Previous result 1 Next result
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Boks til bruk for skivoks med sparedel
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Protection ceased Patent protection period expired before 2004.01.21
Patent number 312711
Application number 20016396
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Rolf Jerpseth (NO)
Owner Rolf Jerpseth (NO)
Inventor Rolf Jerpseth (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Boks for skismøring med en sparedel ikke beregnet til smøring. Det kan være et ilegg av isopor, kork eller annet materiale. Alternativt kan det fra boksens bunnside påsettes en forlengelse tilsvarende ileggets tykkelse. Boksens nedre del kan forsynes med en bokseholder tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse kan forsynes med riller forløpende i boksens lengderetning for å gi bedre feste. Holderen kan også brukes på bokser uten ilegg slik at det vil bli lettere å bruke boksen når det blir lite smøring igjen i den.

Rolf Jerpseth
Kringkollen 25 A 0690 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
Rolf Jerpseth
Kringkollen 25 A 0690 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
Kringkollen 25 A 0690 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Protection ceased Patent protection period expired before 2004.01.21

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Patent - grace period is over (SPC and granted) (2004.11.22)
01-01 Outgoing Letter Patent - grace period is over (SPC and granted) (2004.11.22)

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
30200234 2002.02.20 800 Rolf Jerpseth Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Last published version of the patent (The document is not yet available)
Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?