AR436952947 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2021-07-01(kl.09:23:52)

Kontaktinfo
Navn
Gro Katarina Andorsen
Telefon
51 60 51 51
E-postadresse
Referanse
P27153NO00
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  918752900
  Foretakets navn
  HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
  Adresse
  Forusparken 2
  Postnummer
  4031
  Poststed
  STAVANGER
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1050
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
340947
Styrets ref.: OP2021/00193 - Vi viser til Styrets oversendelsesbrev av 23. april 2021 og ber herved om 2 måneders fristforlengelse i ovennevnte sak.