Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tittel Hydrolysert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, fremgangsmåte for fremstilling og anvendelse
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Patent opphevet Opphevet etter administrativ overprøving (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 320964
Søknadsnummer 20042188
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS (NO)
Innehaver NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS (NO)
Oppfinner Eddy G Torp (NO) .... se mer/flere nedenfor
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Foreliggende oppfinnelse angår et hydrolysert marint proteinprodukt og en fremgangsmåte for fremstilling av produktet. Videre angår oppfinnelsen et forprodukt for dyr, inkludert menneske, og et kulturmedium omfattende det hydrolyserte marine proteinproduktet.

Se forsidefigur og sammendrag i Espacenet


B2

Beskrivelse

OPPFINNELSENS OMRÅDE

Foreliggende oppfinnelse angår et hydrolysert marint proteinprodukt og en fremgangsmåte for fremstilling av produktet. Videre angår oppfinnelsen et forprodukt for dyr, inkludert menneske, og anvendelse av det hydrolysene marine proteinproduktet som tilsetning til dyrkningsmedier.

Proteinproduktet kan hydrolyseres ved enzymatisk aktivitet, bakteriell aktivitet, syrer, koking eller en hvilken som helst kombinasjon av disse. Proteinproduktet kan også inkludere peptidfraksjon limvann inneholdende bioaktive peptider. Fårproduktet kan være et hvilket som helst ernæringsprodukt som kan konsumeres av et hvilket som helst dyr inkludert menneske.

OPPRINNELSENS BAKGRUNN

Biprodukter fra fiskeindustri, husdyrhold og akvakultur er kilder for protein, karbohydrat, olje og fett. Mengden biprodukter fra fiskeriindustrien, meieriindustrien og matvare industrien er enormt, og økende etter hvert som for eksempel akvakulturen utvikles videre. Dette medfører utfordringer både med hensyn på logistikk og miljø. Å anvende store mengder tradisjonelle biprodukter fra fiskeindustrien til husdyrhold er i praksis vanskelig da store mengder av mel og ensilasje produseres fra produkter som når disse er flere dager gamle vil gi produktet en ubehagelig lukt og som også kan påvirke dyrenes helse. Fremstilling av LT (lavtemperaturmel) eller høykvalitetsmel fra fersk fisk, uten disse problemer, har vist seg å forbedre forkvaliteten og vekstutvikling. Det er allerede stilt krav med hensyn på verdien til hydrolysatene som helsefremmende produkter. (Journal of Food Science - Functional properties of Herring protein hydrolysate. In the dairy field Maubois et al US patent 4427558 - Hydrolysis of whey proteins - describe the use of foods as medicines: Animal Feed Sei. Technology July 1996 - Oullet D.R. Hydrolysed proteins in mminant nutrion has been considered, as a means of improving milk production and limiting the loss of nitrogen through excretion).

Anvendelse av myse som dyrefor er vel etablert basert på de funksjonelle egenskapene til proteiner og energien som tilføres dyreforet ved laktosen. Standard fiskemel tilsettes ofte i en konsentrasjon på ca. 5% for å øke ytelsen. Foring av unge griser med dette er spesielt fordelaktig. Myse anvendes også som kalvetilskudd, kalvemelkerstatning og som tilskudd til melkekyr. I tillegg er svine- og okseplasmaproteiner blitt anvendt som for for å forbedre helsen, veksten og den generelle tilstand til dyret. Anvendelse av plasmaproteiner er nå slutt i EU etter at det er kjent at det å fore pattedyr med deres egne proteiner kan medføre store helserisikoer. Problemene med BSE (Bovin spongiform enceafalopati) antas å være årsaken til dette. Anvendelse av pattedyrproteiner (bortsett fra proteiner fra melk) i dyrefor (med unntak av rovdyr) er nå forbudt i EU. Unntatt er fiskeprotein som kommer fra en helt forskjellig dyreart som kan anvendes som for til dyr inkludert fugler, pattedyr og mennesker.

Ettersom behovet for myseproteiner har økt på verdensbasis, tilsettes erstatningsproteiner, hovedsakelig soyamel, som myseerstatning. Disse proteinene er hovedsakelig i sin native rå tilstand eller som soyamel og det er problemer forbundet med fordøyelse og absorpsjon av disse proteinene. Trypsin, et naturlig proteolytisk enzym i tarmen, inhiberes av visse aminosyreseter til stede i soyaproteiner. Dette påvirker fordøyeligheten hos for eksempel unge griser som har lavt nivå av trypsin.

Fiskeproteiner og fiskemel er også historisk blitt anvendt som en god kilde for proteiner og mineraler i meieriindustrien og grise- og fjærkreindustrien. De er naturlige gode kilder for de essensielle aminosyrene lysin og metionin. Sporelementer av jod og selen er fordelaktig. Dette anses å fortsette og behovet vil øke dersom de tekniske utfordringene med hensyn til renhet, saltinnhold og uønskede nitrogenforbindelser løses.

Blanding av hydrolyserte marine proteiner med naturlige søtningsstoffer som laktose og den forbedrede kvaliteten, baseres på fjerning av uønskede biogene aminer ved membranteknologi slik det beskrives her i dokumentet.

Tilgjengeligheten på et renset marint proteinhydrolysat og limvannspeptidfraksjon inneholdende bioaktive peptider, gjør det nå mulig å erstatte de verdifulle myseproteinene i ultrafiltreringspermeatet fra meieriindustrien. F6ring av griser med disse fordelaktige marine proteiner er i tester sammenliknet med pattedyrplasmaproteiner og viser en økt ytelse (europeisk patentsøknad EP 09512 837 Al). De er spesielt rike på de essensielle aminosyrene lysin og metionin. Lysin er spesielt viktig i grisediett. Andre undersøkelser har vist at næringsverdien i fiskehydrolysat når man benytter kontrollert hydrolyse av surgjort ensilasje kan øke veksten, men hydrolysegraden påvirker også bitterheten (Enzymatic Hydrolysis of by products from fish processing - Journal of Science Food & Agriculture 80-:581-589

(2000)).

Høye nivåer av histamin kan forårsake skombroid forgiftning. Symptomene på dette inkluderer etter en kort inkuberingsperiode utslett, ansiktsrødme, oppkast, diaré, kortpustethet (vanskelig eller overfladisk pust), hodepine og metallisk/pepperaktig smak i munnen. Høye nivåer av toksiske aminer absorberes i tarmen, og detoksifiseres normalt av leveren og elimineres deretter via nyrene, men vedvarende eksponering frembringer til slutt forstyrrelser på cellenivå i organene, hvilket fører til lever- og nyresvikt. Ifølge FDA anses i Amerika fisk med høyere verdier enn 50 ppm histamin som ødelagt, selv om forgiftning vanligvis oppstår ved høyere enn 200 ppm. Avendelse av fiskeavfall og bedervet fisk, kombinert med dårlig håndtering fører vanligvis til høye nivåer av histamin i mel og andre produkter.

I meieriindustrien og i mindre grad fiskeindustrien, har anvendelse av membranteknologi muliggjort prosesser som separerer proteinene fra de tradisjonelle biproduktene. Myse er biprodukt fra ost- og kaseinfremstilling. Det er blitt anvendt i årtier som et forprodukt for dyr, spesielt melkekyr og griser. Det inneholder alle de løselige melkeproteinene som albumin og immunglobuliner, og antimikrobielle midler slik som laktoferrin og laktoperoksidase. Dette er naturens midler for beskyttelse av unge dyr. Utvikling av membranfiltrering har gjort det mulig for meierifirmaer å undersøke verdien av disse proteinene med høy næringsverdi for spedbarnsmat, bakervarer, helseprodukter og meieriprodukter med forbedret kvalitet. I sin tur har dette medført et overskudd av ultrafiltrerings-(UF) permeater som ofte er vanskelig å bli kvitt.

Proteinene utgjør bare 10-12% av tørrstoffet i myse. De resterende 90% utgjøres av laktose og mineraler, spesielt fysiologisk viktige makromineraler slik som magnesium, kalsium, fosfor og kalium, pluss ikke-proteinnitrogen. Mineralene til stede i UF-permeat utnyttes mer effektivt av grisen enn mineraler i vegetabilsk for. (Principles of Swine Nutrition - Texas A&M University).

Laktose utgjør 75% av det resterende tørrstoffet i myse og er hovedenergikilden for nyfødte pattedyr. Forsøk er utført for å kombinere renset laktose produsert kommersielt med syntetiske aminosyrer for å erstatte myse i barnedietter, (USA Animal and Dairy Science - Dove 1998) og er vist å ha en ytelse som tilsvarer myse. Det er vist ved undersøkelser at laktose og aminosyrer kan erstatte myse i dietter hos tidlig avvendte griser, og kan erstatte alt unntatt 5% av mysen i dietten. Ved å redusere mysen i dietten kan griseprodusenter redusere diettkostnadene hos tidlig avvendte griser. I disse testene var også et fiskemelnivå på 5% til stede i alle studiene.

Noen studier har vist (J. Food Sei Vol 64 No. 6 1999. Functional Properties of Fish Hydrolysate from Herring [Clupea harengus] at når hydrolyse utføres ved anvendelse av tilsvarende enzymatiske fremgangsmåter fremstilles et hydrolysat med god emulgeringsstabilitet og tilfredsstillende skumekspensjonsevne. Sammenliknet med standard melproduksjon var hydrolysatproteininnholdet økt i den vandige fraksjon, mens fettinnholdet var betydelig redusert, hvilket muliggjør bedre fettseparering. Noen nye fremgangsmåter for fremstilling av tørrfor er også utviklet - Dry Feed for fish US patent 6168 815 Alfa Laval and US Patent 6036983 NovoNordisk AS.

Utfordringen er å fremstille et høykvalitetsproteinderivat fra disse biproduktene som har lave mineralnivåer, spesielt natrium og klorid, og lave nivåer av uønskede aminforbindelser og andre restprodukter fra den enzymatiske og mikrobielle degradering av aminosyrer.

Anvendelse av UF på hydrolyserte fiskeproteiner er blitt forsøkt kommersielt ved flere anledninger, men har alltid vært mislykket på grunn av den lave effektiviteten i fremgangsmåtene, kostnadene, membransystemene og de tilgjengelige membranmaterialer.

En annen utfordring eksisterer på grunn av bitterheten som forårsakes av peptonproduksjon. Tidligere kjent teknikk beskriver smakskontroll som etableres ved søtning av peptoner og proteinfraksjoner ved inkubering med en melkesyrebakterie. US patent 6214585 beskriver at laktobasillus kan utnytte laktose som et substrat slik at tilsetting av melkeprotein fra UF-permeat som inneholder laktose i stor grad vil forbedre denne prosessen. Fremgangsmåten ifølge foreliggende oppfinnelse reduserer problemene forbundet med dårlig smak ved å redusere innholdet av biogene aminer. Tilsetting av laktose vil bli opprettholdt og reduserer behov for tilsetting av laktobasillus.

Kjent teknikk eksisterer for anvendelse av keramisk mikrofiltrering på limvann. Dette er i kommersiell anvendelse i Norge, og produserer et permeat som selges som tilsetningsstoff i maten, til fiskesupper, som smaksstoffer og som en ingrediens. Membranene som anvendes er 0,2 mikron titanoksidmembraner fremstilt av Membralox (Frankrike). Den europeiske patentsøknad EP 0951 837 Al vurderer produksjon av bioaktive peptider for å øke veksten hos dyr, hvilket omfatter fremstilling og anvendelse i sammensetninger for å øke vekst av varmblodige dyr og fisk. Sammendraget presenterer oppfinnelsen som fremstilling av en bioaktiv peptidsamrnensetning som anvender enzymatisk hydrolyse ved å benytte enzymer avledet fra magen til atlantisk torsk. Dette er sammenliknet med plasmaproteiner (blod egg myse) og gis som et alternativt protein for vekstøkning hos varmblodige dyr. Som ved standard hydrolyser anvender oppfinnelsen enzymer i en kontrollert tidsperiode og ved kontrollert temperatur for å frembringe et standard produkt. Sammenliknbare studier viser fordelen ved å anvende disse peptidene som en erstatning for plasmaproteiner.

Norsk patentsøknad nr. 20021877 beskriver fremstilling av et proteinhydrolysat ved anvendelse av en velling med et proteolytisk preparat utledet fra en gadida-art.

Norsk patent nr. 315304 beskriver en fremgangsmåte for å fremstille et myseproteinhydrolysat ved bruk av spesifikt definerte proteaser fra bestemte mikroorganismer. Fremgangsmåten omfatter anvendelse av ultrafiltrering og nanofiltrering, men skiller seg allikevel fra foreliggende oppfinnelse.

Norsk patent 317285 beskriver en fremgangsmåte for fremstilling av en peptidsamnrensetning egnet for peritoneal dialyse.

Den europeiske patentsøknad EP-B1-566645 beskriver en fremgangsmåte for å fremstille et vegetabilsk proteinhydrolysat ved ultrafiltrering og nanofiltrering. Proteinhydrolysatet og fremgangsmåten skiller seg fra proteinhydrolysatet og fremgangsmåten i foreliggende oppfinnelse.

EP-B 1-785726 beskriver en fremgangsmåte for å fremstille et melkeproteinhydrolysat ved hjelp av spesielle proteaser oppnådd fra tilberedninger av mikroorganismer.

Foreliggende oppfinnelse frembringer et nytt marint proteinhydrolysat som viser reduserte nivåer av monovalente og divalente ioner så vel som reduserte nivåer av skadelige biogene aminer.

BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN

De nåværende hydrolyserte proteinprodukter anvendt for eksempel som en ingrediens i får inneholder et høyt nivå av monovalente ioner og biogene aminer som, slik det beskrives andre steder, er toksiske og gir en vond smak til produktet, noe som er problematisk.

Dette problem løses ved foreliggende oppfinnelse. Et nytt hydrolysert proteinprodukt frembringes som omfatter et betydelig redusert nivå av ikke-proteinnitrogen, aminer og monovalente ioner, og reduserer den toksiske effekten av biogene aminer og den høye saltkonsentrasjonen.

Videre er det en utfordring ved fremstilling av det hydrolyserte proteinproduktet å bli kvitt det store vannvolumet. Normalt fjernes vannet ved fordampning hvilket er en svært energikrevende prosess.

Foreliggende oppfinnelse løser dette problem ved å kombinere ultrafiltrering og nanofiltrering for dermed å fjerne mer enn 70 % av vannet. Det energikrevende fordampningstrinnet er således omtrent helt fjernet.

En slik betydelig reduksjon i mengde småmolekylære molekyler og vann var uventet da de fysikalske egenskaper til limvann og ensilasje gjør dem svært vanskelig å bearbeide ved de fleste industrielle membraner.

Den kombinerte anvendelse av en keramisk ultrafiltrering (UF) ved høy temperatur og den kontrollerte konsentrering ved nanofiltrering ved (NF) ga en høy sluttproduktkonsentrasjon og med fjerning av uønskede forbindelser en betydelig økning i kvalitet som konverterer et problemmateriale til et ønsket produkt.

Et aspekt ved foreliggende oppfinnelse er å frembringe et hydrolysert proteinprodukt eller et renset limvann med et minimalt nivå av biogene aminer og monovalente ioner ved NF.

En annen hensikt ifølge foreliggende oppfinnelse er å frembringe en kostnadseffektiv fremgangsmåte for fremstilling av dette produktet.

Produksjon av hydrolysert marint proteinprodukt omfattende lavt saltinnhold, lavt innhold av biogene aminer og NPN (ikke-proteinnitrogen) er ønskelig. Dette produktet anvendes som en ingrediens i f6r for dyr, mennesker og mikroorganismer, og forbedrer kvaliteten til fiskemel. Videre utnyttes det når det blandes med ultrafiltreringspermeat (75% laktose) fra melkeprodukter som en forbedret dyref6rsingrediens, til å erstatte myse, melk, annen proteinerstatning slik som soya, hvete og deres derivater, i ulike forformuleringer.

Foreliggende oppfinnelse angår hydrolysert marint proteinprodukt, kjennetegnet ved at det omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene amingrupper (NPN) og andre restprodukter fra enzymatisk, koking, syre og mikrobiell degradering eller kombinasjon av disse, der nivået av monovalente ioner og biogene aminer er minst redusert til 40% av det opprinnelige.

Saltinnholdet kommer fra saltinnholdet i organismene som anvendes og fra sjøvann som anvendes ved pumping av fisken. De uønskede små nitrogenforbindelsene (NPN og biogene aminer) oppstår ved hydrolyttisk påvirkning av proteinkildene.

Foreliggende oppfinnelse angår videre en fremgangsmåte omfattende de følgende trinn:

a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder

b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er til stede i mage-tarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint

råmateriale

c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolysene proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett

emulsjoner, fibre og andre store molekyler

d) UF-permeatet fra trin c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolysene proteiner e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørking, vakuumtørking eller en hvilken som helst

annen tørkemetode

f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet

Det resulterende rensede konsentrerte blandingen av renset fiskeproteinhydrolysat inneholdende bioaktive peptider kan deretter kombineres med oljer og proteiner som er fjernet fra limvann eller alternativt blandes med ultrafiltreringspermater fra myse eller melk og melkeprodukter inneholdende ubetydelige mengder av melkeprotein. Dette sistnevnte produkt kan anvendes som dyrefSr. Et renset fiskeproteinhydrolysat kan også fremstilles ved enzymatisk degradering av en surgjort blanding av biprodukter fra fiskeforedling og prosessert ved den samme fremgangsmåten.

I en utførelsesform kombineres de to produktene for å danne et ffirprodukt med både nødvendige protein og karbohydratkilder. Tilstedeværelse av laktose i ultrafiltreringspermeatet fra myse er spesielt fordelaktig som energikilde for unge avvente griser. Tilsetting av UF-behandlet fiskeproteinhydrolysat eller UF-permeatet fra limvann, tilfører alle de essensielle (spesielt lysin) og ikke-essensielle aminosyrer. Alle de essensielle aminosyrer, sporelementer og mineraler er til stede. Hver har en spesiell rolle i å begunstige vekst og ernæring, hvilket kombineres i dette produktet. Ved normal produksjon av disse produktene uten et nanofiltrerings (NF)-trinn, kan tilstedeværelsen av høye nivåer av natriumklorid pluss bakteriell degradering av proteiner som danner histamin, og derivatene putrecin og cadaverin, ved lave nivåer begrense toleransen og tilsetting til for for unge griser og andre dyr.

Det hydrolyserte fiskeprotein ifølge oppfinnelsen kan anvendes i bred utstrekning som en komponent i flere produkter. Fortrinnsvis er det hydrolyserte fiskeprotein tilsiktet som et forprodukt spesielt for svin og kyr (melkekyr) men kan gis til alle typer dyr, der fiskediett er tradisjonelt (mink og rev for pelsproduksjon) og er på tilsvarende måte fordelaktig for dyr slik som katter og hunder så vel som mennesker.

Oppfinnelsen eliminerer hovedsakelig problemet med høye nivåer av salter og biogene aminer og andre restprodukter fra enzymatisk og mikrobiell degradering av aminosyrer ved fremstilling av et produkt med høyere kvalitet basert på nye filtreringsfremgangsmåter. For fullmelet dannet ved kombinering av UF- og NF-systemer etter fjerning av vann og oppløste stoffer, betyr det produksjon av et fiskemelprodukt som kan matche LT-kvaliteten. Anvendelse av denne fremgangsmåte for å fremstille et NF-konsentrat som deretter kombineres med melkesukkeret som finnes i melkeproteinpermeat kan hjelpe til med å forbedre smak og maskere enhver bitterhet forbundet med peptoner fremstilt av hydrolyserte proteiner.

Proteinhydrolysatet inneholder høye nivåer av natriumklorid. Bakteriell degradering av protein danner histaminer og dens derivater putrecin og cadaverin som er toksiske. Oppfinnelsen angår også fjerning av disse uønskede forbindelsene ved anvendelse av nanofiltrerings (NF)-membraner enten på fiskeproteinhydrolysatet eller limvannpermeater som kan ha vært behandlet ved ultrafiltrering. Ved å gjøre dette konsentreres UF-permeatet ved NF til et nivå på 4 til 5 ganger og opp til 80 % av vannet fjernes, hvilket inneholder en tilsvarende andel av uønskede oppløste stoffer. Dette resulterer også i en betydelig energisparing på opptil 50 % av kostnadene ved standard fordampning.

En annen betydelig fordel ved det hydrolyserte marine proteinproduktet ifølge oppfinnelsen og følgelig også forproduktet, er at mengden monovalente ioner er redusert sammenliknet med vanlig dyrefor. Det er kjent at høyt innhold av monovalente ioner (salt) fører til økt vanninntak og mangel på nok med vann medfører alvorlig toksisitet hos dyrene, spesielt unge dyr. De toksiske symptomene er mangel på næring, mangel på balanse, uberegnelig adferd og endelig død (lesjoner finnes typisk i hjernen). Reduksjonen av monovalente ioner og reduksjon av mineralinnholdet ved anvendelse av nanofiltreringen ifølge oppfinnelsen forbedrer mineralprofilen. Nanofiltrering frembringer derfor en beskyttelse for unge dyr mot slike forstyrrelser og bibeholder de viktige divalente forbindelsene. Anvendelse av nanofiltrering på renset hydrolysert protein gir i tillegg en betydelig reduksjon i mengden amingrupper slik som cadaverin, putrecin, histamin og andre uønskede aminer som kan være til stede som et resultat av mikrobiologisk degradering, ofte forårsaket av de mikroorganismer som normalt er til sted i biproduktene på grunn av dårlig håndtering, alder etc. De vanlige forårsakende bakterier er Clostridium, Salmonella Proteus og Escherichia Coli og kontaminering oppstår før surgjøringen av ensilasjen. Symptomer hos pelsdyr på for mye histamin i dietten er diaré, redusert matinntak, redusert kroppsvektøkning i forhold til matinntak som står i direkte sammenheng med det observerte histidinnivå, oppkast og dilatert magesekk. (Nutrient requirements of Mink and Foxes 1982 National Academy Press).

Disse problemene er løst ved foreliggende oppfinnelse. Ifølge oppfinnelsen frembringes forbedrede fremstillingsmetoder. Oppfinnelsen anvender teknikker utviklet ved

fremskritt innen meieriindustrien der de store volumene (gjennomsnittlig 1 million liter per dag i en fabrikk) har ført til kostnadsreduksjon, effektive utforminger, bedre og mer fleksibel membranteknologi og konstruksjon. Membranene som anvendes er tilsvarende de som anvendes ved olje og vannseparering. Videre anvendes spesifikke

membranmaterialer som er blitt anvendt i miljøer med høye saltinnhold, som gir bedre motstand mot forurensning av fett og oljer, som er betydelig mer hydrofobe og gir bedre mekanisk beskyttelse mot lav pH og de høye temperaturene i limvannet når de anvendes ved disse fremgangsmåtene. Bedre membranutvelgelse og utstyrsutforming for å

optimalisere strømming (flow) og trykkbetingelser legger til rette for storskala, mer effektiv prosessering av marine proteinhydrolysater eller limvannsfraksjoner inneholdende bioaktive peptider.

Tradisjonelt avgjøres biproduktene fra fiskebearbeiding til ensilasje med det gjenværende av fiskekjøttet etter filetering, innvoller og skjelett som lages til et lavkvalitets fiskemel fra ensilasje. Hel fisk slik som lodde og sild anvendes også. Standard fremgangsmåte for ensilasje er å samle biproduktene og surgjøre enten med mineralsyrer eller organiske syrer til en pH lavere enn 4,0. Dette hindrer bakterievekst og hydrolyserer proteinene delvis.

Tilsetting av proteolytiske enzymer som kan fungere ved lav pH øker videre hydrolysen, og frembringer en blanding av peptider, olje, velling, ben og fiskeskjell. Dette homogeniseres noen ganger for å lage en jevn blanding. Sentrifugeseparatorer anvendes for å separere olje og vann. Fiskemelet fremstilles fra en blanding av hel fisk og/eller ensilasje som kokes og steriliseres. De resulterende vandige flytende biprodukter kan fordampes og konsentratet tilsettes tilbake til ensilasjen. Disse produktene inneholder ofte høye nivåer av histamin og dens derivater som danner en vond lukt

Ved å blande det marine proteinhydrolysat med UF-permeat fra melk inneholdende høye nivåer av karbohydrater under kontrollerte betingelser og en kontrollert grad av hydrolyse, ved anvendelse av friske produkter, direkte på stedet for prosessering og også om bord på skipet, og deretter anvende membranteknologi i en sentral bearbeidingsprosess, vil fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen muliggjøre produksjon av et forbedret for. Et slikt for vil øke ytelsen ved foring (vekst, energi, tilvekst, helse). Den nye fremgangsmåten vil sikre at nivået av histamin og andre biogene aminer er under terskelen for det som er ubrukelig. Den totale kvaliteten på heimelet og melet fremstilt fra ensilasje vil også være betydelig øket.

Ifølge oppfinnelsen frembringes et dyref6r ved å kombinere et renset marint proteinhydrolysat avledet fra enten limvann eller ensilasje, blandet med UF-permeat fra melkeprotein. En ytterligere fordel ved det nye dyrefSret er at det ikke i seg selv inneholder noen genmodifiserte organismer. (GMO). Dyrefor basert på GMO har i løpet av de siste årene blitt bredt anvendt fordi det er problemer med å skaffe ikke genmodifiserte soyaprotein og andre vegetabilske materialer.

Det hydrolyserte protein frembrakt ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen kan også være egnet for anvendelse innen farmasøytisk industri som et vekstmedium. Oppfinnelsen angår således anvendelse av produktet ifølge krav 1 som en tilsetning til dyrkingsmedier.

Ytterligere trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil bli tydelige ved den følgende detaljerte beskrivelsen av oppfinnelsen.

DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSENHensikten med oppfinnelsen er å frembringe

nye forebrede kosteffektive sunne produkter med gunstige effekter for

mennesker, dyr og kulturer

forbedre smak av hydrolysatet ved å kontrollere den enzymatiske reaksjon produsere en forbedret sammensetning (mer fordøyelig protein med en høyere næringsverdi, bedre kvalitet, mindre monovalente ioner, mindre biogene aminforbindelser)

tilføre verdier til fiskemel produsert fra hel fisk og/eller ensilasje ved å

forbedre den totale kvalitet når komponentene gjenforenes uten vann og uønskede oppløste stoffer

redusere energikostnadene ved å konsentrere peptidet mens vann fjernes og

de uønskede oppløste stoffene forblir i NF-permeatet

en ny ultrafiltreirngsprosess som anvender høymembrantetthetskeramiske ultrafiltreringsmembraner med en forbedret mekanisk styrke, med lavere enhetskostnad og produksjonskostnad enn tidligere oppnådd med hulfiber eller tubulære eller andre keramiske fibere og en betydelig fordel i driftstemperatur over 50 °C og opp til 90 °C med et pH-område mellom 1 og 14

en ny nanofiltrering som selektivt fjerner monovalente ioner for å forbedre

mineralbalansen og fjerner uønsket NPN inkludert biogene aminforbindelser

en kombinasjon av disse ultrafiltrerings- og nanofiltreringsprosesser som frembringer en mer smakfull og et renere fiskeproteinhydrolysat, og når dette anvendes på limvann frembringes et kombinert melprodukt med høyere kvalitet med hensyn på smak og renhet. En blanding av høykvalitets fiskeprotein og melkeprotein UF-permeat for å frembringe økt næringsverdi sammen med en høy energikilde.

En skjematisk presentasjon av den vanlige industriprosessen og den nye industriprosessen ifølge oppfinnelsen vises i figur 1.

Ifølge oppfinnelsen er nivået av monovalente ioner, biogene aminer og andre restprodukter redusert ved å kombinere trinnene UF og NF, og nivået er minst redusert til 40 % av det opprinnelige. Ytterligere flyktige organiske løselige forbindelser er fjernet og medfører mindre lukt og et produkt med bedre smak.

Ifølge oppfinnelsen kan de hydrolyserte marine proteiner oppnås fra en hvilken som helst fiskekilde og inkluderer fiskeensilasje, fiskebiprodukter og limvann fra fiskemelindustri eller fra en hvilken som helst vannlevende art inkludert krabbe, skalldyr, ensilasje, biprodukter og limvann og kokt vann fra prosesseringen eller en hvilken som helst kombinasjon av disse.

Oppfinnelsen angår videre en fremgangsmåte for å fremstille et hydrolysert marint proteinprodukt, omfattende de følgende trinn:

a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder

b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i mage-tarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint

råmateriale

c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett

emulsjoner, fibre og andre store molekyler

d) UF-permeatet fra trin c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørking, vakuumtørking eller en hvilken som helst

annen tørkemetode

f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet

Ultrafiltreringen kan fortrinnsvis utføres ved høytetthets keramiske membraner. Nanofiltrering kan fortrinnsvis utføres ved høyselektive membraner.

I et aspekt ifølge oppfinnelsen kan ultrafiltrerings- og nanofiltreringstrinnene foregå på limvann og kokt vann ved temperaturer høyere enn 60°C.

Et ytterligere aspekt av oppfinnelsen er et forprodukt omfattende det hydrolyserte marine proteinprodukt og en hvilken som helst karbohydratkilde, vitaminer, olje, fett og sporelementer.

Fåret anvendes fortrinnsvis der en balansert diett er nødvendig for mennesker og dyr, spesielt unge griser, melkekyr, mink, rev, husdyr og andre arter. Dette oppnås ifølge foreliggende oppfinnelse ved at det frembringes et får med høy kvalitet inneholdende gunstige fiskeprotein og reduserte nivåer av monovalente ioner og biogene aminer, og karbohydrater avledet fra en hvilken som helst kilde fortrinnsvis biprodukter fra bearbeiding av melk.

Et ytterligere aspekt ifølge oppfinnelsen er næring for mikroorganismer, der det hydrolyserte marinproteinproduktet anvendes som en tilsetning tilkulturmedier.

Et ytterligere aspekt ifølge oppfinnelsen er at fjerning av vann ved UF og NF kan utnytte overskudd av energi ute på skipene, for dermed å redusere kostnader og øke skipets driftstid og radius.

FIGURER

Figur 1 er et flytdiagram som viser hvordan produksjon av hydrolysert marint proteinprodukt ifølge oppfinnelsen skiller seg fra den vanlige industriprosessen. Figur 2 er en kurve som viser det transmembrane trykket ved en strømningshastighet på 750 liter per minutt. Figur 3 er en kurve som viser det transmembrane trykket ved en strømningshastighet på 850 liter per minutt. Figur 4 er en kurve som viser det transmembrane trykket ved en strømningshastighet på 950 liter per minutt. Figur 5 er en kurve som viser det transmembrane trykket ved en strømningshastighet på 1050 liter per minutt. Figur 6 er en kurve som viser UF-gjennomtrengningen over tid for ulike driftstrykk og "mengde faststoff. Figur 7 er en kurve som viser fluks variasjonen versus retentatkonsentrasjon i limvann ved 80 °C. Figur 8 er en kurve som viser fluksreduksjon i forhold til

retentatvolumkonsentrasjonsforholdet (VCR).

Figur 9 er en kurve som viser konsentreringen ved anvendelse av NF-membraner på peptoner fremstilt ved enzymatisk hydrolyse av fiskeensilasjon og ultrafiltrering (permeat). Figur 10 er et flytdiagram som viser fjerning av salter og biogene aminer ved den kombinerte UF og NF-metoden.

UTFØRELSESEKSEMPLER

De følgende eksempler beskriver oppfinnelsen ytterligere og har ikke til hensikt å begrense oppfinnelsen.

Materialer og fremgangsmåterUltrafiltrering (UF) og nanofiltrering (NF)

Utgangsmaterialer for det hydrolyserte marine proteinproduktet ifølge oppfinnelsen kan være en hvilken som helst marin proteinkilde slik som fisk, biprodukter fra fisk, fiskeensilasje og limvann fra fiskemelfremstilling. For å illustrere fremgangsmåten anvendes limvann og ensilasje.

Limvann ved 80 °C inneholder olje, proteiner, salter, aminer og vann. Det første trinnet er å fjerne olje ved en hvilken som helst separeringsteknikk kjent innen området. Etter separering av oljen anvendes UF for å separere proteinene og den oljen som er igjen etter separasjonen fra de hydrolyserte proteiner, aminer og salter. Retentatet, dvs. de konsentrerte proteiner og oljer inneholder gelatinaktige proteiner som deretter kan føres tilbake til melet for å øke binding.

Permeatet, dvs. væsken som går igjennom UF-membranen og som mates gjennom NF, inneholder salter, aminer og vann. Noen av aminene i permeatet er ønskede, dvs. peptider og peptoner. Andre, slik som biogene aminer er ikke ønskede. Innholdet av biogene aminer reduseres via NF-membranfiltrering. Disse småmolekylære forbindelsene passerer gjennom membranen. De større ønskede aminer bibeholdes i NF-retentatet. Saltfjerning er også gunstig for å forbedre produktkvaliteten. NF muliggjør passasje av vann, svært små aminer og salter. Anvendelse av NF konsentrerer også disse peptoner fordi det meste av vannet fjernes ved at salter etc. fjernes som permeat.

Dersom peptoner fremstilles fra limvann kan de føres tilbake til melet. Dersom peptonene fremstilles fra ensilasje kan de separeres og selges som fiskeproteinkonsentrat (FPC). I dette tilfelle kan UF-retentatet anvendes som et enzymprodukt eller tilsettes mel.

Del 1 - Bestemmelse av driftsbetingelser for UF-membranen

Eksperimentene ble utført ved anvendelse av SeparaTech CMF-pilotanlegg med et Corning Ceramic-element med et 0,01 mikron porestørrelse.

Når man skal lage en forsøksprotokoll for keramiske membraner utføres en serie innledende tester ved ulike tverrstrømshastigheter. Dette for å bestemme den mest egnede strømningshastighet over membranoverflaten og det resulterende trykkfallet. Corning-membranen ble valgt på grunn av dens unike monolittiske struktur. Til forskjell fra andre keramiske membransystemer fyller membranen karet hvilket gir en svært enhetlig trykkforandring over filteret for ulike strømningsbetingelser. Dette muliggjør utvelgelse av de optimale parametere for separering av proteiner, olje og peptoner.

Det transmembrane trykket, TMP delfiners som det gjennomsnittlige trykkfall over membranen fra en side til den andre. Dette beregnes som følger:

Dette beregnes for en serie ulike strømningshastigheter for å bestemme de beste driftsbetingelser for produktet. Trykkfallet Pl - P2 er konstant for en gitt strømningshastighet. Pl og P3 endres for å gi den beste og mest konsistente permeatstrømhastigheten. Fire eksperimenter ble utført ved strømningshastigheter på 750, 850, 950 og 1050 liter per minutt (lpm). Resultatene er vist i henholdsvis figure 2, 3,4 og 5. Membranprodusentene anbefaler et maksimalt TMP på 4 bar og en strømingshastighet på opp til 1150 lpm.

De oppnådde resultater bekrefter at den mest konsistente permeatstrøm ble oppnådd ved strømningshastigheter mellom 750 og 850 lpm. Siden den gjennomsnittlige permeatstrøm var høyere ved 850 lpm ble denne strømningshastighet valgt for evaluering av separering av peptoner og salt fra protein. For alle testene var temperaturen 50 °C.

De) 2 - produksjonsforsøk

Ved å anvende den samme resirkuleringsstrømningshastigheten på 850 lpm over membranen ble 3 ulike forsøk utført.

Del 2.1 - lavt inngangstrykk

Den første testen ble kjørt på et inngangstrykk på 2 bar (lavt trykk) og målingene registrerte permeatstrøm korrigert for temperaturendringer, batchvolumet som økte med diafiltrering etter hvert som konsentrering fant sted og den reduserte permeasjonshastighet og konsentreringsforhold.

Forkortelser:Trykkfall er forskjellen mellom Pl og P2TMP - transmembrant trykkPerm lpm - strømningshastighet av permeat i lpmPerm korr - permeatstrøm korrigert for temperaturKons lpm - konsentratstømningshastighet til batchtanken i lpmResirk lpm - resirkuleringsstrømningshastigheten av konsentrat i lpmPermeatvolum lts - totalt volum av oppnådd permeat (liter)Sum av perm og kons - totalt volum av kombinert permeat og diafiltreringsvannDel 2.2 - Høyt inngangstrykk

Etter de innledende forsøk ved 2 bar ble et annet forsøk utført med et høyere grunntrykk for å bestemme effekten på permeasjonsstrøm og omfanget på prosessen. Resultatene er oppsummert i tabell 2 og viser at et lavere grunntrykk medfører en lavere fluks men hastigheten på fluksreduksjonen er høyere når grunntrykket (driftstrykket) på 4 bar anvendes og kurven er brattere.

Del 2.3 - Høyt faststoffinnhold

For å undersøke variasjonen i tilførselsstrømmen ble til slutt limvann med høyere tørrstoffmnhold anvendt for å undersøke hvilken effekt dette vil ha på systemet. Resultatene er oppsummert i tabell 3. Konsentrasjonsevnen over tid var mye lavere siden fluksen også var lavere.

Resultatene fra tabell 1, 2 og 3 er plottet i figur 6 for å vise nedgang i fluks over tid og konsentreringsforhold. Figuren viser at det er en raskere nedgang i fluksen som trenger igjennom ved et høyt trykk. UF-systemet ble kjørt ved 2 ulike trykk og med ulike tørrstoffinnhold for å bestemme mulighetene for konsentrering av geleaktige proteiner, fosfolipider og oljer. Permeatet fra en UF-membran inneholder kun lavmolekylære forbindelser slik som peptider, peptoner, aminosyrer og salter som er små nok til å passere gjennom membranen (molekylvekstgrense < 50.000). Det er derfor bedre å drive systemet ved et så lavt trykk som mulig når tørrstoffinnholdet i limvann er 4% for å oppnå best mulig separering.

Del 2.4 - Ultrafiltrering av limvann ved 80 °C - en kontinuerlig batch fra standard produksjonsmateriale

Etter bestemmelse av det optimale driftstrykket for membranen og det optimale tverrstrømshastigheten, ble en produksjon for en kontinuerlig batch fremstilt ved 80 °C. Resultatene var som følger.

Forkortelser:TS - totalt oppløst faststoff som % av totalvolum

Fluks (lm2h) - strømningshastighet av permeat gjennom membranen som liter per m2 per time.

Strømningshastighet lph = strømningshastighet i liter per time.

Resultatene i tabell 4 og figur 10 viser at limvann etter oljeseparering inneholder 4 % tørrstoff. En massebalanseberegning vises i figur 10. Etter konsentrering ved UF er tørrstoffet i konsentratet ved 5 gangers volumetrisk konsentrasjon ca. 11%. Tørrstoffinnholdet i permeatet er ca. 2,0 % inneholdende 80 % aske og uønskede aminer. Økningen i retentarfaststoff påvirker viskositeten. Ved mer enn 5 gangers konsentrering kreves et mye høyere drivtrykk for å opprettholde fluksen. Fluksen var kontinuerlig over membranen, men for å opprettholde dette var et høyere drivtrykk nødvendig. Dette ble automatisk regulert ved anvendelse av en "Freqency inverter" på pumpemotoren.

Prøvene ble tatt ved ulike tidspunkter og analysert for tørrstoffinnhold. Resultatene ble ekstrapolert til massebalanse. Se figur 10. Alt permeatet ble innsamlet for å frembringe en homogen blanding som ville være den samme som permeatet produsert ved et kontinuerlig UF-membrananlegg. Dette ble tilført et nanofiltreringssystem for å separere uønskede aminer og monovalente ioner (salter) som var til stede. Konsentratet fra NF ble blandet med UF-konsentratet for å lage et "heimel" limvannsprodukt uten de mest uønskede aminer og salter.

Del 2.5 - Nanofiltrering av UF-permeat

NF-membranen var et PTI Company TFC (Thin Film Composite) spiralviklet element med 1,14 m2 areal.

Et driftstrykk på 25 bar ble anvendt. Trykkfallet over membranen var 0,7 bar i samsvar med produsentens anbefalinger. Dette var ekvivalent med en strømningshastighet på 22 lpm inn i membrankaret.

Permeatstrømningshastigheten ble registrert og målinger tatt av retentatvolumet og

tørrstoffet Disse verdier ble anvendt for å beregne volumkonsentrasjonsfaktoren og det endelige tørrstoffinnhold i retentatet Permeattørrstoffet ble også målt ved refraktometer og prøver ble tatt for å analysere mengden salt som er fjernet og for å bestemme tapet av ikke-proteinnitrogen (NPN) og salt. For NPN og protein ble en standard Kjedahl-metode anvendt for å bestemme total nitrogen. Saltanalysen ble utført ved anvendelse av sølvnitrattitreringsmetoden.

Nivået av uønskede aminer i retentatet ble målt ved anvendelse av HPLC som er en standard måte for å bestemme kvaliteten på fiskemel og klassifisere dette innen fiskeindustrien.

Resultatene vises i tabell 5 og en teoretisk massebalanse beregnet for å vise andelene av hver komponent etter den kombinerte prosessen. Se figur 10.

Ytterligere fordeler ved UF- og NF-prosessene er at permeatet fortynnes og retentatet konsentreres. Resultatet av dette er at mer enn 70 % av vannet fjernes (se figur 10) før fordampning, hvilket gir en betydelig energibesparelse. I noen tilfeller der limvann er svært geleaktig på grunn av de fisketypene som anvendes, elimineres fordampning og litt mer vann fjernes ved anvendelse av filtreringsprosesser.

Dette skaper en betydelig økonomisk fordel for brukeren av en kombinert UF og NF-system og reduserer energikostnadene.

Resultatene bekrefter at det fortynnede UF-permeat kan konsentreres opp til 10 ganger ved anvendelse av et nanofiltreringsmembransystem.

Ved konsentrering til et VCR på 10 ganger oppnås en 90 % fjerning av monovalente ioner og uønskede aminer som er til stede i UF-permeatet. Ved å anvende en kombinasjon av UF og NF fjernes 72 % av vannet og det er en 31 % reduksjon i tørrstoffet. Totalt tørrstoff 18,5 % TS gelainaktig materiale, fast ved romtemperatur, flytende ved 80 °C.

Forkortelser NH3/VN: nitrogen inneholdt som ammoniakk (NH3) eller som totalt flyktig nitrogen (VN)

Salt - natriumklorid målt ved anvendelse av sølvnitratfelling.

Den volumetriske konsentreringsfaktor var 10 ganger slik at massebalansen viser en 90 % fjerning av vann inneholdende 66,5 % av saltet og 71,4 % av NH3/VN.

Permeatet innholdt også peptoner og peptidfraksjoner. Det totale oppløste faststoff innholdet i permeatet var 2,0 % TS.

Den alternative anvendelse av UF-system og NF for peptoner fremstiller ulike resultater. Nåværende teknologi eksisterer for anvendelse av UF-membraner for å rense peptoner fremstilt ved enzymatisk og sur hydrolyse. Ved anvendelse av nanofiltrering kan dette deretter også bli ytterligere forbedret ved å fjerne de monovalente ionene og de uønskede aminene som er til stede, og som vanligvis er til stede som et resultat av gammel eller degradert fiskeavfall som råmateriale for ensilasje. Dersom dette omdannes til mel blir produktet av lav kvalitet med mindre den ovenfor beskrevne teknologi anvendes.

En typisk innmating til UF når fiskeavfall blir hydrolysert er ca. 12 % TS og det resulterende permeatet inneholder omtrent 8 % tørrstoff.

På grunn av den hydroskopiske egenskapen til peptoner og det høye osmotiske trykket (trykket nødvendig for å fjerne vann) er det nødvendig å kjøre NF ved 30 bar og anvende diafiltrering etter en 50 % fjerning av vann for å oppnå den nødvendige konsentrering og fjerning av salt og aminer. Diafiltreringsforholdet som ble anvendt var 1000 liter redusert til 500 og deretter tilsettes 500 liter vann tilsatt for å regulere volumet tilbake til 1000 liter. Volumet reduseres deretter så langt som mulig for å få det nødvendige produkt med reduserte salter aminer. Konsentreringsfaktorene som ble oppnådd var i området 8 x, hvilket gir omtrent 87% fjerning av salter og aminer.

Diafiltreringsvann ble tilsatt når volumkonsentreringsforholdet var 3,0.

Resultatene bekrefter at systemene også kan anvendes for produksjon av høykvalitetsensilasje eller rensede peptoner laget fra fiskeavfall.

Resultatene viser at marine proteiner som er hydrolysert ved koking, syre, enzymatisk påvirkning eller en kombinasjon av noen av disse kan bearbeides ved anvendelse av UF og deretter NF for å frembringe et redusert nivå av aminer og redusert nivå av salter (monovalente ioner) sammenliknet med nivåene oppnådd ved konvensjonelle fremgangsmåter uten UF og NF.

For å oppnå disse resultatene må en temperatur på minimum 50 °C og ideelt 80 °C anvendes. Ved lavere temperaturer er gjennomstrømningshastigheten (fluksen) så lav på grunn av den høye viskositeten til proteinene spesielt ved anvendelse av enkelte fiskearter.

Aminene og de monovalente ionene er redusert til ca. 30 % av den opprinnelige massen i innmatingsstrømmen. Mer enn 70 % fjernes.

Den kombinerte fremgangsmåten resulterer i en konsentrering av oljer og proteiner (UF) og peptoner (NF) som reduserer bruken av energi til fordampning fordi vannet allerede er fjernet. I noen tilfeller der konsentreringen er høy nok og proteinene geleaktige nok, blir fordampning unødvendig. Dette gir store energibesparelser.

Krav

1.Hydrolysert marint proteinprodukt, karakterisert ved at det omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene amingrupper (NPN) og andre restprodukter fra enzymatisk, koking, syre og mikrobiell degradering eller kombinasjon av disse, der nivået av monovalente ioner og biogene aminer er minst redusert til 40% av det opprinnelige.2.Produkt ifølge krav 1,karakterisert ved at nivået av monovalente ioner og biogene aminer er redusert ved å kombinere ultrafiltrering (UF) og nanofiltrering (NF).3.Produkt ifølge krav 1,karakterisert ved at de marine proteinene er oppnådd fra en hvilken som helst fiskekilde og inkluderer fiskeensilasje, fiskebiprodukter og limvann fra fiskemelproduksjon.4.Produkt ifølge krav 1,karakterisert ved at de marine proteinene er oppnådd fra en hvilken som helst akvatisk kilde inkludert krabber, skalldyr, ensilasje, biprodukter og limvann og kokt vann fra prosessering eller enhver kombinasjon av disse.5.Produkt ifølge krav 2, karakterisert ved at flyktige organiske løselige forbindelser er fjernet og lukten er redusert.6.Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt, karakterisert ved at det omfatter de følgende trinn:a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilderb) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i mage-tarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmaterialec) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekylerd) UF-permeatet fra trin c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteinere) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørking, vakuumtørking eller en hvilken som helst annen tørkemetodef) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet7.Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at ultrafiltreringen utføres ved hjelp av en høytetthets keramisk membran.8.Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at nanofiltreringen utføres ved hjelp av høyselektive membraner.9.Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at UF- og NF-vannfjemingsprosessen kan utgjøre energibesparelser på skipet for å redusere kostnader og øke skipets driftstid og radius.10.Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at behovet for å redusere vann ved fordampning og energi spares.11.Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at ultrafiltreringen og nanofiltreringen kan utføres på limvann og/eller kokende vann ved temperaturer større enn 60 °C.12.FSrprodukt, karakterisert ved at det omfatter produktet ifølge krav 1 og en hvilken som helst karbohydratkilde, vitaminer, oljer, fett og sporelementer.13.Fdrprodukt ifølge krav 12, karakterisert ved at karbohydratkilden er oppnådd fra melkemyse.14.Ffirprodukt ifølge krav 12, karakterisert ved at det anvendes der det er behov for en balansert diett for unge griser, melkekyr, mink, rev, kjæledyr og andre arter der fiskeprotein er fordelaktig og høykvalitets f6r, spesielt med lave monovalente ioner og biogene aminer er nødvendige, og der karbohydratene kan avledes fra biprodukter fra melkebearbeiding.15.Anvendelse av produktet ifølge krav 1 som en tilsetning til dyrkingsmedier.
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS
c/o Due Miljø AS, Postboks 138 Lilleaker 0280 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 974675250
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS
c/o Due Miljø AS, Postboks 138 Lilleaker 0280 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 974675250
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Bekkefaret 6a 0280 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Postboks 91 8012 BODØ NO ( BODØ kommune, NORDLAND fylke )
Brigstock House, Hall Hill NN143EZ BRIGSTOCK, NORHHAMPTONSHIRE GB
Fullmektig i Norge:
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: E20509 ASO/KLI
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

NO-B1-315304 ()

NO-B1-317285 ()

EP-B1-566645 ()

EP-B1-785726 ()

NO-A-20021877 ()

Patentstyrets saksnr. 2006/00078
Innsigelse
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Marine Bioproducts AS
5393 STOREBØ NO ( AUSTEVOLL kommune, HORDALAND fylke )

Kravstillers fullmektig

ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2006/00078

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsen har delvis ført fram
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Sak opprettet

Korrespondanse for 2006/00078

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.12.03)
21-01 Brev UT PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.12.03)
Utgående Check Decision to abandon patent after decision was validated (2007.12.03)
20-01 Brev UT Check Decision to abandon patent after decision was validated (2007.12.03)
Utgående PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.11.14)
18-01 Brev UT PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.11.14)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
17-02 Sammendrag Sammendrag
17-03 Sammendrag Sammendrag
17-05 Beskrivelse Beskrivelse
17-06 Krav Krav
17-07 Patenttegninger Patenttegninger
17-08 Beskrivelse Beskrivelse
17-09 Krav Krav
17-10 Patenttegninger Patenttegninger
Utgående PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.10.29)
16-01 Brev UT PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.10.29)
Utgående PT INNS_brev til innehaver (2007.10.29)
15-01 Brev UT PT INNS_brev til innehaver (2007.10.29)
Utgående PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.09.17)
13-01 Brev UT PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.09.17)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.06.13)
11-01 Brev UT PT INNS_følgebrev til innsiger (2007.06.13)
Utgående PT INNS_brev til innehaver (2007.06.13)
10-01 Brev UT PT INNS_brev til innehaver (2007.06.13)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående PT INNS_info til innehaver med 6 mnd frist (tidligere formelle mangler) (2007.03.08)
08-01 Brev UT PT INNS_info til innehaver med 6 mnd frist (tidligere formelle mangler) (2007.03.08)
Utgående Innsigelse Bekreftelse Patent (2007.03.08)
07-01 Brev UT Innsigelse Bekreftelse Patent (2007.03.08)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående PT INNS_info til innehaver om mottatt innsigelse med mangler (2006.11.28)
03-01 Brev UT PT INNS_info til innehaver om mottatt innsigelse med mangler (2006.11.28)
Utgående PT INNS_formelle mangler til innsiger (2006.11.28)
02-01 Brev UT PT INNS_formelle mangler til innsiger (2006.11.28)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Forespørsel: Innsigelse
01-01 Forespørsel: Innsigelse Forespørsel: Innsigelse
Patentstyrets saksnr. 2014/00466
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Membranteknikk AS
Postboks 213 4402 FLEKKEFJORD NO ( FLEKKEFJORD kommune, VEST-AGDER fylke )

Kravstillers fullmektig

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00466

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Høyere instans har opphevet eller slettet patentet/registreringen
Avgjort Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving er forkastet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/00466

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
15-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
15-02 Vedlegg IAAO10P - Avgjørelse - administrativ overprøving _610921
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
14-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
14-02 Vedlegg IAAO10P - Avgjørelse - administrativ overprøving _610921
Innkommende, AR120929605 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR116272330 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Oversendelse
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse
11-02 Vedlegg Oversendelse
Utgående Oversendelse
10-01 Via Altinn-sending Oversendelse
10-02 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 13
10-03 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 12a
10-04 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 10c
10-05 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 12b
10-06 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 12c
10-07 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 11
10-08 Vedlegg Hovedbrev
10-09 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 10b
10-10 Vedlegg Annet dokument Vedlegg 10a
Innkommende, AR111035005 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 12a
09-03 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 13
09-04 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 10c
09-05 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 11
09-06 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 10a
09-07 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 10b
09-08 Hovedbrev Hovedbrev
09-09 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 12c
09-10 Annet dokument Annet dokument Vedlegg 12b
Utgående Oversendelse
08-01 Via Altinn-sending Oversendelse
08-02 Vedlegg Oversendelse
Utgående Oversendelse
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse
07-02 Vedlegg Oversendelse av krav
07-03 Vedlegg D9d Photographic evidence OP IFFO Reykjavik April 28
07-04 Vedlegg D9 Presentation April 2004
07-05 Vedlegg D9b Participants OP IFFO
07-06 Vedlegg D9a Program OP IFFO
07-07 Vedlegg D9c Confirmation
07-08 Vedlegg Håmsø Hovedbrev
Utgående AO07: Oversendelse
06-01 Via Altinn-sending AO07: Oversendelse
Utgående AO07: Oversendelse
05-01 Via Altinn-sending AO07: Oversendelse
Innkommende, AR80737245 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Hovedbrev Hovedbrev
04-03 Fullmakt Fullmakt
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg D9d Photographic evidence OP IFFO Reykjavik April 28
02-03 Vedlegg D9 Presentation April 2004
02-04 Vedlegg D9b Participants OP IFFO
02-05 Vedlegg D9a Program OP IFFO
02-06 Vedlegg D9c Confirmation
02-07 Vedlegg Håmsø Hovedbrev
Innkommende, AR80162050 Nytt overprøvingskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvingskrav (OP)
01-02 Annet dokument D9a Program OP IFFO
01-03 Hovedbrev Håmsø Hovedbrev
01-04 Annet dokument D9c Confirmation
01-05 Annet dokument D9d Photographic evidence OP IFFO Reykjavik April 28
01-06 Annet dokument D9 Presentation April 2004
01-07 Annet dokument D9b Participants OP IFFO
Klagenemndas saksnummer 16/00070
Patentstyrets saksnr. 2016/00114
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2016/00114

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Opphevet helt/delvis Patentstyrets avgjørelse
Avgjort Anket inn for domstolsbehandling
Under behandling Ny klage oversendt Klagenemnda
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2016/00114

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Dom av 22.juli 2019
12-01 Hovedbrev Dom av 22.juli 2019
Innkommende E-post fra Borgarting lagmannsrett
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra Borgarting lagmannsrett
Innkommende E-post fra KFIR
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende Oslo Tingrettsdom
09-01 Hovedbrev Oslo Tingrettsdom
Innkommende E-post fra KFIR
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende E-post KFIR - stevning
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post KFIR - stevning
Innkommende Avgjørelse KFIR
06-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
04-01 Via Altinn-sending Oversendelse
04-02 Vedlegg Krav ren og merket
04-03 Vedlegg Dokument 21, Filegenskaper D9-1, D9-2, D9-3
04-04 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende, AR149583143 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Krav Krav ren og merket
03-03 Hovedbrev Hovedbrev
03-04 Annet dokument Dokument 21, Filegenskaper D9-1, D9-2, D9-3
Utgående Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Innkommende, AR139720499 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument PA10001NO00 D14 NO320964B2
01-03 Annet dokument PA10001NO00 D15 Begjæring om Administrativ overprøving
01-04 Annet dokument PA10001NO00 D16 Patenthavers svar til Patentstyret
01-05 Annet dokument PA10001NO00 D13 IFFO Non-producer member application form
01-06 Annet dokument PA10001NO00 D12c Wikipedia Acrobat history
01-07 Annet dokument PA10001NO00 D10b E-brev mellom Patenthaver og Kravstiller 2010
01-08 Annet dokument PA10001NO00 D10c E-post mellom Patenthaver og Kravstiller oppfølgende e-brev 2010
01-09 Annet dokument PA10001NO00 D12b Acrobat History
01-10 Annet dokument PA10001NO00 D12a Dokumentasjon lansering-versjoner
01-11 Annet dokument PA10001NO00 D17b Patentstyrets brev om manglende svar
01-12 Annet dokument PA10001NO00 D19a Erklæring 090314-1
01-13 Annet dokument PA10001NO00 D19 Presentasjon Sør-Afrika februar 2004
01-14 Annet dokument PA10001NO00 D1 NO20021877 NO324487
01-15 Annet dokument PA10001NO00 D20 Technology_Bulletin_04001
01-16 Annet dokument PA10001NO00 D18 WO2005026061A1
01-17 Annet dokument PA10001NO00 D17c Patentstyrets brev om at Patenthaver har fått forlenget svarfrist
01-18 Annet dokument PA10001NO00 D17a Brev fra PS til Patenthaver om Administrativ overprøving og svarfrist
01-19 Annet dokument PA10001NO00 D17e Patentstyrets avgjørelse
01-20 Annet dokument PA10001NO00 D17d Brev fra Patentstyret Saken er tilstrekkelig opplyst
01-21 Annet dokument PA10001NO00 D11 Dokumentasjon at D9 er i versjon 1.6
01-22 Annet dokument PA10001NO00 D9 Presentasjon Reykjavik Membrane Filtration 2004
01-23 Annet dokument PA10001NO00 D9a Program OP IFFO
01-24 Annet dokument PA10001NO00 D7 Almås
01-25 Annet dokument PA10001NO00D8 NO 317903
01-26 Annet dokument PA10001NO00 D9b Deltakerliste
01-27 Annet dokument PA10001NO00 D2 NO 315304
01-28 Hovedbrev Hovedbrev
01-29 Annet dokument PA10001NO00 D4 EP0566645B1
01-30 Annet dokument PA10001NO00 D3 NO 317285
01-31 Annet dokument PA10001NO00 D5 EP0785726B1
01-32 Annet dokument PA10001NO00 D9d1 Bilde 1 Sirnes
01-33 Annet dokument PA10001NO00 D9d2 Bilde 2 Sirnes
01-34 Annet dokument PA10001NO00 D10a Kopi e-brev mellom Patenthaver og Kravstiller 2010
01-35 Annet dokument PA10001NO00 D9c Bekreftelse fra Minck
01-36 Annet dokument PA10001NO00 D9d3 Bilde 3 Sirnes
01-37 Annet dokument PA10001NO00 D9e Skjermdump fildata
01-38 Annet dokument PA10001NO00 D6 Afonso et al
01-39 Annet dokument PA10001NO00 D9d4 Bilde 4 Gundersen
01-40 Annet dokument PA10001NO00 D9d5 Sammendrag bildedokumentasjon Reykjavik 28 april 2004

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Patent opphevet Opphevet etter administrativ overprøving
Meddelt Krav om administrativ begrensning eller overprøving innkommet og under behandling
Meddelt Patent endret etter innsigelse (B2)
Meddelt Patent meddelt (B1)
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
26-01 Brev UT PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Utgående Patentskrift
25-01 Brev UT Patentskrift
Utgående Internt arbeidsdokument
24-01 Brev UT Internt arbeidsdokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
23-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
23-02 Beskrivelse Beskrivelse
23-03 Krav Krav
23-04 Sammendrag Sammendrag
23-05 Patenttegninger Patenttegninger
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
22-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
21-03 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring: søkers rett til oppfinnelse
21-04 Overdragelse eller navne-/adresseendring Overdragelsesdokument
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2006.03.10)
20-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2006.03.10)
Utgående PT RegistreringsBrev (2006.02.22)
19-01 Brev UT PT RegistreringsBrev (2006.02.22)
Utgående Patent Specifications (2006.02.14)
18-01 Brev UT Patent Specifications (2006.02.14)
Utgående PT Medelelse om patent (2005.12.15)
16-01 Brev UT PT Medelelse om patent (2005.12.15)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
15-02 Beskrivelse Beskrivelse
15-03 Krav Krav
15-04 Patenttegninger Patenttegninger
Utgående PT Realitet_patent (2005.11.07)
14-01 Brev UT PT Realitet_patent (2005.11.07)
Utgående Generelt brev (2005.10.31)
13-01 Brev UT Generelt brev (2005.10.31)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Krav Krav
12-03 Annet dokument Annet dokument
Utgående Henlagt manglende svar (2005.10.11)
11-01 Brev UT Henlagt manglende svar (2005.10.11)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Sammendrag Sammendrag
10-04 Beskrivelse Beskrivelse
10-05 Krav Krav
10-06 Patenttegninger Patenttegninger
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående PT Realitet_patent (2005.04.28)
08-01 Brev UT PT Realitet_patent (2005.04.28)
Utgående PT Realitet_patent (2004.12.06)
06-01 Brev UT PT Realitet_patent (2004.12.06)
Utgående Uttalelse i Patentsøknad (2004.12.06)
05-01 Brev UT Uttalelse i Patentsøknad (2004.12.06)
Utgående PT Infobrev til oppfinner (2004.11.01)
04-01 Brev UT PT Infobrev til oppfinner (2004.11.01)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående PT Formelle mangler_nasj patent (2004.07.29)
02-01 Brev UT PT Formelle mangler_nasj patent (2004.07.29)
Innkommende Søknadsskjema PT (PT Form)
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema PT (PT Form)
01-02 Tilleggsskjema Oppfinnere/Designere Tilleggsskjema Oppfinnere/Designere
01-03 Patenttegninger Patenttegninger
01-04 Beskrivelse, krav, sammendrag (annet språk) Beskrivelse, krav, sammendrag (annet språk)
01-05 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring: søkers rett til oppfinnelse
01-06 Fullmakt Fullmakt
01-07 Skjema for avgiftsberegning Skjema for avgiftsberegning

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
[Kreditering] Forsinkelsesavgift patent 2019.09.23 -700 Betalt og godkjent
[Kreditering] Forsinkelsesavgift patent 2019.09.23 -700 Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 15. avg.år. 2019.09.23 -4850 Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 16. avg.år. 2019.09.23 -5200 Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 14. avg.år. 2019.09.23 -4500 Betalt og godkjent
Årsavgift 16. avg.år. 2019.05.09 5200 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 15. avg.år. 2018.07.10 4850 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift patent 2018.07.10 700 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 14. avg.år. 2017.10.10 4500 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift patent 2017.10.10 700 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 13. avg.år. 2016.05.13 4200 CPA GLOBAL LTD Betalt og godkjent
Årsavgift 12. avg.år. 2015.05.11 3850 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 11. avg.år. 2014.05.13 3500 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 10. avg.år. 2013.05.10 2900 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2012.05.09 2600 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 8. avg.år. 2011.05.13 2300 Dennemeyer & Co Luxembourg Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2010.05.14 1900 Dennemeyer & Co Luxembourg Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2009.05.12 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 5. avg.år. 2008.05.13 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 4. avg.år. 2007.05.10 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2006.05.10 1650 Computer Patent Annuities Ltd
30526214 expand_more 2006.02.10 7100 Zacco Norway AS Betalt
30417178 expand_more 2004.12.03 1200 Zacco Norway AS Betalt
30407259 expand_more 2004.07.14 800 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)
Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:12:21