AR389962340 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2020-09-21(kl.14:39:35)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:   Referanse: T36796NO00  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  934603729
  Foretakets navn
  Onsagers AS
  Adresse
  Postboks 1813, Vika,,
  Postnummer/sted
  0123 Oslo
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1075
Søker(e):
 • Fornavn
  Andreas
  Etternavn
  Haukeland
  Adresse
  Sokkabekkveien 81
  Postnummer/sted
  3478  Nærsnes
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
TIX
Beskrivelse av merket
TIX
Klasse nr.
Varer/tjenester
09
Audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar musikk; nedlastbare videoer; nedlastbare audiovisuelle programmer og presentasjoner; optiske apparater, briller, solbriller; etuier for briller og solbriller
10
Massasjeapparater; sexhjelpemidler og sexleketøy
14
Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener; ur, klokker og kronometriske instrumenter.
16
Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; trykte te publikasjoner; plakater; kalendere; bøker, dagbøker; billetter; klistremerker
18
Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr; skinnarmbånd; skinnreimer; Bager; vesker; bager for sport; reisebager; campingsekker; etuier for nøkler; garderobeposer for klær, for reiseformål; handlenett; handlevesker; håndvesker; lommebøker; kofferter og reisevesker; notemapper; nøkkelpunger; reisekofferter; reisemapper; ryggsekker; seddelholder [lærvarer]; sekker for fjellklatrere; skolesekker; strandvesker; trillebager; tursekker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.
30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; eddik, sauser og andre smakstilsetninger; is [frossent vann].
32
Øl; ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av drikker.
33
Alkoholholdige drikker, unntatt øl; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker
34
Tobakk og tobakkerstatninger; sigaretter og sigarer; elektroniske sigaretter og fordampningsenheter for røykere; artikler for røkere; fyrstikker.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av innspillingsstudioer
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter, konserter, fremføringer, utgivelser av fonogrammer; underholdningsvirksomhet i form av levende musikkfremføringer; fremskaffelse av online nyhetsbrev på området musikk; nettside-tjenester, nemlig fremskaffelse av online spill, inkludert online dataspill, fremskaffelse av online spilling og spilltjenester, fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av media og underholdning via forskjellige plattformer gjennom mangfoldige metoder av overføring av media; produksjon av musikk, film, dokumentarer, fjernsynsprogrammer; underholdning relatert til popmusikk; fremskaffelse av nedlastbare og ikke- nedlastbare lydopptak; animasjonstjenester underholdning relatert til popmusikk; underholdningsvirksomhet inkludert periodiske levende musikalfremføringer; underholdningstjenester; fremskaffelse av forhåndsinnspilte nedlastbare og ikke-nedlastbar musikkunderholdning og musikkvideoer via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av forhåndsinnspilte nedlastbare og ikke-nedlastbare underholdningsvideoer via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av underholdningsinformasjon om artister og musikere/komponister, disses fremføringer, diskografer og også fremskaffelse av fotografier og videoklipp, alle via en nettside, online profilsider, et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av nedlastbare og ikke-nedlastbare ringetoner og grafikk presentert for mobilkommunikasjonsinnretninger via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; online journaler og blogger som viser informasjon om artister og musikere/komponister; arrangering og avholdelse av festivaler som viser artister, musikere/komponister; fanklubber; webcast som viser underholdning, film, musikk, og musikkbasert underholdning; billettkontor; billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; låtskriving; artistopptredener