummer 20111217
Inngitt
Avdelt fra 20010699
Prioritet 1998.08.11, US 096180
Sakstype PCT søknad
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/US1999/018120
Løpedag
Allment tilgjengelig
Søker Biogen Idec Inc (US)
Oppfinner Antonio Grillo-Lopéz (US)
Fullmektig OSLO PATENTKONTOR AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Foreliggende oppfinnelse angår anvendelse av anti-CD20-antistoff ved fremstilling av et medikament til behandling av tilbakefalt B-celle-lymfom.

Biogen Idec Inc
5200 Research Place CA92122 SAN DIEGO US
P O Box 3797 CA92067 RANCHO SANTA FE US
Fullmektig i Norge:
OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
Referanse på sak: 170944/TG/eah
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

1998.08.11, US 096180

D.G.MALONEY et al., IDEC-C2B8: Results of a Phase I Multiple-Dose Trial in Patients With Relapsed Non-Hodgkin¿s Lymphoma, Journal of Clinical Oncology, 1997, Vol 15(10), side 3266-3274 ()

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
17-01 AltUt-sending Endelig Henleggelse
Utgående Henlagt manglede svar
16-01 AltUt-sending Henlagt manglede svar
Utgående Realitet patent
15-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende, AR44000544 Korrespondanse (hoved dok)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
14-02 Krav Krav
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
13-02 Annet dokument Annet dokument
13-03 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
12-03 Krav Krav
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
11-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
09-01 AltUt-sending Realitet patent
09-02 Vedlegg PT report 11:54:33
Utgående Generell protokoll
08-01 AltUt-sending Generell protokoll
Utgående Protokoll Avslag Deling
06-01 AltUt-sending Protokoll Avslag Deling
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Krav Krav
05-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Generelt Brev Patent
04-01 AltUt-sending Generelt Brev Patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående PT PFC Defect Letter
02-01 AltUt-sending PT PFC Defect Letter
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 Beskrivelse Beskrivelse
01-03 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring søkers rett til oppfinnelse
01-04 Fullmakt Fullmakt
01-05 Krav Krav
01-06 Annet dokument Annet dokument
01-07 Sammendrag Sammendrag

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 15. avg.år. 2013.07.26 4400 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 14. avg.år. 2012.08.09 4100 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
31116240 2012.01.12 4200 Oslo Patentkontor AS Betalt
31111314 2011.10.03 4200 Oslo Patentkontor AS Betalt
Årsavgift 1. tom 13. avg. år. 2011.09.27 26600 Oslo Patentkontor AS Betalt og godkjent
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)