Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Anvendelse av antistoff for fremstilling av medikament til anvendelse ved CVP-kjemoterapi
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Meddelt Patent endret etter administrativ begrensning eller overprøving (B3) (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 332893
Søknadsnummer 20010699
Inngitt
Avdelt til 20111217;
Prioritet 1998.08.11, US 96180
Sakstype PCT
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/US1999/18120
Videreført
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Biogen Idec Inc (US)
Innehaver Biogen Inc. (US)
Oppfinner Antonio Grillo-López (US)
Fullmektig OSLO PATENTKONTOR AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Nye kombinerte terapeutiske regimer for behandling av B- celle-lymfomer er beskrevet og som omfatter spesielt administrasjon av anti-CD20-antistoff til pasienter som har lav-, mellomliggende- eller høygrads non-Hodgkins lymfom.

Biogen Idec Inc
5200 Research Place CA92122 SAN DIEGO US
Biogen Inc.
225 Binney Street MA02142 CAMBRIDGE US
Alexandria, VA US
Fullmektig i Norge:
OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
Referanse på sak: 144046 TG/eah
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

1998.08.11, US 96180

US 5736137 A (A)

MALONEY, D.G. et al,IDEC-C2B8: Results of a phase I multiple-dose trial in patients with relapsed Non-Hodgkin's lymphoma. Jour. of Clinic. Oncol., 1997.10, Vol. 15, No. 10, s. 3266-74 ()

MCLAUGHLIN, P. et al, Rituximab chimeric anti-CD20 monoklonal antibody therapy for relapsed indolent lymphoma: half of patients respond to a four-dose treatment program. 1998.08, Vol. 16, No. 8, s. 2825-33 ()

VAN DER KOLK, L.E. et al., Chimeric anti-CD20 monoklonal antibody (Rituximab) plus G-CSF in relapsed B-cell lymphoma: A phase I/II clinical trial, 1998.07.01, Brit. Jour. of haematol., Vol. 102, No. 1, sammendrag ()

US 5736137 A (A)

MALONEY, D.G. et al. IDEC-C2B8: Results of a phase I multiple-dose trial in patients with relapsed Non-Hodgkin's lymphoma. Jour. of Clinic. Oncol., 1997.10, Vol. 15, No. 10, s. 3266-74, ()

MCLAUGHLIN, P. et al. Rituximab chimeric anti-CD20 monoklonal antibody therapy for relapsed indolent lymphoma: half of patients respond to a four-dose treatment program. 1998.08, Vol. 16, No. 8, s. 2825-33, ()

VAN DER KOLK, L.E. et al.Chimeric anti-CD20 monoklonal antibody (Rituximab) plus G-CSF in relapsed B-cell lymphoma: A phase I/II clinical trial, 1998.07.01, Brit. Jour. of haematol., Vol. 102, No. 1. ()

ARRANZ REYES, ET AL., Role of interferon alfa-2b in the induction and maintenance treatment of low-grade non-Hodgkin's lymphoma: results from a prospective, multicenter trial with double randomization. Jour. Clin. Oncol. April 1998; Vol. 16(4), s. 1538-46. ()

Hochster, H. S. ET AL., Maintenance Rituximab after CVP Results in Superior Clinical Outcome in Advanced Follicular Lymphoma (FL): Results of the E1496 Phase III Trial from the Eastern Cooperative Oncology Group and the Cancer and Leukemia Group B. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), 2005, 106: Abstract 349. ()

Patentstyrets saksnummer 2017/00085
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller


OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig


OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2017/00085

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har ført frem
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2017/00085

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
05-01 AltUt-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
05-02 Vedlegg IAAB10 - Avgjørelse - administrativ begrensning_819558
Innkommende, AR186070508 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Mangelbrev
03-01 AltUt-sending Mangelbrev
Innkommende, AR185167762 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Stevning til Oslo Tingrett.PDF
02-03 Annet dokument Tilsvar til Oslo tingrett 28.02.17.PDF
02-04 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR184889052 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Hovedbrev
01-03 Dokumentasjon av krav Dokumentasjon av krav

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Patent endret etter administrativ begrensning eller overprøving (B3)
Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Saksbehandlingen er gjenopptatt
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende, AR184889052 Krav
22-01 Krav Krav
Utgående Bekreftelse mottatt melding om søksmål
21-01 Brev UT Bekreftelse mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
20-01 Hovedbrev Melding om søksmål
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
19-01 Brev UT PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Utgående PT Meddelelse om patent
17-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
16-02 Hovedbrev Hovedbrev
16-03 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående Realitet patent
15-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
14-02 Hovedbrev Hovedbrev
14-03 Krav Krav
Utgående Realitet patent
13-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Krav Krav
12-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
11-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
10-03 Krav Krav
Utgående Realitet patent
09-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Annet dokument Annet dokument
08-03 Hovedbrev Hovedbrev
08-04 Krav Krav
Utgående Henlagt manglende svar
07-01 AltUt-sending Henlagt manglende svar
Utgående Henlagt manglende svar
06-01 AltUt-sending Henlagt manglende svar
Utgående Realitet patent
05-01 AltUt-sending Realitet patent
05-02 Vedlegg PT report 03:49:08
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Krav PT - 7 Krav
04-03 Hovedbrev PT - 7 Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående PT Realitet_patent (2009.04.01)
01-01 Brev UT PT Realitet_patent (2009.04.01)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 20. avg.år. 2018.07.26 6500 MASTER DATA INC Betalt og godkjent
Årsavgift 19. avg.år. 2017.07.26 6200 MASTER DATA INC Betalt og godkjent
Årsavgift 18. avg.år. 2016.07.25 5800 MASTER DATA INC Betalt og godkjent
Årsavgift 17. avg.år. 2015.07.27 5500 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 16. avg.år. 2014.07.25 5200 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 15. avg.år. 2013.07.26 4400 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
31213747 2012.11.09 7100 Oslo Patentkontor AS Betalt
Årsavgift 14. avg.år. 2012.08.09 4100 Computer Patent Annuities Ltd Betalt og godkjent
Årsavgift 13. avg.år. 2011.07.20 3800 Computer Packages Inc Betalt og godkjent
31013977 2010.12.07 900 Oslo Patentkontor AS Betalt
Årsavgift 12. avg.år. 2010.07.21 2850 Computer Packages Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 11. avg.år. 2009.07.21 2850 Computer Packages Inc
Årsavgift 10. avg.år. 2008.07.21 2850 Computer Packages Inc
Årsavgift 9. avg.år. 2007.07.19 1900 Computer Packages Inc
Årsavgift 8. avg.år. 2006.07.19 1900 Computer Packages Inc
Årsavgift 7. avg.år. 2005.07.21 1900 Computer Packages Inc
Årsavgift 6. avg.år. 2004.08.11 1000 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift, år 4 (1000; 02.08.2002; Oslo Patentkontor AS ) 0
Årsavgift, år 5 (1000; 02.09.2003; Computer Patent Annuities) 0
Årsavgift, år 1-3 (1500; 10.08.2001; Oslo Patentkontor AS ) 0
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?