Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Anvendelse av en anordning for automatisk hode/halefinneorientering av bedøvet fisk
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)
Patentnummer 342304
Søknadsnummer 20111205
Inngitt
Avdelt fra 20110457
Prioritet 2009.11.09, NO 20093302
Sakstype PCT
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/NO2010/000406
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Maskon AS (NO)
Innehaver Maskon AS (NO)
Oppfinner Jörgen Hägglund (NO)
Fullmektig CURO AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Anordning for automatisk hode/halefinne orientering av fisk, idet en strøm av fisk med tilfeldig hode/halefinne orientering oppnår ensartet orientering. Anordningen omfatter en valse (1) som roterer med en strøm av fisk (3) som ledes inn på valsen før eller ved øverste punkt (A), og et mottakssystem (2) som er plassert nedstrøms for valsen. Valsen (1) har en glatt, jevn trinseform og mottakssystemet (2) er trukket inn under valsen. Oppfinnelsen omfatter videre en anordning for singulering av fisk, idet anordningen omfatter et valsepar (8) som roterer fra hverandre og hvor fisk som skal singuleres tilføres ved en ende (9) av paret, idet valseparet er svakt skrånende og/eller det er plassert minst en vanndyse ved enden (9) av valseparet (8) hvor fisk tilføres. Endelig omfatter oppfinnelsen også en kombinasjon av anordningen for singulering og anordningen for vending.

Maskon AS
Strandveien 7 7500 STJØRDAL NO ( STJØRDAL kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Maskon AS
Strandveien 7 7500 STJØRDAL NO ( STJØRDAL kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Sona 7520 HEGRA NO ( STJØRDAL kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Helleberget 15 7500 STJØRDAL NO ( STJØRDAL kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
7530 MERÅKER NO ( MERÅKER kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Håmmårsvegen 89 7630 ÅSEN NO ( LEVANGER kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Hellem 7632 ÅSENFJORD NO ( LEVANGER kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
7530 MERÅKER NO ( MERÅKER kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Dronningberget 15 7517 HELL NO ( STJØRDAL kommune, NORD-TRØNDELAG fylke )
Fullmektig i Norge:
CURO AS
Vestre Rosten 81 7075 TILLER NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 936803911
Referanse på sak: P20141421NO
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

2009.11.09, NO 20093302

DE 102007041167 A1 (A1)

US 4613031 A (A)

US 4557020 A (A)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
09-01 AltUt-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
08-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR242335019 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Beskrivelse Beskrivelse merket
07-03 Beskrivelse Beskrivelse ren
07-04 Hovedbrev Hovedbrev
07-05 Patenttegninger Patenttegninger
Innkommende, AR239936297 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fast track har ikke mottatt B1 krav Norsk
05-01 AltUt-sending Fast track har ikke mottatt B1 krav Norsk
05-02 Vedlegg PT report 09:21:47
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2012.09.03)
04-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2012.09.03)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Patenttegninger Patenttegninger
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 Beskrivelse Beskrivelse
01-03 Hovedbrev Hovedbrev
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Hovedbrev Hovedbrev
01-06 Patenttegninger Tegninger
01-07 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 9. avg.år. 2018.11.26 2850 Curo AS Betalt og godkjent
31803459 2018.03.02 1200 CURO AS Betalt
Årsavgift 8. avg.år. 2017.11.27 2550 Curo AS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2016.11.25 2200 Curo AS Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2015.11.25 2000 Curo AS Betalt og godkjent
Årsavgift 5. avg.år. 2014.11.24 1650 Curo AS Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2013.11.26 1200 Curo AS Betalt og godkjent
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2012.11.27 1800 Curo AS Betalt og godkjent
31111097 2011.09.13 800 Curo AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?