AR287684511 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2018-11-08(kl.14:18:59)

Kontaktinfo
Navn
Vibeke Thorning Øverås
Telefon
E-postadresse
Referanse
T61803042NO00
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  982702887
  Foretakets navn
  ZACCO NORWAY AS
  Adresse
  Haakon VII`s gate 2
  Postnummer
  0161
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1025
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
201812168
Vi viser til innkommet protest i ovenstående sak for varemerkesøknad, POPQUIZ, og ber med dette om en måneds fristforlengelse. Vi imøteser Patentstyrets bekreftelse på ny frist. Mvh, Vibeke