AR365986088 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2020-03-24(kl.10:05:55)

Kontaktinfo
Navn
Jordan Michael Bauman
Telefon
41868800
E-postadresse
Referanse
O1279NO00
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  915113737
  Foretakets navn
  ACAPO AS
  Adresse
  Strandgaten 198
  Postnummer
  5004
  Poststed
  BERGEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
Innsigelse mot patent NO34
Innsigelse mot norsk patent NO343864 Til informasjon: Anja Bauman var i kontakt med Patentstyret ved Marianne Rørvik på telefon og i eposter 17.3.20, vedrørende at man kan innsende argumentasjonen i innsigelsen etter den lovpålagte 9 måneders fristen for innleveringen av selve innsigelsen.