AR371951595 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2020-04-30(kl.09:38:54)

Kontaktinfo
Navn
Heidi Nysæter
Telefon
E-postadresse
Referanse
17116-004
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  992827106
  Foretakets navn
  PRETOR ADVOKAT AS
  Adresse
  Postboks 1734
  Postnummer
  7416
  Poststed
  TRONDHEIM
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
201910001
Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, og tillater oss med dette å anmode om en ytterligere fristutsettelse. Vi ser ferm til å motta melding om ny frist i saken. Mvh Pretor Advokat AS