AR426208009 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2021-04-21(kl.15:15:24)

Kontaktinfo
Navn
Rikard Mikalsen
Telefon
22910400
E-postadresse
Referanse
P62101934NO00M
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  982702887
  Foretakets navn
  ZACCO NORWAY AS
  Adresse
  Askekroken 11
  Postnummer
  0277
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1025
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
340947
Begjæring om administrativ overprøving