Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjølevæske til drift av Varmgassmotorer/Sterlingmotorer.
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Finally shelved Missing answer (PL § 15) May only be resumed within given time limits (PL § 72) (check also details in the case)
Application number 20110388
Filed
Priority None
Case type National application
Effective date
Publicly available
Applicant Lars Harald Heggen (NO)
Inventor Ola Heggen (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Oppfinnelsen angår en metode for drift av kjølevæskepumper (9) til kjernekraftreaktorer (1) ved å utnytte energien i reaktorens kjølevann (2) til drift av Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) (5). Metoden utnytter den varme kjolevæsken (2) til kjernekraftreaktoren (1) har ved å lede kjolevæsken (2) fra reaktorens utløp (4a, 4b, 4c, 4d) inn på en eller flere Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) (5) ved å lede kjølevæsken (2) inn på disse motorene sitt innløp (11a) på deres varme side (14). Kjølevæsken (2) varmer opp Varmgassmotoren(e)/Sterlingmotoren(e) (5) sin varme side (14) før kjølevæsken (2) ledes vider til utløp (11b). Derfra vil kjølevæsken (2) normalt gå videre til pumpe (9) som pumper kjølevæsken (2) til kjøletårn (10) der kjølevæsken (2) blir avkjølt før den ledes tilbake inn på kjernekraftreaktoren (1) til innløp (4a, 4b, 4c, 4d). Varmgassmotoren(e)/Sterlingmotoren(e) (5) vil enten direkte eller indirekte via generator (7) drive pumper (9) og annet utstyr direkte eller indirekte via motorer (8). Varmgassmotoren(e)/Sterlingmotoren(e) (5) vil måtte ha et kjølereservoar (6) til å avkjøle motorenes kalde side (13). Et slikt reservoar (6) kan være et basseng med vann, luft, sjø, berggrunn el.lign.

View the abstract and front page figure in Espacenet

A1

Description

Oppfinnelsen angår en metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjolevæske til drift av Varmgas smotorer/Sterlingmotorer.

Det kan oppstå driftsproblemer ved kjernekraftreaktorer som krever at man har ekstra pumpekapasitet eller egne nød-pumpeanlegg. Som oftest er disse systemer basert på egne nødstrøms-aggregater som slår inn ved driftsproblemer. Ulempen ved å basere seg på dieselaggregater o.l. er at disse også kan få driftsproblemer ved store katastrofer som jordskjelv eller lignende.

En løsning er å benytte en eller flere Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) som benytter den varme som er i reaktorens kjolevæske som energikilde.

Av kjent teknologi er bl.a. Patent om Sterlingmotor og Patent om Varmgassmotorer : Robert Stirling engelsk patent " Heat Economiser" av 1816.

Fordelen med gjeldende oppfinnelse ligger i å utnytte den varme som skal ledes bort fra en kjernekraftreaktor til å drive en eller flere Varmgassmotor(er)/ Sterlingmotor(er) som kan drive de nødvendige kjølevæskepumper og annet utstyr til reaktoren.

Oppfinnelsen går ut på å utnytte en kjernekraftreaktors egen varmeenergi til å drive en eller flere Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er). Den eller disse kan enten direkte eller indirekte drive pumper og annet utstyr som er nødvendig for å kjøle ned og kontrollere en kjernekraftreaktor, spesielt ved driftsproblemer. Fordelen med en Varmgassmotor/Sterlingmotor er at jo større temperatur-differanse mellom kald og varm side - jo større effekt på motoren. Dette gjør at i de tilfeller hvor temperaturen stiger i en reaktor vil en eller flere Varmgassmotor(er)/ Sterlingmotor(er) kunne være en kraftkilde til pumper og annet utstyr. Dette forutsatt at man har en kilde med kjøling til Varmgassmotoren(e)/ Sterlingmotoren(e). Kilden til kjøling kan enten være et basseng med vann, luft, sjø, berggrunn el.lign.

Ulempen med denne metode er at en Varmgassmotor/Sterlingmotor også virker som et kjøleelement. Derfor er metoden nødvendigvis ikke aktuell under normal drift av en kjernekraftreaktor, fordi en Varmgassmotor/Sterlingmotor vil ha en forholdvis stor kjøleeffekt i forhold til produsert mekanisk arbeid.

Figur 1) er en skisse på et utførelseseksempel av oppfinnelsen hvor metoden er eksemplifisert med en kjøle-krets koblet til en Varmgassmotor/ Sterlingmotorer. Figur 2) er en skisse på et utførelseseksempel av en Varmgassmotor/

4 a,b,..)Kjernekraftreaktorens innløp og utløp for vann/kjølevæske.

12) Varmgassmotorens isolasjon mellom varm- og kald- side.

18) Varmgassmotorens svinghjul / kraftuttak.

Claims

1 Metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjolevæske til drift av Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) karakteriseres ved å utnytte den varme som utvikles og må ledes bort i en kjernekraftreaktor (1) som energi til å drive en eller flere Varmgassmotor(er)/ Sterlingmotor(er) (5), som i sin tur direkte eller indirekte driver de kjølevæskepumper (9) og annet utstyr som kreves for å kjøle ned kjernekraftreaktoren.
2 Metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjolevæske til drift av Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) i følge krav 1 karakteriseres ved å benytte et eller flere kjølereservoir (6) som kjøling til Varmgassmotor(ene)/Sterlingmotor(ene) sin kalde side (13).
3 Metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjolevæske til drift av Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) i følge krav 1 karakteriseres ved at det ved bruk av denne metode også kan være påkrevet med flere forskjellige kjølesystemer basert på forskjellige kraftkilder, alt avhengig av kjernekraftreaktorens driftsforhold.
4 Metode for drift av kjølevæskepumper og annet utstyr til kjernekraftreaktorer ved å utnytte energien i reaktorens kjolevæske til drift av Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) i følge krav 1 og 3 karakteriseres ved at det ved bruk av denne metode kan være påkrevet med et eget kjølesystem - enten separat eller i forbindelse med andre kjølesystemer som fører den kjolevæske (2) fra kjernekraftreaktoren (1) som skal kjøles først til en eller flere Varmgassmotor(er)/ Sterlingmotor(er) (5) før det ledes til videre avkjøling

- dette fordi det kan være uheldig å benytte Varmgassmotor(er)/ Sterlingmotor(er) (5) ved normal drift av kjernekreftreaktoren (1) da Varmgassmotor(er)/Sterlingmotor(er) (5) i seg selv er kjøleelementer.

What does A1, B, B1, C stand for?
Lars Harald Heggen
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )
NIPO's case no. 2013/08842
Your reference: -   Filed  
Current status Settled

Sender

Lars Harald Heggen
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )

Status history for 2013/08842

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2013/08842

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 Outgoing Letter GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Other document Annet dokument
NIPO's case no. 2013/08842
Your reference: -   Filed  
Current status Settled

Sender

Lars Harald Heggen
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )

Status history for 2013/08842

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2013/08842

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 Outgoing Letter GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Other document Annet dokument
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )

US 3627633 A (A)

US 3968653 A (A)

JP 05-256994 A (A)

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Finally shelved Missing answer (PL § 15) May only be resumed within given time limits (PL § 72)
Shelved Not answered in due time (PL § 15)
Pending Second and later letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
13-01 Outgoing Letter PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Outgoing Endelig Henleggelse
12-01 Outgoing Letter Endelig Henleggelse
Outgoing PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
11-01 Outgoing Letter PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Outgoing Henlagt manglede svar
10-01 Outgoing Letter Henlagt manglede svar
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
09-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
Outgoing Realitet patent
08-01 Outgoing Letter Realitet patent
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
07-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
Outgoing Patent - Reminder of first annual fee (2013.01.09)
06-01 Outgoing Letter Patent - Reminder of first annual fee (2013.01.09)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
03-01 Outgoing Letter Realitet patent
03-02 Attachment PT report 04:15:55
Outgoing PT PFC Defect Letter
02-01 Outgoing Letter PT PFC Defect Letter
Incoming National Patent Application Form
01-01 National patent application form National Patent Application Form
01-02 Patent Description Beskrivelse
01-03 Patent drawings Fig1
01-04 Patent drawings Fig2
01-05 Patent Description Beskrivelse

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 5th year 2015.03.02 1650 Lars Harald Heggen Paid and approved
Annual fee 4th year 2014.03.03 1200 Lars Harald Heggen Paid and approved
Annual fee 1st-3rd year 2013.02.14 1800 Lars Harald Heggen Paid and approved
31103925 2011.03.25 800 Lars Harald Heggen Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 13.05.2021 14:49:21