Forrige treff 0 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Mobil betaling
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Søknadsnummer 20101728
Inngitt
Prioritet 2010.03.04, NO 2010 0308
Sakstype Nasjonal søknad
Løpedag
Allment tilgjengelig
Søker mCASH Norge AS (NO)
Oppfinner Daniel R Döderlein (NO)
Fullmektig PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Foreliggende oppfinnelse er på denne måte basert på anvendelsen av en mobil terminal, som en mobiltelefon eiet av sluttbrukeren, og delvis identifisering av sluttbrukeren. Mobiltelefonen er fremskaffet med en kjenningskode som kan bli kommunisert av en handelsmann eller liknende til en sentral tjener som kan kommunisere tilbake til mobiltelefonen og anmode om en sikkerhetskode, slik som en pinkode, som blir sendt tilbake til tjeneren for å bekrefte identiteten og overføringen.

IPC-klasse

G06Q 20/00  
mCASH Norge AS
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Fullmektig i Norge:
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS AS
Oscars gate 20 0352 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979409524
Referanse på sak: P3819NO01-DT
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

2010.03.04, NO 2010 0308

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
08-01 AltUt-sending Endelig Henleggelse
Utgående Henlagt manglende svar
07-01 AltUt-sending Henlagt manglende svar
Utgående Publisert patentsøknad
06-01 Brev UT Publisert patentsøknad
Utgående Realitet patent
05-01 AltUt-sending Realitet patent
05-02 Vedlegg PT report 02:09:44
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring søkers rett til oppfinnelse
Utgående PT PFC Defect Letter
02-01 AltUt-sending PT PFC Defect Letter
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 Sammendrag Sammendrag
01-03 Krav Krav
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Patenttegninger Figures_Tegninger_P3819NO01_183121.pdf
01-06 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
[Kreditering] Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2013.04.23 -2160 Patrafee AB Kreditert
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2013.02.04 2160 Patrafee AB Betalt
31015593 2011.01.19 800 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
31015415 800 Protector Intellectual Property Consultants AS Anullert/ kreditert
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)