AR330189419: Søknad om registrering av Varemerke
Fra Varemerkeveivisern 2019-07-25, kl.09:56:47

Betalt

Kontaktinformasjon for denne søknaden:
 • Navn:
  Telefon:
  E-postadresse:
  Avsender: MARIE JACOBSEN LAUVÅS, TRONDHEIM
Fullmektig: -
Kontaktkunde:
 • Organisasjonsnummer
  919214937
  Fornavn/org.navn
  CAPEESH AS
  Adresse
  DIGS Krambugata 2
  Postnummer/sted
  7011 TRONDHEIM
  Land
  NO
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  919214937
  Fornavn/org.navn
  CAPEESH AS
  Adresse
  DIGS Krambugata 2
  Postnummer/sted
  7011 TRONDHEIM
  Land
  NO
Merket
 • Dette er en søknad om registrering av: Varemerke
  Merket er et
  ordmerke i standard font
  Teksten i merket Capeesh
Klasse nr.
Varer/tjenester
09
Programvare.
25
Klær.
41
Språkopplæring; utdannings- og undervisningstjenester relatert til spill; utdannings- og undervisningstjenester.

Betalingsinformasjon
 • Søknadsgebyr:
  2900
  Antall klasser over 3:
  0
  Sum ekstra klasser:
  0
  Kort/betalingsgebyr:
  40
  Totalsum betalt:
  2940
  Ordrenummer betaling:
  ALTINN201833