AR369771943 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2020-04-15(kl.15:01:15)

Kontaktinfo
Navn
Jordan Michael Bauman
Telefon
41868800
E-postadresse
Referanse
O1279NO00
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  915113737
  Foretakets navn
  ACAPO AS
  Adresse
  Strandgaten 198
  Postnummer
  5004
  Poststed
  BERGEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
Innsigelse mot patent nr. 343864
Vi viser til Styrets skriv av 2020.03.31 vedrørende formelle mangler ved innsigelse mot patent nr. 343864. Vedlagt følger signert fullmakt i saken.