AR330198838: Søknad om registrering av Varemerke
Fra Varemerkeveivisern 2019-07-25, kl.11:00:41

Betalt

Kontaktinformasjon for denne søknaden:
 • Navn:
  Telefon:
  E-postadresse:
  Avsender: MARIE JACOBSEN LAUVÅS, TRONDHEIM
Fullmektig: -
Kontaktkunde:
 • Organisasjonsnummer
  919214937
  Fornavn/org.navn
  CAPEESH AS
  Adresse
  DIGS Krambugata 2
  Postnummer/sted
  7011 TRONDHEIM
  Land
  NO
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  919214937
  Fornavn/org.navn
  CAPEESH AS
  Adresse
  DIGS Krambugata 2
  Postnummer/sted
  7011 TRONDHEIM
  Land
  NO
Merket
 • Dette er en søknad om registrering av: Varemerke
  Merket er et
  kombinert merke eller et rent figurmerke
  Teksten i merket Capeesh
Klasse nr.
Varer/tjenester
09
Programvare; applikasjonsprogramvare; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; pedagogisk programvare; dataprogrammer og programvare; pedagogisk programvare for barn; nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; videospillprogramvare; nedlastbar dataprogramvare; innspilte dataspillprogramvare; spillprogramvare for virtuell virkelighet; nedlastbar dataspillprogramvare; elektronisk spillprogramvare; pDF-oppretting og -konverteringsprogramvare; dataprogramvare for overføring av lyd- og videomeldinger; dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av håndholdte datamaskiner; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med datamaskiner; elektronisk spillprogramvare for håndholdte elektroniske enheter; dataspillprogramvare og -manualer i elektronisk format solgt som en enhet; dataprogramvare for data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og indeksering; dataprogramvare lastet ned fra Internett; dataprogramvare som muliggjør søk etter data; dataprogramvare som muliggjør overføring av bilder til mobiltelefoner; dataprogramvare for synkronisering av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt datanettverk og trådløse enheter; dataprogramvareutviklingsverktøy; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter.
25
Klær.
41
Språkopplæring; utdanning, undervisning og opplæring.

Betalingsinformasjon
 • Søknadsgebyr:
  2900
  Antall klasser over 3:
  0
  Sum ekstra klasser:
  0
  Kort/betalingsgebyr:
  0
  Totalsum betalt:
  2900
  Ordrenummer betaling:
  ALTINN201854

Vedlegg ved innlevering
 • Type dokument:
  Merke bilde
  Filnavn:
  capeesh_rgb (7).png