Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel Fremgangsmåte til telling av fisk og telleapparat til gjennomføring av fremgangsmåten.
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Patent opphørt Utløpt etter 20 år (sjekk også detaljer i saken)
Patentnummer 168151
Søknadsnummer 19893253
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonal
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker Torbjørn Kvassheim (NO)
Innehaver Torbjørn Kvassheim (NO)
Oppfinner Torbjørn Kvassheim (NO)
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Fremgangsmåte og apparat til telling av fortrinnsvis levende fisk hvor antallet fisk beregnes ved at en registrerings- enhet (2, 3, 4) måler fiskenes flateareal (tverrsnittsareal) og at man på grunnlag av arealregistreringen beregner an- tallet fisk som har passert registreringsenheten. Telle- apparatet omfatter en kanal (9) hvorigjennom fisk som skal telles passerer. I tilknytning til kanalen (9) er det anord- net en registreringsenhet (2, 3, 4) hvor et CCD-linjekamera (2) er tilknyttet et objektiv (3) orientert vinkelrett på kanalen (9). På motsatt side av kanalen (9) er det anordnet en lyskilde (1) slik at fisk som passerer lyskilden (1) danner et skyggeareal som CCD-linjekameraet (2) registrerer.

IPC-klasse

A01K 61/00  
Torbjørn Kvassheim
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Torbjørn Kvassheim
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Gosenstien 1 4041 HAFRSFJORD NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Norsk (NO) alment tilgjengelig patentsøknad nr. 892812 (B1)

Brosjyre fra Sefitek as: Aqua, Scan fisketeller (B1)

Patentstyrets saksnummer 2007/00011
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller


HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig


HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2007/00011

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har delvis ført frem
Under behandling 0

Korrespondanse for 2007/00011

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent Specifications- B3
05-01 Brev UT Patent Specifications- B3
Utgående PT_adm begrensing protokoll (2008.10.07)
04-01 Brev UT PT_adm begrensing protokoll (2008.10.07)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Krav Krav
03-04 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående PT_adm begrensning generelt brev (2008.01.03)
02-01 Brev UT PT_adm begrensning generelt brev (2008.01.03)
Innkommende Forespørsel: Administrativ begrens. PT
01-01 Forespørsel: Administrativ begrens. patent Forespørsel: Administrativ begrens. PT
01-02 Krav Krav

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Patent opphørt Utløpt etter 20 år
Meddelt Patent endret etter administrativ begrensning eller overprøving (B3)
Meddelt Meddelt etter patentloven før endringen av 1997 (C)

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Patent expired (end of protection) (2009.08.26)
05-01 Brev UT Patent expired (end of protection) (2009.08.26)
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
04-01 Brev UT PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Utgående Patentskrift
03-01 Brev UT Patentskrift
03-04 Beskrivelse Beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-03 Sammendrag Sammendrag
02-04 Patenttegninger Patenttegninger
Utgående Generelt Brev Patent (2005.08.11)
01-01 Brev UT Generelt Brev Patent (2005.08.11)
01-02 Krav Krav

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 20. avg.år. 2008.08.20 5900 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 19. avg.år. 2007.07.30 5900 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 18. avg.år. 2006.08.07 4800 Håmsø Patentbyrå AS
Årsavgift 17. avg.år. 2005.07.22 4800 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 16. avg.år. 2004.08.30 4600 Håmsø Patentbyrå AS
Årsavgift, år 15 (3600; 24.07.2003; Håmsø Patentbyrå ANS ) 0
Årsavgift, år 14 (3600; 25.07.2002; Håmsø Patentbyrå ANS ) 0
Årsavgift, år 13 (3600; 06.08.2001; Håmsø Patentbyrå ANS ) 0
Årsavgift, år 12 (2600; 28.07.2000; Håmsø Patentbyrå ANS ) 0
Årsavgift, år 11 (2600; 10.08.1999; HØ) 0
Årsavgift, år 10 (2600; 24.08.98; HO) 0
Årsavgift, år 9 (1600; 20.08.97;) 0
Årsavgift, år 1-3 (F/1991/08/31, 1500, B/1991/08/23, HO) 0
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?