AR375323365 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2020-05-27(kl.11:08:04)

Kontaktinfo
Navn
Heidi Nysæter
Telefon
95283996
E-postadresse
Referanse
17116-003
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  992827106
  Foretakets navn
  PRETOR ADVOKAT AS
  Adresse
  Postboks 1734
  Postnummer
  7416
  Poststed
  TRONDHEIM
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
201909998
Henvendelsen gjelder to søknader, nemlig 201909998 Capeesh, og 201910001 Capeesh Vedlagt herved følger samtykkeerklæring fra innehaver av den motholdte registrering CAPISH (ord), IR1106218, Capish International AB. SAmtykkeerklæringen gjelder for begge de to ovennevnte søknader som innehas av vår klient Capeesh AS, og vi ser frem til å motta melding om registrering og publisering av søknadene. Mvh Pretor Advokat AS