(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Kontrollerfunksjoner for brems basert på en styring etter variasjoner i akselerasjonsverdier i hjulets horisontale plan
Status
Legal status
Detailed status
In force Granted Granted (B1)
Patent number 320851
Application number 20041541
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Oddvard Johnsen (NO)
Owner Oddvard Johnsen (NO)
Inventor Oddvard Johnsen (NO)
Patent family Look up in Espacenet

En bremsekonttoller funksjon for optimal nedbremsing av et hjul tilhørende et fartøy som et fly, hvor bremsetrykk sfyres og reguleres ut fra fartøyets akselerasjon og forandringen av akselerasjon over tid i horisontalplanet. På den måten kan man bestemme kulminasjon og vendepunkt for akselerasjonen, hvor disse punktene angir maksimum bremseevne til enhver tid. Ved at man i sann tid her registter akselerasjon og bakke hastighet som referanse og knytter dette opp mot øking og reduksjon av bremstrykket til bremsen, vil man oppnå et bremsetrykk som fullstendig reflekter de totale krefler som påvirker et fartEiy eller et fly i forhold til underlaget.

View the abstract and front page figure in Espacenet

Oddvard Johnsen
Auvi Terrasse 6C 3400 LIER NO
Oddvard Johnsen
Auvi Terrasse 6C 3400 LIER NO
Auvi Terrasse 6C 3400 LIER NO

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Granted (B1)
Pending Accepted for grant
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing PT Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352) (PT20041541)
20-01 Outgoing Letter PT Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352) (PT20041541)
Outgoing PT Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352) (PT20041541)
19-01 Outgoing Letter PT Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352) (PT20041541)
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
18-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
17-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
Outgoing PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
16-01 Outgoing Letter PT Batch Varsel om betaling av årsavgift for år 4 + (3352)
Outgoing Generelt Brev Patent (2011.05.04)
15-01 Outgoing Letter Generelt Brev Patent (2011.05.04)
Outgoing Generelt Brev Patent (2010.05.31)
14-01 Outgoing Letter Generelt Brev Patent (2010.05.31)
Outgoing Grace period has started (Patent) (2009.07.27)
13-01 Outgoing Letter Grace period has started (Patent) (2009.07.27)
Outgoing Generelt Brev Patent (2006.05.12)
11-01 Outgoing Letter Generelt Brev Patent (2006.05.12)
Outgoing Patent - Reminder of first annual fee (2006.02.23)
10-01 Outgoing Letter Patent - Reminder of first annual fee (2006.02.23)
Outgoing PT RegistreringsBrev (2006.02.08)
09-01 Outgoing Letter PT RegistreringsBrev (2006.02.08)
Outgoing Patent Specifications (2006.01.30)
08-01 Outgoing Letter Patent Specifications (2006.01.30)
Outgoing PT Medelelse om patent (2005.10.18)
06-01 Outgoing Letter PT Medelelse om patent (2005.10.18)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Patent abstract Sammendrag
05-03 Patent Description Beskrivelse
05-04 Patent claims Krav
05-05 Patent drawings Patenttegninger
Outgoing PT Realitet_patent (2005.01.04)
04-01 Outgoing Letter PT Realitet_patent (2005.01.04)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing PT Realitet_patent (2004.10.26)
02-01 Outgoing Letter PT Realitet_patent (2004.10.26)
Incoming Søknadsskjema PT (PT Form)
01-01 National patent application form Søknadsskjema PT (PT Form)
01-02 Patent Description Beskrivelse
01-03 Patent claims Krav
01-04 Patent drawings Patenttegninger
01-05 Official patent abstract Publ. sammendrag (abstract) for appnr 20041541
01-05 Patent abstract Sammendrag

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 18. avg.år. 5800,0 Total amount 5800,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 17th year 2020.04.30 5500 KONGSBERG AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES AS Paid and approved
Annual fee 16th year 2019.04.30 5200 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 15th year 2018.07.31 4850 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Late payment fee 2018.07.31 700 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 14th year 2017.05.16 4500 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Late payment fee 2017.05.16 700 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 13th year 2016.05.02 4200 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 12th year 2015.05.12 770 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 12th year 2015.05.04 3850 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 11th year 2014.04.30 3500 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 10th year 2013.04.17 2900 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 9th year 2012.04.20 2600 Kongsberg Aeronautical Information Services AS Paid and approved
Annual fee 8th year 2011.05.23 300 Oddvard Johnsen Paid and approved
Annual fee 8th year 2011.04.26 2000 Oddvard Johnsen Paid and approved
Annual fee 7th year 2010.10.25 1180 Trond Are Johnsen Paid and approved
Annual fee 7th year 2010.05.26 1100 Oddvard Johnsen Paid and approved
Annual fee 6th year 2009.08.12 1320 Oddvard Johnsen
Annual fee 5th year 2008.05.05 1100 Oddvard Johnsen
Annual fee 4th year 2007.05.02 1100 Trond Are Johnsen
Annual fee 1st-3rd year 2006.05.04 1650 Oddvard Johnsen
30521272 2005.12.21 2350 Oddvard Johnsen Paid
30405296 2004.05.26 800 Oddvard Johnsen Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 05.12.2020 18:01:37