Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tittel Anordning for anbringelse av vindmøller i et vannlegeme og metode for anbringelse av samme.
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Søknadsnummer 20025440
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal søknad
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Søker Norsk Hydro ASA (NO)
Oppfinner Knut Solberg (NO) .... se mer/flere nedenfor
Fullmektig Tone Dahl (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Anordning for forankring av en vindmølle (1) i et vannlegeme omfattende et hus (3) med en generator og en turbin (4) montert på et tårn (2) hvor vindmøllen videre er montert på et understell som omfatter et flyteelement (6). Anordningen omfatter to eller flere kabler (8) som er festet til vindmøllens tårn (2) eller flytelementet (6) og strekker seg til to eller flere forankringspunkt (11) på havbunnen (10). Anordningen omfatter videre to eller flere bunnkabler (9) som strekker seg fra flyteelementets endeseksjon (12) til forankringspunkt (11) på havbunnen (10). Metode for anbringelse av vindmølle i et vannlegeme hvor vindmøllen (1) omfatter et hus (3) påmontert en turbin (4) hvor huset er festet på et tårn (2) som igjen festes til et understell omfattende et flyteelement (6) på konstruksjonsstedet og fraktes deretter til bestemmelsesstedet ved hjelp av et dertil egnet fartøy. På bestemmelsesstedet forankres vindmøllekonstruksjonen i havbunnen ved hjelp av kabler 8 og bunnkabler 9.

Se forsidefigur og sammendrag i Espacenet


Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914778271
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Asker Terrasse 28 1384 ASKER NO ( ASKER kommune, AKERSHUS fylke )
Strandveien 19 1392 VETTRE NO ( ASKER kommune, AKERSHUS fylke )
Fullmektig i Norge:
Tone Dahl
c/o Norsk Hydro ASA 0240 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Din referanse: P02056

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt P.g.a. manglende svar. Søker har ikke begjært gjenopptakelse
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse (2006.09.28)
10-01 Brev UT Endelig Henleggelse (2006.09.28)
Utgående Henlagt manglende svar (2006.05.31)
09-01 Brev UT Henlagt manglende svar (2006.05.31)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående PT Realitet_patent (2005.12.18)
06-01 Brev UT PT Realitet_patent (2005.12.18)
Utgående Patent First Page (2005.01.31)
05-01 Brev UT Patent First Page (2005.01.31)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Patenttegninger Patenttegninger
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Sammendrag Sammendrag
03-03 Sammendrag Sammendrag
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2004.09.08)
02-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2004.09.08)
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2004.09.08)
01-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2004.09.08)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 4. avg.år. 2005.11.10 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2004.11.25 1500 Computer Patent Annuities Ltd
30214142 expand_more 2002.11.29 3000 Tone Dahl Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv? info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:48:27