Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Mobil betaling
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Patent opphevet Opphevet etter innsigelse (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 330271
Søknadsnummer 20100308
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker mCASH Norge AS (NO)
Innehaver mCASH Norge AS (NO)
Oppfinner Daniel R Döderlein (NO)
Fullmektig PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Foreliggende oppfinnelse er på denne måte basert på anvendelsen av en mobil terminal, som en mobiltelefon eiet av sluttbrukeren, og delvis identifisering av sluttbrukeren. Mobiltelefonen er fremskaffet med en kjenningskode som kan bli kommunisert av en handelsmann eller liknende til en sentral tjener som kan kommunisere tilbake til mobiltelefonen og anmode om en sikkerhetskode, slik som en pinkode, som blir sendt tilbake til tjeneren for å bekrefte identiteten og overføringen.

IPC-klasse

G06Q 20/00  
mCASH Norge AS
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
mCASH Norge AS
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Granveien 24A 3115 TØNSBERG NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Fullmektig i Norge:
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS AS
Oscars gate 20 0352 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979409524
Referanse på sak: P3819NO00-DT
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
EP 1365368 A2 (B1)
EP 1214693 B1 (B1)
EP 1914675 A (B1)
Patentstyrets saksnummer 2011/00232
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Blue Pay AS
c/o Jens Petter Høili, Holmenkollveien 122 0787 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Kravstillers fullmektig


ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2011/00232

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsen har ført fram
Avgjort Innsigelsen har ført fram
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Sak opprettet

Korrespondanse for 2011/00232

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10 : Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
11-01 AltUt-sending OP10 : Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
11-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_322760
Utgående OP09 : Oversendelse med avgjørelse
10-01 AltUt-sending OP09 : Oversendelse med avgjørelse
10-02 Vedlegg IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_322760
Utgående PT INNS_brev til innehaver (2013.01.30)
09-01 Brev UT PT INNS_brev til innehaver (2013.01.30)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående PT INNS_brev til innsiger (2012.07.09)
06-01 Brev UT PT INNS_brev til innsiger (2012.07.09)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående PT INNS_info til innehaver med 6 mnd frist (uten formelle mangler) (2011.12.16)
03-01 Brev UT PT INNS_info til innehaver med 6 mnd frist (uten formelle mangler) (2011.12.16)
Utgående Innsigelse Bekreftelse Patent (2011.12.16)
02-01 Brev UT Innsigelse Bekreftelse Patent (2011.12.16)
Innkommende Forespørsel: Innsigelse
01-01 Forespørsel: Innsigelse Forespørsel: Innsigelse
01-02 Annet dokument Annet dokument

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Patent opphevet Opphevet etter innsigelse
Meddelt Innsigelse innkommet og under behandling
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Grace period has started (Patent) (2013.06.04)
12-01 Brev UT Grace period has started (Patent) (2013.06.04)
Utgående Grace period has started (Patent) (2012.06.05)
11-01 Brev UT Grace period has started (Patent) (2012.06.05)
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2012.01.05)
10-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2012.01.05)
Utgående Registreringsbrev Nasjonal Patent
09-01 Brev UT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Utgående Patentskrift
08-01 Brev UT Patentskrift
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Medelelse om patent
05-01 AltUt-sending Medelelse om patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Beskrivelse Beskrivelse
04-03 Krav Krav
04-04 Hovedbrev Hovedbrev
04-05 Krav Krav
04-06 Beskrivelse Beskrivelse
04-07 Sammendrag Sammendrag
04-08 Patenttegninger Patenttegninger
Utgående Realitet patent
03-01 AltUt-sending Realitet patent
03-02 Vedlegg PT report 12:19:05
Utgående Infobrev til oppfinner
02-01 Brev UT Infobrev til oppfinner
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 Sammendrag Sammendrag
01-03 Krav Krav
01-04 Beskrivelse Beskrivelse
01-05 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring søkers rett til oppfinnelse
01-06 Patenttegninger Figurer P3819NO00.pdf
01-07 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2012.06.18 2160 Patrafee AB Betalt og godkjent
31100878 2011.02.11 1100 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
31003271 2010.04.07 800 Protector Intellectual Property Consultants AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?