Nyheter
Søknadsveiviseren er ute i ny versjon med forbedret arkitektur, funksjonalitet og noen bug-fixer. Du som bruker vil for eksempel oppleve at førstesiden for varemerkesøknader er endret og gir bedre veiledning. I kvitteringene vil du tilnærmet umiddelbart nå få se søknadsnummeret som Patentstyret tildeler søknaden. Fordi arkitekturen er ny er vi interesserte i tilbakemeldinger om du skulle oppleve problemer.
Tjenestene har fått økt datakvalitet, forbedret brukergrensesnittet og funksjonalitet. Noen bugs er rettet.

Nye søk
 • Forbedret visning av status
 • Ny funksjonalitet for eksportering av søkeresultat
 • Mulighet til å dele søkeresultat
 • Filter for å søke opp saker der det er tatt pant i patent
 • Enklere brukergrensesnitt
 • Forskjellige forbedringer og feilrettinger

Logg inn
 • Problemer vedrørende pålogging er forventet løst
 • Forbedret språk i automatiske e-poster utsendt ved registrering av brukere og ved passordendring

Detaljert visning av saker
 • Bug i forbindelse med bildevisning er rettet
 • Patentsaker viser nå anførte dokumenter i alle saker (økt datakvalitet)

E-betaling
 • Rettelse av dato på kvitteringer

Varsling
 • Forbedret språk i e-postene

Produktvelger
 • Kundens valgte rekkefølge ved eksport til pdf eller word beholdes
 • Nå er det enklere å vise alle produkter og tjenester i en klasse
 • Mindre feilfiks på verktøy med avansert funksjonalitet, f.eks. identifisering av dubletter

Statistikk
 • Forbedring av språk på forsiden

Mine meldinger
 • Korrekt dato på nedlastede filer
 • Visning av informasjon i meldinger er justert
 • Mindre feilfiks

Min konto
 • Diverse små forbedringer
 • Tidlig versjon (ALFA) er kun tilgjengelig for inviterte fullmektiger, slik at de kan teste og gi innspill til videre utvikling
 • Oppdateringer vil skje løpende

Ny funksjonalitet som er nevnt over er gjort tilgjengelig i perioden fra 6. februar til 15. februar.

Publisert 15. februar 2019
Vi har nye sorterings- og arkiveringsmuligheter i Mine meldinger. I tillegg har vi gitt Produktvelgeren ytterligere funksjonalitet tilrettelagt for profesjonelle kunder. Og, nå kan du også oppdatere saker for patent og design i detaljert visning.

Mine meldinger
 • Bedre sorteringsmuligheter
 • Bedre arkiveringsmuligheter
 • Forbedret mulighet for å laste ned meldinger

Produktvelgeren
 • Vi har laget avanserte verktøy for å lime inn eller laste opp (xml) lister med produktbeskrivelser. Dette gjør det enklere å velge godkjente produkter

Søketjenesten
 • Nå kan du oppdatere sak i detaljert visning også for patent og design

Nye søk
 • Forbedret sortering av søk
 • Flere visningsalternativer av treff
 • Bedre visning av hjelpefunksjon
 • Flere søkemuligheter

Søknadsveilederen
 • Diverse mindre fiks


Publisert 13. desember 2018
Nye søk er lansert med flere viktige forbedringer av funksjonalitet og treff på søk. Vi vil oppfordre deg som bruker av tjenestene våre til å teste denne og til å gi oss tilbakemeldinger på hva som eventuelt kan forbedres.

Nye søk
 • Forbedret søkemotorfunksjonalitet som gir langt mer relevante treff
 • Inkluderer nå design
 • Du kan søke på organisasjonsnummer
 • En rekke forbedringer i brukeropplevelse og feilfiks

Mine meldinger
 • Forbedrede sorteringsmuligheter
 • Mulighet til å laste ned meldinger
 • Kvittering tilgjengelig når kunden har benyttet søknadsveiviser
 • Forbedret visning av meldinger

Produktvelgeren
 • Sorter trefflisten etter kategorier, for eksempel Nice eller Madrid

Søketjenesten
 • Lenke opprettet for nyheter
 • Innlogging fra trefflister og detaljert visning når du oppretter varsel

Søknadsveiviseren
 • Diverse forbedringer og feilrettinger

Min konto

 • Div. små forbedringer og feil i søk på sak er rettet
 • Tidlig versjon (ALFA) er kun tilgjengelig for inviterte fullmektiger, slik at de kan teste og gi innspill til videre utvikling
 • Oppdateringer vil skje løpende


Publisert 31. oktober 2018

Patentstyret tilbyr en ny, digital måte å søke design på. Søknadsveiviseren gjør det mulig å skrive søknad, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Verktøyet leder deg gjennom søknaden trinn for trinn, med nyttige tips underveis.
Søknadsveiviseren krever at du betaler online ved innlevering (BankAxess, Visa og Mastercard).
Verktøyet legges ut i beta-versjon. Det betyr at den tilbyr en trygg måte å søke på, men at det kan komme endringer og feilrettelser. Beta-versjonen er ikke tilpasset mobil. Ta svært gjerne kontakt med kundesenteret, 22387300 eller post@patentstyret.no, hvis du opplever feil eller har forbedringsforslag.
Søknadsveiviser for patent og varemerke ble lansert tidligere i år, og kommer nå i forbedret versjon.
Start søknaden din her for alle fagområder.


Søknadsveiviseren

 • Mer oversiktlig tilgang til kvitteringer


Mine meldinger

 • Inkluderer nå med en gang søknadsnummeret fra Søknadsveiviseren i listevisningen


Produktvelgeren

 • Forbedret løsning for å starte en ny varemerkesøknad fra Produktvelgeren
 • Forbedret responsivt design
 • Flere forbedringer i brukergrensesnitt


Søketjenesten

 • Trefflisten for design og presentasjon av bilder er forbedret
 • Bedre termer for type merke på engelsk
 • Noen mindre feilfiks


Din brukerkonto

 • Forbedret brukeropplevelse ved endring av roller når man er innlogget med ID-porten


Min konto

 • Ny tjeneste i tidlig versjon (ALFA) er tilgjengelig for inviterte fullmektiger, slik at de kan teste og gi innspill til videre utvikling


Publisert 13. september 2018

Oppdatering 19. september: Nye versjoner av Søknadsveiviserne er publisert. Dette for å fjerne problemer ved betaling og innsending, samt bedre støtte for ulike nettlesere.

Nå har du muligheten til å selv oppdatere saker i detaljert visning for å se de siste endringene i saken. Du kan nå starte søknadsprosessen direkte fra Produktvelgeren hvis du ønsker det. Ny søknadsveiviser for patentsøknader.

Søketjenesten
 • I detaljert visning av varemerkesaker kan du nå selv oppdatere saken for å se eventuelle siste endringer
 • reCaptcha er innført blant annet ved nedlasting av alle dokumenter i en sak. Dette for å redusere muligheten hackere har til å ta ned tjenesten.
 • Forbedret info på lenker til publikasjoner som ikke er tilgjenelig ennå (detaljert visning patent)
 • Noen mindre feilfiks
Produktvelgeren
 • Ny grafisk presentasjon av treffene du får ved søk
 • Du kan nå starte en ny søknad fra Produktvelgeren
 • Ellers flere forbedringer i brukergrensesnitt
Din brukerkonto
 • Forbedringer i brukergrensesnitt for eksempel ved registrering av nye brukere og for kontoopplysninger
 • Forberedelser for oppdatering av brukervilkår
 • Noen mindre feilfiks
E-betaling
 • Beregningslogikk for årsavgifter og fornyelser er oppdatert med ny versjon. For deg som bruker betyr dette ingen endring i skjermbildene. Dersom du oppdager feil i beregning av avgifter er det fint om du tar kontakt med oss snarest
Varsling
 • Historikk i varslingepsoster økes fra 4 til 6 måneder
Søknadsveiviser for patent og varemerke
 • Søknadsveiviser for varemerke er publisert i ny versjon 20 juni. Denne inneholder diverse mindre forbedringer og noen feilfiks
 • Patentstyret tilbyr fra 25 juni en helt ny søknadsveiviser for alle som ønsker å patentere en oppfinnelse. Tjenesten guider deg gjennom søknaden, med nyttige tips underveis. Når du bruker søknadsveiviseren, kan du fylle ut søknad, sende, betale og få kvittering i én operasjon
Veiviserne legges ut i BETA-versjon. Det betyr at de er trygge og fullt ut fungerende og at det kan komme endringer og feilrettelser. Det betyr også at Patentstyret kan ta ned tilgangen på kort varsel. Du starter søknadsveiviserne på forsiden av Patentstyret.no og "Jeg vil søke".  En snarvei finnes også på forsiden i Søketjenesten (se "Søknadsveivisere").

Publisert 26. juni 2018
Søketjenesten:
 • Forbedret presentasjon i detaljert visning
 • Oppdatert reCaptcha for nedlastning av dokumenter
 • Forbedret sortering ved nedlastning av dokumenter

Logg inn:
 • Forbedret brukeropplevelse ved registrering av ny bruker via ID-porten

Varsling:
 • Forbedret info om tjenesten
 • Tiltak for å hindre falske varsel

E-betaling:
 • Forbedret utskriftsmulighet for kvitteringer
 • Forbedret betalingsinformasjon for saker med provisorisk vern
 • Bedre validering av kundens beregnede avgift
 • Feilretting av fristdatoer for EP-saker
 • Sikkerhetsoppdateringer

Produktvelgeren:
 • Videreutviklet søkefeltsfunksjonalitet
 • Ny sorteringsmuligheter på treff
 • Justert funksjonalitet for søk i Enhetsregisteret

Statistikk:
 • Rettelse av presentasjon av grafer for behandlingstid

Alle tjenester:
 • Mindre forbedringer av brukergrensesnittet
 • Mindre rettelser og feilfiks

Publisert 19. april 2018
I denne versjonen har vi forbedret en rekke funksjoner, og spesielt har vi forbedret Produktvelgeren.

Produktvelgeren:

•    Ny søkemotor og søkefunksjonalitet
•    Priskalkulator
•    Forbedret lagring og oversettelse av valgte produkter
•    Hent tips til ord å søke med fra Enhetsregisteret

Nye søk:
•    Oppdatering av veiledning
•    Feilfiks

Statistikk:
•    Grafen for søknadsinngang pr måned for patent er korrigert
•    Flere mindre forbedringer

Logg inn:
•    Forbedret sikkerhet med blant annet integrert Captcha ved registrering av ny bruker
•    Mindre feilfiks

E-betaling:
•    Forbedret nedlastning og visning av kvitteringer og ordrer
•    Mindre forbedringer

Publisert 28. november 2018
Enklere og raskere å beskytte varemerkene dine i Norge

Det er nå blitt lettere for deg å søke om varemerker i Norge. Patentstyret tilbyr en ny, elektronisk søknadsveiviser for alle som søker om enerett til navn og logoer. 

Søknadsveiviseren gjør det mulig å skrive søknad, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Verktøyet guider deg gjennom søknaden trinn for trinn, med nyttige tips underveis.

Verktøyet legges ut i beta-versjon. Det betyr at den er trygg og fullt ut fungerende. Ved behov vil det komme endringer og feilrettelser. Det betyr også at Patentstyret kan ta ned tilgangen på kort varsel.

Beta-versjonen krever at du betaler online ved innlevering (BankAxess, Visa og Mastercard).

Kortere saksbehandlingstid
Du som benytter denne tjenesten får samtidig forkortet saksbehandlingstiden til tre uker. Det normale er fire måneder. For å få dette til, kreves det både betaling ved innlevering og bruk av forhåndsgodkjente produktvalg for varemerket ditt.


Federated Register er en ny funksjon i databasen til Det Europeiske patentverket (EPO). Det gir informasjon om juridisk status knyttet til europeiske patenter i nasjonal fase. Ved ett enkelt klikk får kunder i Norge og utlandet en oversikt over registrene i alle de utpekte landene til et EP-patent. EP-patenter gjort gjeldende i Norge er nå med i denne oversikten, og informasjon hentes via våre API’er.

Les mer om hvordan du kan bruke registeret her.

I denne nye Søketjenesten er det meste endret fra første versjon, og søk på varemerke er helt nytt.

Fordi dette er en beta er den enda ikke ferdig utviklet, og for eksempel så støttes ikke visning på telefon. Vi velger å foreta et tidlig release og håper at du kan gi oss tilbakemeldinger. 

I de første ukene vil oppdatering av nye saker i basen dessverre være noe begrenset, men vi gleder oss til fortsettelsen.

Søketjenesten slik du kjenner tjenesten i dag er i tillegg tilgjengelig som før.

Pålogging og registrering av nye kunder
Løsningen for dette er nå tilgjengelig i ny versjon. Vi har rettet noen feil og lagt til funksjonalitet for ytterligere økt sikkerhet.


Publisert 15. desember 2017

Nye versjoner av en rekke tjenester

Vi har i denne versjonen forbedret en rekke funksjoner og brukergrensesnittet for en rekke tjenester. 

E-betaling:
 • Når XML-fil lastes opp, vises nå navnet du som kunde har angitt
 • Nytt filter for å vise alle saker med avvik (kan f.eks. brukes som dokumentasjon)
 • Flere alternativer for treff per side
 • Ordre inneholder ønsket informasjon for regnskapsformål
 • Raskere nedlasting av kvitteringer samt feilfiks
 • Bla funksjon nederst i trefflisten (bra ved store ordre) 
 • Flere mindre forbedringer

Søketjenesten:
 • Forbedret lagring til Excel, herunder utvidelse av maksimalt antall saker
 • Mindre feilfiks

Logg inn:
 • Forbedret innlogging på mobile enheter (responsivt design)
 • Mindre feilfiks

Varsling, Produktvelger, m.fl.:
 • Mindre forbedringer
 • Div. sikkerhetstiltak

Publisert 15. november 2017

Publisert 17. november 2017: Ny versjon av Søk og E-betaling der vi har løst noen problemer meldt av kunder.

Nye versjoner av en rekke tjenester

Klassifikasjonshjelperen er et nyttig verktøy når du skal velge hvilke produkter (varer og tjenester) du skal bruke varemerket ditt på. Verktøyet har en rekke forbedringer og heter nå Produktvelger!

Forbedringene i Produktvelger er:

 • nyttige tips til hva du bør tenke på når du velger produkter
 • tydeligere skille mellom varer og tjenester
 • bedre forklaring på hvordan varer/tjenester skal brukes
 • forbedringer i pdf- og Word-dokumentet som blir generert når du lagrer

Andre endringer

Pålogging:

 • enklere prosess ved glemt passord
 • automatisk oppdatering av navn og e-post hvis du bruker pålogging via Facebook eller Google
 • andre mindre forbedringer

Mine meldinger:

 • bedre sorteringsmuligheter
 • endret layout for bedre brukeropplevelse
 • tydeligere visning av svarfrist
 • nye ikoner som viser status
 • mindre feilfiks

Søk:

 • mindre forbedringer
 • fiks av designbilder som feilet
 • fiks av pålogging fra treffliste

E-betaling:

 • enklere å endre betalingsmåte hvis du valgte feil første gang
 • enklere å skrive ut betalingsgrunnlag ved bankbetaling
 • mindre forbedringer i knapper og annet
 • bedre feillogging internt som gjør det enklere for oss å hjelpe deg hvis en feil skulle oppstå


Publisert 27. juni 2017


Ny versjon av Varsling og pålogging

Registrer deg i Varsling for å få e-post når saken din kan fornyes, eller når noe er nytt eller endret i saken. Nå har vi endret innholdet i e-postene slik at det er lettere å forstå hva som er nytt eller endret. Du vil se alle endringer de siste fire månedene med dato for endringen. Alle endringer har en lenke til saken hvor du kan se nærmere detaljer, laste ned brev, og finne lenke til E-betaling i saker som kan fornyes.

Visste du at du også kan bruke Varsling for å overvåke hva som kommer inn av nye søknader? Etter at du har gjort et søk i avansert søk for varemerke, patent eller design kan du lagre søket, og få e-post når nye saker kommer inn.

Pålogging er lansert i ny versjon. Visningen fra mobile enheter er bedre, og vi har gjort enkelte forbedringer i funksjonen for å registrere ny bruker, glemt passord og pålogging via ID-porten.


Publisert 14. juni 2017 

Forbedret versjon av Mine meldinger, mulighet for validering av avgift i E-betaling

Mine meldinger

Du kan lese dine meldinger fra Patentstyret direkte i Patentstyrets søketjeneste. Logg inn via ID-porten, så får du tilgang til all din kommunikasjon med Patentstyret i Altinn. Denne muligheten er inntil videre kun tilgjengelig for norske brukere.

Forbedringer i denne versjonen:

 • mulighet til å søke på dokumentets tittel
 • ulike forbedringer knyttet til sortering og filtrering
 • lenke til innsending av søknad/melding via Altinn
 • melding hvis brukeren er pålogget utenom ID-porten


Forbedringer i andre tjenester:

E-betaling

 • mulighet for å validere din forventede avgift mot Patentstyrets beregnede avgift når du laster opp liste med saker.
 • endret mal for opplasting av saker med forventet avgift. OBS: bruk av gammel excel-mal vil kunne føre til at avvik på alle saker hvis kolonne D brukes til annet enn forventet avgift
 • mulighet til å filtrere på saker med avvik i forhold til forventet avgift
 • mindre forbedringer og feilfiks

Søk

 • feil i klassifikasjonshjelper fra avansert søk varemerke er fikset
 • tiltak for å unngå utilsiktet nedetid
 • forbedret datakvalitet i enkelte eldre saker
 • mindre forbedringer og feilfiks

Klassifikasjonshjelper

 • forbedret brukergrensesnitt

Statistikk

 • mindre forbedringer

Pålogging

 • bedre visning på mobile enheter
 • tjenester som krever pålogging via ID-porten sender brukeren direkte til IP-porten pålogging


Publisert 23. mai 2017

Enklere å lese meldinger fra Patentstyret, Navnesøk og flere andre forbedringer


Mine meldinger

Nå kan du lese dine meldinger fra Patentstyret direkte i Patentstyrets søketjeneste. Logg inn via ID-porten, så får du tilgang til all din kommunikasjon med Patentstyret i Altinn. Denne muligheten er inntil videre kun tilgjengelig for norske brukere.


Navnesøk - en ny tjeneste

16. mars 2017 lanserte Patentstyret, i samarbeid med Norid og Brønnøysundregistrene tjenesten Navnesøk. I Navnesøk kan du med ett søk finne ut om et navn er ledig som domene, foretak og varemerke. Tjenesten er beregnet på nyetablerere med lav kunnskap om varemerke.

Forbedringer i ulike tjenester:

Søk:

 • Mine meldinger; hvis du logger inn via ID-porten kan du lese dine Altinn-meldinger direkte i Patentstyrets grensesnitt. Du kan for eksempel gå rett frå en melding til sak i detaljert visning av saken
 • AR-nummer (nummer du får ved innsending av korrespondanse i Altinn) er søkbart som fritekst
 • justering i nøkkelinfo for EP-saker
 • forbedret språkstyring
 • fiks av enkelte saker som feilet
 • forbedret datakvalitet (f.eks eldre varemerkesaker med figurendring)

E-betaling

 • mulighet for å endre betalingsmåte i en registrert ordre
 • fikset betalingsdato ved forsinket kortbetaling

Statistikk

 • rapport fra Patentstyrets kundetilfredshetsundersøkelse
 • feilfiks og forbedringer for mer nøyaktige tall ved flere at statistikkene for patent og design

Pålogging

 • feil med Facebook og Google-pålogging fikset
 • bruker blir sendt til Søk ved utlogging
 • mindre feilfiks


Publisert 6. april 2017

Ny versjon av Søk med noen forbedringer mht Mine meldinger ble lagt ut 10. april. Problem med pålogging ble også løst.


Prøv vår nye utgave av patentsøk og pålogging med ID-porten

Vi har lansert en helt ny utgave av patentsøk i Beta, der trefflisten og avansert søk har smeltet sammen. I det nye søket er det enklere å søke, i tillegg til at det går mye raskere å hente opp trefflisten. Du starter med et "treff" på alle saker, og navigerer med en kombinasjon av søk og filtrering. Vi vil veldig gjerne vite hva du synes. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen for å fortelle oss hva du synes, slik at vi kan gjøre tilpasninger før vi går videre med varemerke og design.

Nye søk er lansert i beta. Det betyr at vi ikke er helt i mål med alle funksjoner og tilpasninger. Selve innholdet av data er imidlertid korrekt og likt det du finner i den gamle tjenesten.

Andre endringer i de ulike tjenestene:

Pålogging:

 • forbedret e-post ved registrering
 • sikker pålogging via ID-porten for norske brukere, det vil si pålogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 • bedre brukeropplevelse ved registering av ny bruker
 • feil med funksjon for å endre språk er fikset

Vi anbefaler at du alltid er pålogget når du bruker tjenestene våre. Da får du tilgang til informasjon knyttet til din bruker, for eksempel som at du har varsel på sak eller om hvilke saker som er registrert på ditt firma (ny funksjon).  Bruker du pålogging via ID-porten får du tilgang til de mer avanserte funksjonene som kommer.

Søk, detaljert visning av sak:

 • klikk på handlevogn-ikonet for å fornye/betale sak (fra betalingskapitlet) fungerer nå i alle nettlesere
 • justering i betalingskapittelet for å vise betalingshistorikk bedre
 • mindre justeringer

Varsling

 • fiks av funksjon for dra-og-slipp
 • klikk på handlevogn-ikonet for å fornye/betale sak fungerer nå i alle nettlesere
 • dato for varsling av fornyelse vises i e-poster og i tjenesten

E-betaling

 • funksjon for å huske kortnummer er implementert
 • tiltak for å hindre at betalingskort blir trukket to ganger ved forsinkelse i prosessen
 • mulighet for å starte betaling på nytt fra "Mine ordre"
 • mindre fiks slik at hele betalingsprosessen kan gjøres smidig fra mobiltelefon
 • melding ved planlagt vedlikehold implementert på forsiden

App

 • appen Navnesjekk, hvor du kan se om et navn er ledig som varemerke, foretaksnavn og domene er, viser ikke lenger dummy-figur når merket ikke inneholder figur. Figur vises nå kun dersom merket faktisk inneholder figur.
 • ny versjon for IOS kommer snart


Publisert 2. februar 2017

Nice 11-angivelser i klassifikasjonshjelperen

Klassifikasjonshjelperen er nå oppdatert med angivelser fra Nice 11, som gjelder fra 1. januar 2017. Klassifikasjonshjelperen inneholder over 26.000 angivelser som du kan bruke for å lage varefortegnelse til din varemerkesøknad i Norge og utlandet. Les mer om endringen på patentstyret.no

I denne oppdatering er også følgende endret i Søk:

 • Mindre fiks i betalingskapitlet i Søk
 • Fiks av enkelte saker som feilet


Publisert 5. januar 2017

Pålogging med ID-porten

Om få dager kan du få tilgang til våre tjenester ved å bruke sikker pålogging via ID-porten, det vil si pålogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Ikke bruk ID-porten hvis du deler konto med andre brukere (f.eks ved betaling).

Vi anbefaler at du alltid er pålogget når du bruker tjenestene våre. Da får du tilgang til informasjon knyttet til din bruker, for eksempel som at du har varsel på sak eller om hvilke saker som er registrert på ditt firma (ny funksjon).


Andre endringer:

Søk

 • bedre visning i betalingskapitlet. Betalte avgifter blir umiddelbart synlig under betalingshistorikk når de er betalt.
 • ny funksjon for å vise saker der ditt firma er søker, innehaver eller fullmektig. For å se dette må du registrere organisasjonsnummer under kontoinnstillinger
 • andre mindre justeringer for bedre brukeropplevelse
 • feil knyttet til pdf- og Excel-nedlasting er fikset


E-betaling

 • feil knyttet til utregning av frist i enkelte EP-saker er fikset
 • justeringer for bedre visning på små skjermer
 • fiks av feil med visning av korttype ved avbrutte kortbetalinger
 • endrede tekster for beskrive de ulike betalingsvalgene bedre

Klassifikasjonshjelper

 • liten feil knyttet til oversettelse er løst

Varsling

 • mindre feil i grensesnittet er fikset

App

 • appen Navnesjekk, hvor du kan se om et navn er ledig som varemerke, foretaksnavn og domene, er lansert i ny versjon for Android- og Windowstelefoner. Iosversjon kommer innen kort tid.

Alle tjenester

 • feilmelding dersom Javascript ikke er aktivert (Javascript må være aktivert for å bruke våre tjenester)
 • pålogging via ID-porten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides). Foreløpig ikke aktivert.


Publisert 15. desember 2016

Fiks av pålogging fra nettlesere med andre språk enn norsk og engelsk publisert 21. desember 2016

Nye versjoner av Søk, Varsling, E-betaling og Klassifikasjonshjelper

Hvis du er registrert som bruker av Varsling anbefaler vi at du alltid er pålogget når du bruker Søk. Da er det enklere for deg å se hva som er siste endring i sakene dine, og registrere nye varsler.

Søk

 • justeringer på forsiden
 • mindre endringer for å etterkomme kravene til universell utforming
 • fiks av lenker til Tidende
 • fiks med hensyn til visning av pant i patentsaker
 • fiks med visning av spesialtegn (overgang til Unicode)

Klassifikasjonshjelper varemerke

 • ny mulighet for eksport til Word gjør det enklere å klippe og lime fra varefortegnelsen
 • over 17.000 termer som er godkjent i Norge og mange andre land er lagt til. Klassifikasjonshjelperen inneholder nå over 26.000 termer som er forhåndsgodkjent i Norge
 • justeringer i grensesnitt og infotekster for å gi bedre brukeropplevelse

Varsling og statistikk

 • mindre fiks

Pålogging (alle tjenester)

 • feil med opprettelse av ny bruker er fikset
 • feil med bekreftelse av bruker er fikset

E-betaling

 • justeringer i brukergrensesnittet for bedre visning på mobile enheter
 • fiks av språk på kvitteringer


Publisert 24. oktober 2016

Nå kan du betale på nett til Patentstyret

Når du søker om patent, varemerke eller design via Altinn kan du betale på nett samtidig som du sender søknaden til oss.

I Patentstyrets nye tjeneste for e-betaling kan du enkelt fornye dine varemerker, design og patenter på nett.
Tjenesten har vært i drift for pilotkunder flere måneder allerede, men er nå endelig tilgjengelig for alle kunder.

Fordeler:

 • raskere, enklere og mer effektiv prosess for fornyelse
 • enkelt å se hvor mye som skal betales og når
 • enkelt å se om andre har betalt eller er i ferd med å betale
 • mindre risiko for å betale feil beløp
 • mindre risiko for å betale for sent eller for tidlig
 • betalingsinformasjon blir umiddelbart synlig for andre
 • mindre risiko for at flere kunder betaler for samme sak
 • historikk over hva du har betalt tidligere
 • mulighet for å laste ned kvittering
 • betaling med kort, BankAxess eller via bank
 • enkel systemintegrasjon om ønskelig

For å benytte tjenesten må du opprette en bruker hos oss. Har du allerede konto i Varsling, kan du logge inn med denne.

Andre endringer

E-betaling:

 • nedlasting av ordre til Excel eller pdf

Søk:

 • fiks av dokumentnedlasting
 • lenke fra økonomikapitlet til E-betaling
 • mulighet for å eksportere en eller flere saker til E-betaling
 • enklere å se hvilken status en sak har under nøkkelinformasjon
 • oppslag i WIPOs tjeneste for IPC-klasse (patent)
 • justering for bedre visning på mobile enheten
 • infoknapp for visning av frist for innsigelse i EP-saker er korrigert
 • endret funksjon for å bytte språk (gjelder alle tjenester)

Varsling:

 • mulighet for å eksportere en eller flere saker til E-betaling
 • lenke til E-betaling fra e-poster

Statistikk

 • lenke til ny rapport fra SSB, se under varemerke, patent eller design -andre statistikker


Publisert 5. september 2016

16. september 2016: Fiks i Søk. Manglende linje i adressefelt og saker med pant er nå på plass.

Endring i betalingsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i Forskrift 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften). Disse endringene trer i kraft 1. august 2016, og vil gjelde for avgifter som blir betalt fra og med 1. august.

En viktig endring er at tilleggsavgift ved forsinket betaling av årsavgift for patent endres fra 20% av gjeldende årsavgift til et fast beløp på 700,. Andre avgifter er ikke endret.

Fram til 17. august var det fremdeles gammelt gebyr (20%) som vistes i Søk og E-betaling. Eventuelle feilbetalinger som skyldes dette vil bli behandlet i ettertid, og eventuelt for mye betalt vil bli returnert, uansett størrelse på beløp.

Les mer på www.patentstyret.no

Publisert 29. juli 2016, oppdatert 22. august 2016


Nye versjoner av Søk, Varsling og E-betaling

Hvis du er registrert som bruker av Varsling anbefaler vi at du alltid er pålogget når du bruker Søk. Da er det enklere for deg å se hva som er siste endring i sakene dine, og registrere nye varsler.

Søk

 • ny og raskere løsning for Zip-nedlasting av dokumenter i sak
 • feil ved søk på enkelte bokstavkombinasjoner er fikset
 • søk på CPC-klasse (patent)
 • visning av CPC-klasse (patent) med oppslag i Espacenet på klasse

Varsling

 • mindre feilfiks knyttet til status

Pålogging (alle tjenester)

 • feil med opprettelse av ny bruker er fikset
 • feil med bekreftelse av bruker er fikset

E-betaling

 • saker med forfall lørdag/søndag vises riktig
 • midlertidig åpnet for kortbetaling


E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Tjenesten vil bli åpen for alle fra høsten 2016


Publisert 3. juni 2016

21. juni 2016: Ny versjon av Søk (mindre forbedringer), klassifikasjonshjelper (feilfiks) og E-betaling (nedlasting av kvittering er fikset, visning av totalbeløp er nå inklusive kortavgift)

07. juli 2016: Ny versjon av E-betaling med forbedret funksjonalitet for opplasting og validering av Excel og XML filer samt mindre feilfiks.

10. august 2016: Ny versjon av E-betaling med mulighet for å betale med kredittkort og BankAxess, fremdriftsviser ved nedlasting av kvitteringer og mindre feilfiks.

Nye versjoner av Søk, Varsling, Statistikk og E-betaling

Hvis du er registrert som bruker av Varsling anbefaler vi at du alltid er pålogget når du bruker Søk. Da er det enklere for deg å se hva som er siste endring i sakene dine, og registrere nye varsler.

Søk og Varsling har flere nyheter og forbedringer:

 • Bedre kobling mellom Søk og Varsling. Fra trefflisten og detaljert visning kan du enkelt se hvilke saker du har varsling på og hva som var siste endring. Du må være pålogget for at dette skal vises.
 • Ryddigere oppsett i saker med flere klagesaker
 • Bedre feilmeldinger
 • Flere bildeformater er tillatt
 • Feil med søk og varsling på Locarnoklasse (design) er fikset
 • Feil med visning av patentskrifter fikset
 • Feil knyttet til endret brukernavn er fikset
 • Mindre forbedringer
 • Mindre feil er fikset

E-betaling

 • Betaling med BankAxess for norske kunder (ny funksjonalitet)
 • Feil med saker som hadde forfall på søn-/hellligdag er fikset
 • Nedlasting eller utskrift av kvittering per sak, samlet for hele ordren eller enkeltvis (ny funksjonalitet)
 • Merketekst/produktnavn/patent vises nå i ordren og på kvitteringen
 • Betaling av saker med status Henlagt er nå mulig

E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Ønsker ditt firma å bli pilotkunde? Ta kontakt med Freddy Strømmen eller Hege Langlo på post@patentstyret.no.

Statistikk

 • Mindre feil er fikset

Publisert 20. april 2016

28. april 2016: Ny versjon av E-betaling med mindre feilfiks på kvittering og forberedelse til kortbetaling.

Nye versjoner av Søk, Varsling, Statistikk og E-betaling

Søk har flere nyheter og forbedringer:

 • Organisasjonsnummer for norske firmaer vises hvis det er oppgitt. I detaljert visning kan du sammenligne data ved direkte oppslag i Enhetsregisteret. Innrapportering av organisasjonsnummer er frivillig, bruk av organisasjonsnummer bidrar til økt datakvalitet og legger til rette for selvbetjeningsløsninger i fremtiden.
 • Søk på organisasjonsnummer er nå mulig. Bruk enkelt søk
 • Patentdatabasen har blitt oppdatert med over 2000 patentillustrasjoner som tidligere manglet
 • Feil med skjermutskrift i Mozilla Firefox er fikset
 • Forbedrede feilmeldinger om du søker med ikke tillatte tegn eller på en sak som ikke finnes
 • Kobling til gammelt brukergrensenitt er fjernet i flere scenarier
 • Små forbedringer for detaljert visning på mobiltelefon

E-betaling

 • Ny mulighet til å betale med BankAxess (blir aktivert om få dager) 
 • Mulighet for å betale avdelte saker som ikke er allment tilgjengelige
 • Mulighet for å betale saker der det er begjært oppreisning
 • Bedre informasjon om detaljer i ordre, inkludert visning av riktig søker og tittel
 • Betalingsdato for Ep-saker vises også før de kan betales

E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Foretar ditt firma mange fornyelser og ønsker dere å bli pilotkunde? Ta kontakt med Freddy Strømmen eller Hege Langlo på post@patentstyret.no.

Varsling

 • Feil knyttet til oppdatering av brukernavn er fikset
 • Mindre feilfiks og forbedringer

Statistikk

 • Feil med saksbehandlingstid fikset

Flere tiltak for økt sikkerhet er gjennomført. Listen over er ikke uttømmende.

Publisert 10. februar 2016

Nye PCT-søknader inkludert i E-betaling, endret tekst i e-poster som sendes fra varsling publisert 2. mars 2016

Feil med E-poster fikset

En feil gjorde at det ikke ble sendt e-poster som varsler om endringer i enkelte saker.  
E-poster som manglet har nå blitt sendt og tjenesten fungerer som normalt

Mindre forbedringer er også utført.

Publisert 22. januar 2016

Nytt i denne versjonen:

 • fiks for å unngå dubletter og dobbelt betaling ved opplasting av liste
 • mulighet for å betale saker som er under behandling for oppreisning
 • mulighet for å sortere liste etter søknadsnummer
 • mulighet for å slette arbeidsliste

E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Foretar ditt firma mange fornyelser og ønsker dere å bli pilotkunde?
Ta kontakt med Freddy Strømmen eller Hege Langlo på post@patentstyret.no.

Publisert 7. januar 2016

Ny versjon av pålogging publisert 8.januar 2016

Flere søkefelter, bedre treff og ny utgave av klassifikasjonshjelper

Søk har en rekke små og store forbedringer
 • Mulighet til å søke på tekst fra varefortegnelsen (nytt felt i avansert søk for varemerke)
 • Flere treff ved at flere vanlige tegn (. ; , ? ) ]) på slutten av ord ignoreres
 • Ekstra felt som gjør det enklere å søke både på norsk og engelsk i avansert søk (alle områder)
 • Bedre statusinformasjon under betalingshistorikk
 • Problemer med tegn som vises feil i varefortegnelsen er løst
Klassifkasjonshjelper er publisert i ny utgave, og har en rekke forbedringer:
 • Enkelt å bytte språk
 • Tilpasset små og store skjermer (responsivt deisgn)
 • Oversettelse fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk
 • Unik url
Varsling
 • Endret søk (se over) kan føre til flere treff
 • Mindre forbedringer og feilfiks

Pålogging
 • Tiltak for sikrere pålogging er utført
Betalingsløsning
 • Automatisk valg av alle saker som kan betales på en opplastet liste
 • Tydeligere hvilke saker som er valgt til betaling
 • Raskere opplasting av filer og lagring av større ordre
 • EP-saker som er under behandling for validering i Norge er synlige med korrekte data (disse er ikke synlige i Søk)
 • Flere kunder er blitt med som pikotkunder og detaljer om betaling vises umiddlerbart etter at ordre er opprettet
E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Foretar ditt firma mange fornyelser og ønsker dere å bli pilotkunde?
Ta kontakt med Freddy Strømmen eller Hege Langlo på post@patentstyret.no.

Publisert 16. desember 2015

Feil med Google- og Facebookpålogging fikset 21. desember 2015

E-betaling: elektronisk betaling av fornyelser og årsavgifter i ny versjon

Dette er nytt:

 • vesentlig kortere responstid ved opplasting av store filer og opprettelse av store ordre
 • flere og bedre tilbakemeldinger til bruker dersom problemer ved filopplasting
 • mulighet til å slette en ordre som lages utilsiktet
 • bedre utskrift/nedlasting av ordre 
 • raskere lagring av arbeidslister
 • en rekke andre mindre forbedringer
E-betaling er foreløpig kun tilgjengelig for pilotkunder. Foretar ditt firma mange fornyelser og ønsker dere å bli pilotkunde?
Ta kontakt med Freddy Strømmen eller Hege Langlo på post@patentstyret.no.

Publisert: 19. november 2015

Nye versjoner med bedre oppdatert betalingsinformasjon

Løsning for pålogging er forbedret etter tilbakemelding fra kunder, og fremstår nå som mer brukervennlig.

Det er gjort en rekke endringer i E-betaling som kun er åpen for pilotkunder. Betaling og ordre som er laget via E-betaling er synlig under betalingskapittelet i Søk for alle brukere. Informasjon om betaling er tilgjengelig opptil en uke tidligere enn før. 

Andre endringer:

 • Feil i klassifikasjonshjelperen er fikset
 • Forsiden på Søk er endret
 • Nedlasting av dokumeter er forbedret
 • Mindre feil i Varsling er fikset
 • Ekport til pdf fra detaljert visning av sak er forbedret
Publisert: 22. oktober 2015


Nye versjoner med  felles pålogging og bedre oppdatert betalingsinformasjon

Påloggingsløsningen er ny. Nå kan du logge på med Facebook- eller Google-konto, eller med bruker du oppretter hos Patentstyret. I nær fremtid vil vi også åpne for Twitter-pålogging. Påloggingsløsningen skal også brukes på fremtidige tjenester hos Patentstyret, slik som elektronisk betalingsløsning som kommer snart. 
Alle registrerte brukerkontoer er migrert over til ny database 10. september 2015.

Andre endringer i denne versjonen: 

 • Nye versjoner av Søk, Varsling, Statistikk og Klassifikasjonshjelper
 • Betalingsinformasjon om årsavgift og fornyelse er tilgjengelig opptil 1 uke tidligere enn før
 • Nytt felt i avansert søk: pantsetting av patenter (foreløpig ingen saker)
 • Mindre feilfikser

Publisert 10. september 2015


Ny versjon av pålogging: feil med glemt passord fikset, og Facebook-pålogging lagt til, 29. september 2015 

Velkommen til ny versjon av Søk og Klassifikasjonshjelper

Nyheter i denne versjonen er:

 • ansiktsløfting av forsiden
 • forbedret funksjon for tilbakemelding, nå også fra enkeltsaker
 • lenker til registreringer i internasjonale databaser 
 • forbedret visning i betalingskapittelet
 • lagt inn manglende datafelter i detaljert visning
 • fiks av enkeltsaker som feilet 
 • ny versjon av klassifikasjonshjelperen
 • fiks av diverse feil meldt av kunder
Publisert  2. juli 2015

Hotfix utført 6. Juli: feil knyttet til designbilder fikset, bedre språkhåndtering og forbedringer med responsivt design.

Oversettelse av patentsammendrag, bedre språkhåndtering og mindre feilfiks.

 • Ny versjon av søketjenesten (4.6)
  • Funksjon for oversettelse av patentsammendrag, engelsk-norsk/norsk-engelsk
  • Visning av sammendrag for Europeiske patentsøknader
  • Feil med eksportfunksjon i trefflistene er fikset
  • Betalingsinformasjon på engelsk
  • Flere forbedringer knyttet til språkvalg
  • Teknisk ustabilitet fikset
  • Feil visning av Wien-klasse fikset
  • Feil med avdelte varemerker fikset
  • tillegg til flere mindre forbedringer
 • Ny versjon av Varsling (1.6)
  • Mindre feilfiks
 • Ny versjon av Statistikk (1.4)
  • Mindre feilfiks

Om søketjenesten

Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.

Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".

Publisert 3. februar 2015

Søk og Varsling gir deg nå enda mer informasjon om hver sak, og bedre mulighet til å holde oversikt over sakene dine.

Nå kan du se hvilke saker som kan fornyes og hvor mye du skal betale. Registrerer du deg som bruker av Varsling kan du bli varslet på e-post når en avgift forfaller. Snart kan du også betale fornyelsene elektronisk med vår nye betalingsløsning.

 • Ny versjon av søketjenesten (4.5)
  • Ny design i detaljert visning
  • Hver sak har fått unik url
  • Mulighet for å bla mellom sakene i trefflisten.
  • Oversikt over fremtidige og tidligere betalinger i en sak
  • Mulighet til å søke på saker som skal fornyes i løpet av en tidsperiode
  • Bedre tilpasset skjermer i alle størrelser, også mobiltelefon
  • Bedre løsning for visning av bilder
  • Lenker mellom saker som er knyttet sammen
  • Feil med lenker til/fra Espacenet er fikset
  • Ny løsning for klassifikasjonshjelper som hindrer at den lukkes i enkelte nettlesere
 • Ny versjon av Varsling (1.5)
  • Varsling på saker som kan fornyes (betales)
  • Kriteriene for hva som fører til varsling av sak er endret for å unngå varslinger som ikke er reelle
  • Ny demonstrasjonsfilm og skriftlig veiledning for varsling av konkurrenter
  • Mindre feilfiks

 • Ny versjon av Statistikk (1.3)
 • Bedre lesbarhet for fargeblinde
 • Mindre feilfiks

Om søketjenesten

  Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.

  Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".

  Publisert 26. november 2014 (oppdatert, se under)

  • 5. desember 2014: Feilfiks knyttet til gjenfinning av søketermer med tr og pt, feil med gulmerking av søketermer med mer.
  • 15. desember 2014 Ny versjon av Søk, Varsling og Statistikk: Nytt er forbedring i språkhåndtering, bedre logging av feil som brukere opplever, noen småfeil er fjernet og bedre skalering (dvs. håndterer flere besøkende uten at bruker opplever feilmeldinger)

  25. juni: Feilfiks Varsling

  • Feil ved brukerregistrering fikset

  6. juni: Mindre endringene og feilfiks. Se vår nye brukermanual for varsling.

  • Ny versjon av søketjenesten (4.4)
   • Endringer i siden Søk i internasjonale databaser
   • Små forbedringer i søkemotor
  • Ny versjon av Varsling (1.4)
   • Mer brukervennlig «Kriterier for varsel»
   • Feil i «Kriterier for varsel» er fikset
  • Ny brukermanual og demo-filmNy versjon av Statistikk (1.2)
   • Mindre feilfiks (eks. Locarno-statistikk)

  Om søketjenesten

  Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt få du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.

  Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".

  Publisert 6. juni 2014, oppdatert 30. juni

  Endringene består i hovedsak av små forbedringer i grensesnitt og fiks av mindre feil

  • Ny versjon av søketjenesten (4.3)
   • Ny url: search.patentstyret.no (dbsearch2.patentstyret.no vil fungere parallelt en stund fremover)
   • Raskere og enklere visning av dokumenter
   • Forbedret avansert søk på EP-innehaver og EP-innehaver vises i trefflisten (dersom det ikke er norsk innehaver)
   • Feil med visning av en del varemerkebilder er fikset
   • Bedre presisjon ved søk
   • Det er nå mulig å søke på hovedklasse i design
  • Ny versjon av Varsling (1.3)
   • Passord-regler er mer harmonisert med tilsvarende nettsteder
   • Mulig å slette saker fra dine overvåkninger
   • Opprett varsling på sak ved å "dra og slipp" til en mappe
   • Mindre feil i navigasjon er fikset
  • Ny versjon av Statistikk (1.1)
   • Mindre feilfiks

  Om søketjenesten

  Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.

  Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".

  20. desember: Opplever du problemer med åpning av dokumenter?

  Vi har en midlertidig feil knyttet til åpning av dokumenter. Vi anbefaler å benytte Internet Explorer 10 eller nyere, eller en annen nettleser som Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari eller Opera. Problemet kan også løses ved å legge inn DWORD-verdi 1 for BypassSSLNoCacheCheck under "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" i registerredigering.

  30. desember: Feilen er fikset.

  Hva er det nordmenn oftest søker patent på, og hvor i Norge bor de mest oppfinnsomme?

  Tjenesten statistikk vil være et nyttig verktøy for alle som er opptatt av innovasjon, så som fagmiljøer, myndigheter, universitets- og høyskolemiljøer, private patentbyråer, forskere og presse.Statistikktjenesten er oppdatert daglig. Den inneholder grafer, nøkkeltall og utviklingstrekk. All statistikk omfatter også saker som ennå ikke er allment tilgjengelig.Statistikktjenesten er bygd med støtte for alle typer skjermstørrelse (fra mobil til ulike pc-skjermer).

  Forbedringer i søketjenesten og varsling

  Ny visuell drakt

  Alle tjenestene har fått et nytt felles visuelt uttrykk. Dette er starten på en reise med ytterligere forbedringer i kommende versjoner.


  Ny versjon av varsling (1.2)

  Det er gjennomført flere forbedringer for navigering og generell brukeropplevelse. Vi håper at tjenesten er blitt litt mer intuitiv med nye verktøyknapper, eks. "kriterier for varsel".

  Ny versjon av søketjenesten (4.2), spesielt nevnes:

  • raskere og enklere visning av dokumenter
  • bedre visning av bilder med utskrift/lagre funksjonalitet i detaljert visning for varemerke og design
  • frist for innsigelse i varemerke og patentsaker vises nå under nøkkelinformasjon
  • mer informasjon finnes for ansvarsmerker

  Søketjenesten versjon 4.1 og varsling versjon 1.1 lansert

  Denne versjon av søketjenesten og varsling omfatter mindre endringer og fiks av feil. Ting som n¿ fungerer bedre er; lenker i mail fra varslingstjenesten, åpning av dokumenter, små forbedringer for noen nettbrett, klassifikasjonshjelper for varemerke og en rekke andre mindre forbedringer.

  Se mer om varslingstjenesten i nyhet datert 13. mai.

  Tjenesten varsling gir deg som kunde mulighet til å overvåke på søknader, konkurrenter, fagområder og klasser med mer. Tjenesten omfatter industrielle rettigheter (patent, design og varemerke). Søketjenesten foreligger også i ny versjon (4.0).

  Ny tjeneste for varsling (beta)

  Eksempler på hva du kan sette opp varsel på:

  • følg en bestemt sak og få beskjed hvis
   • saken blir registrert eller avslått eller lignende (statusendringer) eller
   • et brev blir mottatt eller sendt i saksbehandlingen (journal)
  • følg dine konkurrenter mer effektivt
   • få beskjed så fort en ny søknad blir innlevert av et bestemt foretak
   • avdekk trusler mot egne produkter tidligst mulig
   • oppdag helt nye trender eller konkurrenter

  Tips 1: start med et søk i søketjenesten. I trefflisten får du mulighet til å sette opp et varsel.

  Tips 2: husk å godta pop-ups.

  Forbedringer i søketjenesten

  • Konfliktrelatert informasjon i søketjenesten
  • I detaljert visning av en sak vises en oversikt over journal med tilh¿rende dokumenter i saksbehandlingen.  Nytt er at du nå finner mer info om klage til Klagenemnda, administrativ prøving, protest, merkeendring og mer. Dette omfatter varemerker, design og patent.
  • Noe bibliografisk informasjon i ikke allment tilgjengelige designs¿knader er tilgjengelige, men bilder og dokumenter vises ikke.
  • Det er gjennomført flere forbedringer i funksjonalitet, for navigering og generell brukeropplevelse.
  • P¿ forsiden i søketjenesten finner du nå noen flere nøkkeltall (statistikk)
  • Feil meldt av være kunder er rettet (eks. for EP-saker), og det er gjort endringer for bedre datakvalitet (eks. statusinformasjon).

  Om søketjenesten

  Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.

  Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".

  Vi tilbyr nå tilgang til korrespondanse med tilhørende dokumenter i saksbehandlingen for varemerker, design og patent. I tillegg finner du mange andre forbedringer.

   Hva er nytt eller forbedret?

  • I detaljert visning av en sak vises en oversikt over journal med tilhørende dokumenter i saksbehandlingen. Journalen viser hendelser tilbake til ca 2004. Dokumenter fra og med 1. april 2012 vil kunne åpnes. Vær oppmerksom på at det kan gå noen dager før et nytt brev til Patentstyret blir tilgjengelig.
  • Det er gjennomført flere forbedringer for navigering og generell brukeropplevelse. Vi har lagt vekt på å øke arbeidsflaten i treffliste og detaljert visning ved at tabulatorer på bunnen av sidene nå er skjult (kan styres av bruker via preferanser). "Hjelp", med info om hvordan søkemotoren fungerer er tilgjengelig fra forsiden (illustrert). Alle hjelpetekster i avansert søk m.v. vises nå fullt ut ved "mouse-over".
  • For varemerke kan du søke fram saker registrert på grunnlag av bruk/innarbeidelse.
  • For patent finnes informasjon om neste forfall årsavgift.
  • For patent er søk etter SPC-saker - og presentert informasjon vesentlig forbedret.
  • For patent finnes mer informasjon tilgjengelig via lenker til andre datakilder. Vi kombinerer aktivt EPO 's baser for i hver enkelt sak å gi tilgang til eksempelvis patentfamilie eller dokumenter i europeiske patenter gyldige i Norge.
  • "Livslinjen" til en sak : I detaljert visning for patent presenteres ulike hendelser i en sak langs en tidslinje. Vi håper dette er spesielt nyttig for de som ikke er spesialister. Vi vurderer tilsvarende løsning for varemerke og design.
  • I tillegg er feil meldt av våre kunder rettet, og det er gjort endringer for bedre datakvalitet (for eksempel tiltak for å ordne lenker som feiler).

  Søketjenesten viser offentlig informasjon om varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, journal, samt informasjon om betaling av avgifter. Varsling gir deg mulighet til å følge med på endringer i status og korrespondanse, og avgifter til forfall, samt å bli varslet om det skjer noe nytt innen ditt interesseområde. Statistikktjenesten har sammenstilt informasjon fra databasen slik at den kan brukes til analyse.


  Dersom du har forslag til forbedringer, oppdager feil eller mangler, benytt gjerne tjenestens skjema "Gi tilbakemelding".
  Publisert dato: 29. mai 2012

   Den interaktive klassifikasjonshjelperen er lansert i ny versjon med 10. utgave av NICE-klassifikasjon (gjeldende fra 1. januar 2012).

  Hjelperen kan gi mulighet til raskere saksbehandling av din varemerkesøknad!

  Benytt hjelperen til å klargjøre din vare - og tjenestefortegnelse ved innlevering av ny varemerkesøknad. Du rykker riktignok ikke fram i køen, men ved å bruke treff fra søk i hjelperen, er du (mye) nærmere en godkjent varefortegnelse. Du kan også redusere risiko for konflikt med andres rettigheter. Du finner hjelperen under fanen "e-innlevering" nederst på sidene i søketjenesten.

  Viktig: PDF dokumentet som hjelperen lager for deg, må legges ved din søknad.

  Publisert dato: 2. februar 2012

  Mange små endringer for bedre navigering og brukeropplevelse er hovedfokus i denne versjonen. Viktig ny funksjonalitet er nye valgmuligheter for data i trefflisten og mulighet for eksport av trefflisten til PDF.

  Hva er nytt eller forbedret?

  • Nytt: i trefflisten finnes nå mulighet til å eksportere til PDF. Benytt valgmulighetene under "Vis kolonner" i kombinasjon med "Eksporter resultat" til å lage den type analyse og rapport du har behov for.
  • Nytt: i trefflisten på alle fagområder er nå "fullmektig" et mulig valg under "Vis kolonner". I trefflisten for varemerke er nå "Type merke" kommet med og denne datakolonnen er tatt inn som standard oppsett.
  • Hovedfokus har vært å gjøre flere små forbedringer som bedrer brukers navigering og generelle brukeropplevelse (i alle de mest brukte nettleserne). Vr anbefaling er å bruke navigeringsvalg i selve tjenesten (ikke bruk nettlesers navigasjonspiler øverst i venstre hjørne).
  • I avansert klassifikasjonsvelger for varemerke som du kan benytte for å klargjøre din vare - og tjenestefortegnelse ved innlevering av ny varemerkesøknad, er det gjort små endringer. Du finner denne kun under fanen "e-innlevering" nederst på sidene i søketjenesten.
  • I tillegg er mindre feil meldt av våre kunder rettet og det er gjort endringer for bedre datakvalitet (for eksempel bedre presentasjon og mer informasjon om klassifikasjon i designsaker).

  Søketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir også muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Publisert dato: 22. juli 2011

  Viktigste forbedringer er tilgang til internasjonale designregistreringer hvor Norge er utpekt og vesentlig mer informasjon i saker hvor der finnes innsigelse mot en registrering.

  Hva er nytt eller forbedret?

  • Nytt: internasjonale designregistreringer hvor Norge er utpekt finnes nå i tjenesten (flere hundre saker). Disse kan identifiseres blant annet ved hjelp av "sakstype" i avansert søk for design.
  • Nytt: der anmerkninger til en design er ført inn i designregisteret blir dette vist i tjenesten (eksempel i søknadsnummer: 20100713).
  • Nytt: detaljvisning gir nå vesentlig mer informasjon i saker hvor der finnes innsigelse mot en registrering. Dette gjelder alle fagområder. Eksempler finnes i følgende søknadsnummer: design 20070349, varemerke 200600631 og patent 20063101.
  • I tillegg er mindre feil meldt av våre kunder rettet (eks. lenker til publikasjoner, feil i en saks status, gulmerking, osv).

  Søketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir også muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Publisert dato: 20. mai 2011

  Viktigste forbedringer er tilgang til flere hundre tusen publiserte patentdokumenter, tilgang til europeiske patenter validert i Norge, mulighet til å se på IPR aktivitet i ulike regioner i Norge og lansering av klassifikasjonshjelpere for varemerke.

  Hva er nytt eller forbedret?

  • Nytt, - du finner nå flere hundre tusen publiserte patentdokumenter tilgjengelig i tjenesten. Dette gjelder alt fra eldre patenter til nylig publiserte patentsøknader. Du finner publikasjonene nederst på siden i detaljert visning for saken.
  • Nytt, - europeiske patenter som er gjort gjeldende i Norge finnes nå i tjenesten.
  • Nytt, - mulighet for å finne fram aktivitet/saker ut fra geografisk plassering (eksempel hvor mange søknader er levert inn av oppfinnere i østfold). Se nederst i avansert søk pp alle fagområder.
  • Ny klassifikasjonsvelger for varemerke hvor du kan få hjelp til å velge riktig vare- tjenesteklasse. Se knapp til høyre for søkefeltet i avansert søk.
  • Vil du ha raskere saksbehandling? Benytt den nye avanserte klassifikasjonshjelperen for varemerke til å klargjøre din vare - og tjenestefortegnelse ved innlevering av ny varemerkesøknad. Du rykker riktignok ikke fram i køen, men ved å bruke treff fra søk i klassifikasjonshjelperen, er du (mye) nærmere en godkjent varefortegnelse. Du kan også redusere risiko for konflikt med andres rettigheter. Foreløpig finner du hjelperen kun under fanen "e-innlevering" nederst på sidene i søketjenesten.
  • økt brukervennlighet ved bruk av aktive lenker i hjelpetekster. I tillegg til nevnte klassifikasjonshjelpere finnes nå på alle fagområder lenker til klassifikasjonshjelpere lagd av andre (se knapp til høyre for aktuelle søkefelt i avansert søk).
  • økt brukervennlighet ved at du normalt sett slipper meldinger om "time out".
  • I tillegg er noen mindre feil meldt av våre kunder rettet (eks. søk på IPC og feil i statushistorie).

  Søketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir også muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Publisert dato: 11. april 2011

  Ny versjon av søketjenesten er lansert. Du finner forbedringer i søkemotoren både på varemerke- og patentomr¿det, nye muligheter for å lagre treff som pdf-dokument, bedre mulighet for å dele med andre og flere tiltak for økt brukervennlighet.

  Eksempler på hva som er forbedret:

  • Avansert søk på varemerke støtter noen flere spesialtegn i feltet "tekst i merket", hvilket gir færre og mer presise treff
  • Forbedret søk på ulike tekniske områder (IPC) i avansert søk på patent ved at feltet IPC-klasse har fått egen indeks og du kan anvende wildcard på mange nivå. Eks.: hvordan finne publiserte patenter i 2010 mht. "fiskeoppdrett"? Søk i feltet "IPC-klasse": A01K% kombinert med feltet "Publisert meddelt": fra dato til dato Eks.: hvor mange patenter er publisert i IPC klasse A (Menneskelige behov) for en gitt periode? Søk i feltet "IPC-klasse": A% kombinert med feltet "Publisert meddelt".
  • Nytt, - du kan lagre all informasjon i en sak som et pdf-dokument. Se pdf-ikon i detaljvisning (tilgjengelig på alle fagområder). OBS: her benyttets tredjeparts løsning og generering av pdf tar litt tid.
  • Bedre støtte for å dele info i - eller om tjenesten, se nytt valg i toppmenyen (  "  Del" )
  • Trefflistene er endret litt mht. utseende, dette for bedre å støtte ulike valg bruker kan gjøre og for økt robusthet mht framtidige endringer.
  • Økt brukervennlighet på sidene "Om tjenesten" og "Hjelp". Nytt her er blant annet innholdsfortegnelser og brukertips mht søk i tekstene.
  • Økt brukervennlighet på sider for detaljvisning av saksinformasjon.
  • I tillegg er noen mindre feil meldt av være kunder rettet (eks. søk på LOCARNO-klasse og visning på iPad eller lignende).

  Søketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir ogsæ muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Publisert dato: 31. januar 2011

  Ny versjon av søketjenesten er lansert. Du finner forbedringer i søkemotoren, nye muligheter for internasjonale saker i avansert søk på varemerke, bedre mulighet for å dele med andre og mulighet til å plassere søkeboksen på ditt nettsted.

  Eksempler på hva som er forbedret:

  • Vesentlige forbedringer i søkemotoren for alle fagområder og bedre støtte for spesialtegn i tekst i merket (avansert søk varemerke), hvilket i mange tilfeller gir færre og mer presise treff.
  • Nye muligheter for internasjonale varemerkesaker, se avansert søk varemerke hvor du nå finner nytt felt "Sakstype" og nye felt for å finne saker som danner basis for internasjonale saker. Videre får du mer informasjon i detaljert visning av sak (eks. info om ytterligere utpekning og info om basissøknader med oppslag i WIPOs base for den internasjonale søknaden).
  • Mulighet til å plassere tjenestens søkeboks på ditt nettsted, ditt intranett eller din blogg.
  • Bedre funksjonalitet for å dele treff med kunder /kontakter, - se detaljvisning av sak.
  • Økt bruk av gulmerking i søkeresultater gjør at bruker kan orientere seg raskere, spesielt fra avansert søk
  • Økt brukervennlighet for eksempel ved færre klikk for å se på bilder i trefflister, litt bedre støtte for visning på iPad, osv.
  • I tillegg er flere mindre feil meldt av våre kunder rettet (eks. søk på WIEN-klasse).

  Søketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir ogs¿ nye muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er lansert i Betaversjon

  Publisert dato: 8. desember 2010

  Ny versjon av søketjenesten (versjon 2.1) lanseres. Du finner blant annet: kraftigere avansert søk på varemerke, økt sikkerhet og bedre engelsk brukergrensesnitt (eks. statusinformasjon).

  Eksempler på hva som er forbedret:

  • Kraftigere avansert søk for varemerke (du kan nå bruke både høyre og venstre trunkering i feltet "tekst i merket")
  • Bedre funksjonalitet for å dele treff med kunder /kontakter
  • Dvs. når du har klikket på en sak i trefflisten og får opp detaljvisning, kan du klikke på "vis i eget vindu". Ved dette valget genereres en unik url som du kan kopiere og dele for eksempel via e-post. Har du engelsk som språkvalg vil denne unike url¿en alltid peke til engelsk side.
  • Flere forbedringer i engelsk brukergrensesnitt er:
   •  all statusinformasjon på engelsk (fra definering av søket i avansert søk, i trefflisten og i detaljvisningens nøkkelinfo og statushistorie)
   • tilnærmet all nøkkelinformasjon på engelsk (i detaljvisning)
  • Forbedret begrepsbruk for statusinformasjon
  • Full adresse med postnummer for både norske - og utenlandske kunder (der data er tilgjengelig)
  • Noen små forbedringer i lenkede publikasjoner (detaljvisning)
  • Bruker får beskjed om timeout av sesjonen og hvis tjenesten er tatt ned for lasting av nye data/vedlikehold
  • Økt sikkerhet ved at trafikken til og fra tjenesten nå er kryptert
  • Økt bruk av gulmerking av s¿kekriterium i søkeresultater
  • Bedre visning i trefflisten av lenker til detaljert visning (på søknadsnummer)
  • I tillegg er flere mindre feil meldt av våre kunder rettet.

  S¿ketjenesten, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du nå raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. 

  Verktøyet gir også nye muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.

  Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er lansert i Betaversjon

  Publisert dato: 20. oktober 2010

  Vellykket nyskaping avhenger av flere viktige spørsmål: er oppfinnelsen ny? er navnet opptatt? hvem er konkurrentene, og hva driver de med?  Denne uken lanserer Patentstyret en ny, nettbasert søketjeneste. Med den blir det enklere å gjøre ideer til verdier.

  • Daglig oppdatert informasjon om varemerker, patenter og design i Norge
  • Utvidet datainnhold
  • Nytt brukergrensesnitt
  • Enkelt søk som favner alle fagområdene, nyttig for alle som ikke har inng¿ende kjennskap til industrielle rettigheter (men antas nyttig for alle målgrupper)
  • Meget godt utvalg av søkefelter og søkefunksjonalitet som vi håper dekker behovene til ulike grupper avanserte brukere
  • Trefflisten (resultat av søk) har gode verktøy for sortering og analyse (oppgaver du tidligere måtte gjøre i regneark)
  • Lenker fra den enkelte sak til relevante publikasjoner (gjelder kun nyere saker og noen år tilbake)
  • Mulighet til å skrive ut og lagre/laste ned trefflistet og detaljert visning
  • Tospråklig brukergrensesnitt
  • Har pekere til andre internasjonale søketjenester som dekker markeder utenfor Norge
  • Fra tjenesten har du også tilgjengelig informasjon om hvor levere din søknad, be om forundersøkelse, eller finne "råd og hjelp"
  • Tilgjengelighet tilnærmet 24/7
  • Er gratis tilgjengelig.
  Publisert dato: 8. september 2010