Forrige treff 3 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Benzoksazinoner som inhibitorer av HIV-revers transkriptase
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Patent opphørt Utløpt etter 20 år
Patentnummer 304886
Søknadsnummer 19950424
Inngitt
Prioritet 1992.08.07, US 926607, , med flere
Sakstype PCT
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/US1993/07376
Videreført
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Merck & Co Inc (US)
Innehaver Merck & Co Inc (US)
Oppfinner Steven D. Young (US)
Fullmektig TANDBERG INNOVATION AS (NO)
Supplerende beskyttelsessertifikat(SPC) 2000004   2008008  
Patentfamilie Se i Espacenet

Visse benzoksazinoner av formel (I), hvori: X er halogen, X1 er trihalometyl eller pentahaloetyl, Z er O, er anvendbare ved inhibering av HIV-revers transkriptase (innbefattende dens resistente varianter), forhindring eller behandling av HIV-infeksjon og behandling av AIDS, enten som forbindelser, farmasøytisk akseptable salter, farmasøytiske preparatbestanddeler, eventuelt i kombinasjon med andre anti- virale midler, immunmodulatorer, antibiotika eller vaksiner. Metoder for behandling av AIDS og metoder for forhindring eller behandling av HlV-infeksjon er også beskrevet.

Merck & Co Inc
P O Box 100, NJ08889-0100 Whitehouse Station US
Merck & Co Inc
P O Box 100, NJ08889-0100 Whitehouse Station US
Lansdale, PA US
Norristown, PA US
Pennsburg, PA US
Lansdale, PA US
West Chester, PA US
Fullmektig i Norge:
TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 916637195
Referanse på sak: 60282-HL
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

1992.08.07, US 926607

1993.04.27, US 54805

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Patent opphørt Utløpt etter 20 år
Meddelt 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent expired (end of protection) (2013.08.13)
01-01 Brev UT Patent expired (end of protection) (2013.08.13)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 20. avg.år. 2012.07.26 5900 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 19. avg.år. 2011.07.21 5600 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 18. avg.år. 2010.07.08 4800 Master Data Center Inc Betalt og godkjent
Årsavgift 17. avg.år. 2009.07.08 4800 Master Data Center Inc
Årsavgift 16. avg.år. 2008.08.18 4800 Computer Patent Annuities Ltd
Årsavgift 15. avg.år. 2007.07.04 3900 Master Data Center Inc
Årsavgift 14. avg.år. 2006.07.07 3900 Master Data Center Inc
Årsavgift 13. avg.år. 2005.07.11 3900 Master Data Center Inc
Årsavgift 12. avg.år. 2004.07.09 2600 Master Data Center Inc
Årsavgift, år 11 (2600; 04.07.2003; Master Data Center Inc ) 0
Årsavgift, år 10 (2600; 25.06.2002; Patrafee AS ) 0
Årsavgift, år 9 (1600; 27.08.2001; Patrafee AS ) 0
Årsavgift, år 8 (1600; 14.08.2000; Patrafee AS ) 0
Årsavgift, år 7 (1600; 21.07.1999; PAT) 0
Årsavgift, år 6 (1000; 06.08.98; TA) 0
Årsavgift, år 5 (1000; 07.08.97; TA) 0
Årsavgift, år 4 (1050; 21.06.96; TA) 0
Årsavgift, år 1-3 (1650; 21.06.95; TA) 0
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Siste publiserte versjon av patent (Dokumentet er ennå ikke tilgjengelig)
Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?