Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Anordning og system for tilveiebringelse av økt operasjonssikkerhet for instrumenteringssløyfesystem
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)
Patentnummer 329859
Søknadsnummer 20083912
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Autronica Fire and Security AS (NO)
Innehaver Autronica Fire and Security AS (NO)
Oppfinner Øyvind Teig (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer redundans i instrumenteringssløyfe-systemer, slik som røyk- og branndeteksjonssystemer uten noen duplisering av sikkerhetsanordninger, instrumenteringsanordninger, røykdetektorer eller styreenheter. En sløyfeanordning i henhold til den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer et grensesnitt for fysiske kommunikasjonsseksjoner hos sløyfen og en kommunikasjonsprotokoll for sløyfesystemet.

Autronica Fire and Security AS
Haakon VII's gt.4 7041 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Autronica Fire and Security AS
Haakon VII's gt.4 7041 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Øvre Møllenberggt. 11 7014 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Fullmektig i Norge:
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: P60802765NO00/GMI/HBA
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
US 2005/0068710 A1 (B1)
EP 1892687 A1 (B1)
EP 1538580 A1 (B1)
WO 95/24087 A1 (B1)
GB 2442359 A (B1)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Patent meddelt (B1)
Patent opphørt Ikke betalt årsavgift
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Saksbehandlingen er gjenopptatt
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Annullering av opphør
25-01 Brev UT Annullering av opphør
Utgående Patent - grace period is over (SPC and granted) (2013.04.26)
24-01 Brev UT Patent - grace period is over (SPC and granted) (2013.04.26)
Utgående Grace period has started (Patent) (2012.12.07)
23-01 Brev UT Grace period has started (Patent) (2012.12.07)
Utgående Registreringsbrev Nasjonal Patent
22-01 Brev UT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Utgående Patentskrift
21-01 Brev UT Patentskrift
Utgående Medelelse om patent
20-01 AltUt-sending Medelelse om patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
19-02 Beskrivelse Beskrivelse
19-03 Krav Krav
Utgående Realitet patent
18-01 AltUt-sending Realitet patent
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2010.07.09)
16-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2010.07.09)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
17-02 Beskrivelse Beskrivelse
17-03 Krav Krav
Utgående Patent Utdrag
15-01 Brev UT Patent Utdrag
Utgående Realitet patent
14-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
13-02 Hovedbrev Hovedbrev
13-03 Krav Krav
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Beskrivelse PT - 7 Beskrivelse
Utgående Realitet patent
11-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Vedlegg digital levert 2009-10-6 besvarelse til patentstyre.pdf
10-03 Krav Krav
Utgående Uttalelse
09-01 Brev UT Uttalelse
Utgående Ikke sendt
08-01 Brev UT Ikke sendt
Utgående PT Realitet_patent (2009.06.26)
07-01 Brev UT PT Realitet_patent (2009.06.26)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående PT Infobrev til oppfinner (2009.06.04)
05-01 Brev UT PT Infobrev til oppfinner (2009.06.04)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Fullmakt eller erklæring Fullmakt/Erklæring søkers rett til oppfinnelse
Utgående Henlagt manglende svar (2009.01.16)
03-01 Brev UT Henlagt manglende svar (2009.01.16)
Utgående PT Formelle mangler_nasj patent (2008.09.26)
02-01 Brev UT PT Formelle mangler_nasj patent (2008.09.26)
Innkommende Søknadsskjema PT (PT Form)
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema PT (PT Form)
01-02 Beskrivelse Beskrivelse
01-03 Krav Krav
01-04 Patenttegninger Patenttegninger
01-05 Publ. sammendrag (official abstract) Publ. sammendrag (official abstract) for appnr 20083912
01-05 Sammendrag Sammendrag

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 11. avg.år. 2018.08.24 3500 ANAQUA SERVICES SAS Betalt og godkjent
Årsavgift 10. avg.år. 2017.08.24 3200 ANAQUA SERVICES SAS Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2016.08.25 2850 ANAQUA SERVICES SAS Betalt og godkjent
Årsavgift 8. avg.år. 2015.08.25 2550 ANAQUA SERVICES SAS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2014.09.09 2200 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 6. avg.år. 2013.09.18 -1800 Computer Patent Annuities Ltd Kreditert
Årsavgift 6. avg.år. 2013.09.10 1800 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 6. avg.år. 2013.09.10 1800 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 5. avg.år. 2012.09.17 -1500 Computer Patent Annuities Ltd Kreditert
Årsavgift 5. avg.år. 2012.09.11 1500 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 5. avg.år. 2012.09.11 1500 Computer Patent Annuities Ltd Betalt
[Kreditering] Årsavgift 4. avg.år. 2011.09.19 -1200 Computer Patent Annuities Ltd Kreditert
Årsavgift 4. avg.år. 2011.09.14 1200 Dennemeyer & Co Luxembourg Betalt og godkjent
Årsavgift 4. avg.år. 2011.09.09 1200 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2011.02.08 -1650 Dennemeyer & Co Luxembourg Kreditert
31010517 2010.10.19 3550 Zacco Norway AS Betalt
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2010.09.14 1650 Dennemeyer & Co Luxembourg
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2010.09.10 1650 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
30907599 2009.05.06 900 Zacco Norway AS Betalt
30818529 2008.09.22 4000 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?