AR264426920: Søknad om registrering av Varemerke
Levert 2018-06-14(kl.13:00:52)

Betalt

Kontaktinformasjon for denne søknaden:
 • Navn:
  Telefon:
  E-postadresse:
  Avsender: MADRIKU AS, HAMAR
Fullmektig: -
Kontaktkunde:
 • Organisasjonsnummer
  914115426
  Fornavn/org.navn
  MADRIKU AS
  Adresse
  Parkgata 24
  Postnummer/sted
  2317 HAMAR
  Land
  Norge (NO)
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  914115426
  Fornavn/org.navn
  MADRIKU AS
  Adresse
  Parkgata 24
  Postnummer/sted
  2317 HAMAR
  Land
  Norge (NO)
Merket
 • Dette er en søknad om registrering av: Varemerke
  Merket er et
  kombinert merke eller et rent figurmerke
  Teksten i merket Stortorvet Gjestgiveri Hamar
Klasse nr.
Varer/tjenester
43
Restauranttjenester; Servering av mat og drikke; Bar- og restauranttjenester

Betalingsinformasjon
 • Søknadsgebyr:
  2900
  Antall klasser over 3:
  0
  Sum ekstra klasser:
  0
  Kort/betalingsgebyr:
  0
  Totalsum betalt:
  2900
  Ordrenummer betaling:
  ALTINN125608

Vedlegg ved innlevering
 • Type dokument:
  Merke bilde
  Filnavn:
  Stortorvet_Gjestgiveri_logo-2-kopi.png