Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Kombinasjon av oljer, samt anvendelse derav.
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt 0
Patentnummer 320284
Søknadsnummer 20041197
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker OliVita AS (NO)
Innehaver OliVita AS (NO)
Oppfinner Edel O Elvevoll (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Kombinasjon av oljer som supplement til eller komponent i regulær diett, hvori den innbefatter marin olje, fortrinnsvis selolje, og jomfrulig kaldpresset olivenolje.

OliVita AS
Grønlandsveien 26 9013 TROMSØ NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )
OliVita AS
Grønlandsveien 26 9013 TROMSØ NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )
Grimsbsbybeien 44A 9011 TROMSØ NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )
Grønlandsveien 26 9013 TROMSØ NO ( TROMSØ kommune, TROMS fylke )
Fullmektig i Norge:
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: E31204-AIU/TBM
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

20022581 ()

Clinical Nutrition, 1999, vol. 18, nr. 3, s. 167-174, Ramirez-Tortosa, M. C. et al. ()

European Food Research Technology, 2003, 217 (4), s. 301-307, Medina, I. et al. ()

Lipids, 1998, 33 (4), s. 427-436, Vognhild, E. et al. ()

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2006.01.26)
16-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2006.01.26)
Utgående PT RegistreringsBrev (2005.11.23)
15-01 Brev UT PT RegistreringsBrev (2005.11.23)
Utgående Patent Specifications (2005.11.11)
14-01 Brev UT Patent Specifications (2005.11.11)
Utgående PT Medelelse om patent (2005.09.22)
12-01 Brev UT PT Medelelse om patent (2005.09.22)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
11-02 Beskrivelse Beskrivelse
11-03 Krav Krav
Utgående PT Realitet_patent (2005.05.09)
10-01 Brev UT PT Realitet_patent (2005.05.09)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
09-02 Sammendrag Sammendrag
09-03 Beskrivelse Beskrivelse
09-04 Krav Krav
Utgående PT Realitet_patent (2005.04.07)
08-01 Brev UT PT Realitet_patent (2005.04.07)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående PT Realitet_patent (2004.12.09)
06-01 Brev UT PT Realitet_patent (2004.12.09)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Krav Krav
Utgående PT Realitet_patent (2004.09.27)
04-01 Brev UT PT Realitet_patent (2004.09.27)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Erklæring: Søkers rett til oppfinnelse Erklæring: søkers rett til oppfinnelse
03-03 Fullmakt Fullmakt
Utgående PT Formelle mangler_nasj patent (2004.06.02)
02-01 Brev UT PT Formelle mangler_nasj patent (2004.06.02)
Innkommende Søknadsskjema PT (PT Form)
01-01 Søknadsskjema Patent Søknadsskjema PT (PT Form)
01-02 Tilleggsskjema Oppfinnere/Designere Tilleggsskjema Oppfinnere/Designere
01-03 Beskrivelse Beskrivelse
01-04 Krav Krav
01-05 Publ. sammendrag (official abstract) Publ. sammendrag (abstract) for appnr 20041197
01-05 Sammendrag Sammendrag
01-06 Skjema for avgiftsberegning Skjema for avgiftsberegning

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Årsavgift Ikke betalt
Årsavgift 16. avg.år. 5200,0 Totalbeløp 5200,0 Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 15. avg.år. 2018.03.09 4850 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 14. avg.år. 2017.03.09 4500 CPA GLOBAL LIMITED Betalt og godkjent
Årsavgift 13. avg.år. 2016.03.09 4200 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 12. avg.år. 2015.03.10 3850 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 11. avg.år. 2014.03.11 3200 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 10. avg.år. 2013.03.11 2900 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2012.03.09 2600 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 8. avg.år. 2011.03.14 2300 Dennemeyer & Co Luxembourg Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2010.03.10 1900 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 6. avg.år. 2009.03.12 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 5. avg.år. 2008.03.12 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 4. avg.år. 2007.03.12 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2006.03.10 1650 Computer Patent Annuities Ltd
30519070 2005.10.28 1100 Zacco Norway AS Betalt
30404496 2004.05.18 4000 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?