AR341499236: Melding om Generell Henvendelse levert 2019-10-29(kl.12:47:09)

Kontaktinformasjon: Navn:    
  E-postadresse:    

Opplysninger om avsender:
 • Organisasjonsnummer
  992827106
  Foretakets navn
  PRETOR ADVOKAT AS
  Adresse
  Postboks 1734
  Postnummer/sted
  7416  TRONDHEIM
  Land
  NO
Ny fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  992827106
  Foretakets navn
  PRETOR ADVOKAT AS
  Adresse
  Postboks 1734
  Postnummer/sted
  7416  TRONDHEIM
  Land
  NORGE
Generell Henvendelse
Dette er en melding om endring av:
Informasjon om hvilke søknader/registreringer endringen gjelder for
FagområdeSøknadsnummerRegistreringsnummerBenevnelse
varemerke
201910001
Capeesh
Vedlegg
Antall vedlagte filer: 1