Fra:                                              Steinar Lie <Steinar.Lie@zacco.com>

Sendt:                                        19. oktober 2018 14:14

Til:                                               Tormod Nilsen

Emne:                                        Angående vår telefonsamtale i dag.

 

Hei, Tormod

 

Henvendelsen gjaldt altså merket VY, søknadsnr 201809369, som er stilt i bero av VY HEMSEDAL. Det finnes også et tidligere VY-merke (tilhørende Leve Hytter) som dere anser som problematisk.

 

Fint om du kunne gi oss en oversikt over hvilke varer og tjenester merket kan aksepteres for i dag, slik at vi kan få inngitt en korresponderende avdelt søknad.

 

Tusen takk for hjelpen!

 

Steinar

 

Zacco_Advokatfirmaet_CMYK

 

Steinar Lie • Profile
Partner, Attorney at Law

Dir/Mob +47 46 94 69 74
Steinar.lie@zacco.com

___________________________________
Advokatfirmaet Zacco AS • Haakon VII's gt. 2, Oslo
Box 1929 Vika  • NO 0125 Oslo • Norway 
Tel +47 23 89 64 92
www.zacco.com

Enterprise No.: NO994109766 (Advokatfirmaet Zacco AS )
Medlemmer av Advokatforeningen

Notice
This e-mail may contain confidential and/or legally privileged information.
If you have received this email by mistake, please return it to Advokatfirmaet Zacco AS and delete it.
We disclaim liability for losses and damages caused by this email and its attachments.
All assignments are subject to our
Terms of Business.

Please copy all instructions to
info@zaccoadvokater.no to ensure proper handling