AR335285130: Søknad om registrering av Varemerke
Fra Varemerkeveivisern 2019-09-09, kl.14:29:49

Betalt

Kontaktinformasjon for denne søknaden:
 • Navn:
  Telefon:
  E-postadresse:
  Referanse:
  Avsender: GRO BENTE LUNDSTRØM, NESBRU
Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  960716647
  Fornavn/org.navn
  ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
  Adresse
  Postboks 1829 Vika
  Postnummer/sted
  0123 OSLO
  Land
  NO
Kontaktkunde:
 • Organisasjonsnummer
  960716647
  Fornavn/org.navn
  ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
  Adresse
  Postboks 1829 Vika
  Postnummer/sted
  0123 OSLO
  Land
  NO
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  913324277
  Fornavn/org.navn
  LOEN SKYLIFT AS
  Postnummer/sted
  6789 LOEN
  Land
  NO
Merket
 • Dette er en søknad om registrering av: Varemerke
  Merket er et
  kombinert merke eller et rent figurmerke
  Teksten i merket Loen Skylift
Klasse nr.
Varer/tjenester
+
35: salg (detaljhandel) av smykker, juvelvarer, nøkkelringer; salg av bilder, fotografier, plakater, bøker, brosjyrer, emballasje av papir, konvolutter, poster; salg av kaffekopper, plastkopper, glass, glassvarer, porselen og keramikk, engangskopper; salg av klær, fottøy, hodeplagg, sokker, solskjerm, hansker [bekledning], luer, ponchoer; salg (detaljhandel) av spill og leker; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker.; 39: taubanevirksomhet; transport ved taubane.; 41: utleie av sportsutstyr; opplæring i bruk av sportsutstyr..
35
Annonse- og reklamevirksomhet; online annonserings- og markedsføringstjenester; annonsering av forretningsnettsteder; administrasjon av kundeklubber; markedsføring; online annonsering; salg (detaljhandel) av matvarer; salg (detaljhandel) av sportsartikler.
39
Sightseeing [turistbesøk]; turisttransport; turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser; nettbaserte informasjons- og bestillingstjenester innen turistreiser; bestilling av reiser via turistkontorer; reiseguidetjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester.
41
Ledelse av guidede klatreturer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; restauranttjenester.

Betalingsinformasjon
 • Søknadsgebyr:
  2900
  Antall klasser over 3:
  1
  Sum ekstra klasser:
  750
  Kort/betalingsgebyr:
  53
  Totalsum betalt:
  3703
  Ordrenummer betaling:
  ALTINN208327

Vedlegg ved innlevering
 • Type dokument:
  Merke bilde
  Filnavn:
  LOEN SKYLIFT.png