Fra:                                              FB VM

Sendt:                                        24. juli 2018 13:33

Til:                                               'Harald Sommerstad'

Emne:                                        Fremskyndet behandling 201809369 VY. Deres ref.: T61802344NO00

 

Hei Harald

 

Vi viser til deres korrespondanse 20. juli 2018 der dere ber om fremskyndet saksbehandling.

 

Patentstyret kan tilby dere fremskyndet saksbehandling for deres varemerkesøknad 201809369 VY. Dere vil få et en uttalelse innen 20. august 2018.

 

Ved fremtidig behov for rask saksbehandling, ber vi dere bruke den nye søknadsveiviseren. Vi viser til nyheten på vår hjemmeside https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2018/Kortere-saksbehandlingstid-for-varemerkesoknader/

 

Mvh

Lars Paalgard Søyland
Seniorkonsulent
Design og Varemerkeavdelingen
Telefon 22 38 74 12 / 22 38 73 00
kos@patentstyret.no 

https://irgangen.patentstyret.no/Global/dokumenter/tjenester/E-post%20signatur/E-postsignatur_norsk_2018.png

 

 

Fra: Harald Sommerstad [mailto:Harald.Sommerstad@zacco.com]
Sendt: 20. juli 2018 10:29
Til: Ekstern post; dlfbvm@patentstyret.no
Kopi: Sigrid Margrethe Dahl
Emne: Zacco ref. T61802344NO00

 

 

Zacco ref. T61802344NO00

 

Vi viser til inngitt varemerkesøknad sendt via Altinn med søknads.nr. 201809369.

 

Vi er nylig blitt klar over at Patentstyret har endret systemet med hastebehandling av varemerkesøknader og at det nå foreligger en fastsatt saksbehandlingstid ved innlevering via «søknadsviser» for private og SMB. Zacco har imidlertid enda ikke fått opprettet konto hos Patentstyret for å få betalt gjennom denne ordningen. I tillegg krever ordningen at varer og tjenester fra produktvelgeren benyttes i denne søknadsprosessen.

 

Grunnet en navngivelsesprosess måtte vi prioritere å få sikret registreringen og benyttet da gammel ordning ved innsending gjennom Altinn. Vi viser til vedlagte innleveringskvittering og kvittering for betaling av søknadsavgift.

 

På tross av at Patentstyret har endret sin saksbehandling vil vi be om at Patentstyret for denne søknad prioriterer denne og hastebehandler søknaden, slik at kunden får en rask avklaring på om varemerket er registrerbart i Norge. Vi vil for øvrig vise til forundersøkelsesnummer 2018-0470V. Vi vil selvfølgelig etterstrebe å få implementert den nye ordningen i våre systemer og informere våre kunder om denne prosessen i vårt videre arbeid med varemerkesøknader fremover.

 

Ta gjerne kontakt med meg om det er spørsmål.

 

 

Med vennlig hilsen

Harald Sommerstad

 

 

 

Zacco_CMYK

Harald Sommerstad • Profile
Attorney at Law

Dir/Mob +47
97 79 14 01
harald.sommerstad@zacco.com

____________________________________
Zacco
Haakon VII's gt. 2, Oslo
Box 2003 Vika • NO-0125 Oslo • Norway
Tel +47 22 91 04 00 • Fax +47 22 91 05 00
www.zacco.com 

Enterprise No.: NO982702887MVA (Zacco Norway AS) 

Notice
This e-mail may contain confidential and/or legally privileged information.
If you have received this email by mistake, please return it to Zacco and delete it.
We disclaim liability for losses and damages caused by this email and its attachments.
All assignments are subject to our
Terms of Business.

Please copy all instructions to
info.norway@zacco.com to ensure proper handling