AR323055007 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2019-05-31(kl.15:09:23)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:   Referanse: 148495kmh  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  960716647
  Foretakets navn
  ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
  Adresse
  Postboks 1829 Vika
  Postnummer/sted
  0123 OSLO
  Land
  NO
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  913324277
  Foretakets navn
  LOEN SKYLIFT AS
  Postnummer/sted
  6789 LOEN
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
LOEN SKYLIFT
Er merket vedlagt?
Ja
Klasse nr.
Varer/tjenester
7
Heiseanordninger; gondol; svevebane; taubane; pendelbane; skiheis
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer; smykker; nøkkelringer
16
Bilder; fotografier; plakater; bøker; brosjyrer; emballasje av papir; konvolutter; poster
21
Kaffekopper, plastkopper, glass; glassvarer, porselen og keramikk; engangskopper
25
Klær; fottøy; hodeplagg; sokker; solskjerm; hansker [bekledning]; luer; ponchoer.
28
Spill og leketøy
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.