Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Fremgangsmåte for å redusere fettinnholdet i en konvensjonell melkesjokolade samt den oppnådde sjokolade
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Ceased Sub code not available
Patent number 315401
Application number 19991156
Filed
Priority 1998.03.12, US 38937
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Société des Produits Nestlé SA (CH)
Owner Société des Produits Nestlé SA (CH)
Inventor Karin Dubberke (US)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Sjokolade med redusert fettinnhold En fremgangsmåte for fremstilling av melkesjokolade med redusert fettinnhold omfatter fremstilling av en pulverformig forblanding av i det vesentlige alle ikke-fettbestand- deler, tilsetning av opp til 96 % av de fettholdige bestanddeler til forblandingen og blanding for å oppnå en masse inneholdende fra 18 til 24 vekt-% fett, beregnet på den totale vekt av massen, raffinering av massen på raffineringsvalser til en partikkel- størrelse fra 25 til 35 mikron, tilsetning av resten av de fettholdige bestanddeler og lecitin, conching og tempring under oppnåelse av en melkesjokolade med redusert fettinnhold mindre enn 27 vekt-% fett.

View the abstract and front page figure in Espacenet

Société des Produits Nestlé SA
P.O. Box 353 1800 VEVEY CH
Société des Produits Nestlé SA
P.O. Box 353 1800 VEVEY CH
2877 Ravine Way Dublin, OH 43017 US
Agent in Norway:
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Your reference: E07241 JHE/KBN
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

1998.03.12, US 38937

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Ceased Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Patent - grace period is over (SPC and granted) (2004.12.19)
02-01 Outgoing Letter Patent - grace period is over (SPC and granted) (2004.12.19)
Outgoing Grace period has started (Patent) (2004.08.26)
01-01 Outgoing Letter Grace period has started (Patent) (2004.08.26)

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
0
0
0
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Link to patent application / extract (when open for public inspection)
Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 24.07.2021 12:48:23